Gratis elektronische bibliotheek

Burenrecht - J.G. Graler

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2019
BESTANDSGROOTTE: 6,33
ISBN: 9789013154474
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.G. Graler

J.G. Graler Epub boeken van Burenrecht zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Het burenrecht leeft meer dan ooit. Maar hoe steekt het juridisch exact in elkaar? In welke mate worden private buurverhoudingen beïnvloedt door het publiekrecht. In welke mate heeft het burenrecht invloed op het publiekrecht? En, welke wetsartikelen zijn relevant bij typische burenkwesties # van privacy tot hinder? Stuk voor stuk vragen die in deze titel aan bod komen. Burenruzies komen dagelijks voor. Zo schreef Trouw: #Ruzie met buren wordt normaal# (januari 2019). Een half miljoen Nederlanders ervaart zelfs zoveel hinder dat hun dagelijks leven daaronder lijdt (Brabants Dagblad 18 oktober 2017). Zoals programma#s als #de rijdende rechter# op karakteristieke wijze zichtbaar maken, lukt het buren vaak niet om hier samen uit te komen. Rechters hebben het er maar druk. In Burenrecht vindt u dit rechtsgebied op overzichtelijke wijze verhelderd. Van de historische grondbeginselen tot de actuele wettelijke regelingen omtrent tal van gebieden waarop buren elkaar naar het leven kunnen staan. Burenruzies gaan vaak gepaard met veel emotie. Niet gek, nu uit studies blijkt dat de burenrelatie lijkt op de gezinsrelatie. Maar zou dit beeld invloed moeten hebben op wettelijke regelingen van het burenrecht? Deze vraag wordt voor u beantwoord in deze titel. In het verlengde hiervan, buigt de auteur zich over de kwestie in welke mate private buurverhoudingen een rol spelen in het publiekrecht. En, omgekeerd, in welke mate heeft het publiekrecht invloed op deze private verhoudingen? Dubbelop volgens mij zie hierboven In eerste deel van deze titel bespreekt de auteur naast bovenstaande vragen de meer algemene onderwerpen van het burenrecht zoals de taak, de grondslag en de maatschappelijke betekenis van het burenrecht, aangevuld met een kort historisch en een rechtsvergelijkend overzicht. In het tweede deel worden afzonderlijke wetsartikelen uit titel 5.4 BW behandeld aan de hand van de thema#s: hinder, water, licht, lucht en uitzicht, grenzen, afpaling en afsluiting, noodsituaties en privacy. Door de gehele titel heen vindt u rechtsvergelijkende opmerkingen. Deze geven aan de ene kant inzicht in de afwegingen van wetgever en rechters, maar brengen ook alternatieven aan het licht voor thans geldende regels en gedane rechterlijke uitspraken.

...s. Is mediation toegestaan tijdens een gerechtelijke procedure? Ook als er een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor bemiddeling tussen u en uw buren door een onafhankelijke derde, de mediator ... Burenrecht - Erf en erfgrens - Eigen Huis ... . Burenrecht geldt niet alleen voor bewoners en buren. Dit is een misvatting. Vergeet niet dat veel opdrachtgevende woningbouwcorporaties, aannemers, architecten en andere partijen die betrokken zijn. bij de vormgeving en bouw van woningen, te maken hebben bij onderwerpen die het burenrecht raakt. Het burenrecht is 'regelend recht'. Dit betekent dat u zelf afspraken kunt maken die afwijken van de wet. De ... Burenrecht: Gebouwen en bouwwerken | Wet & Recht ... . bij de vormgeving en bouw van woningen, te maken hebben bij onderwerpen die het burenrecht raakt. Het burenrecht is 'regelend recht'. Dit betekent dat u zelf afspraken kunt maken die afwijken van de wet. De artikelen in de wet zijn opgenomen om duidelijkheid te geven in situaties waarbij partijen niets met elkaar hebben geregeld. Nieuwe buren. Heeft u zelf afspraken gemaakt met uw buren? Dan gelden deze niet automatisch voor nieuwe buren. Burenrecht: Bomen en planten Bomen mogen niet binnen een afstand van 2 meter tot aan de perceelgrens met uw buren geplant staan. Voor heesters en heggen geldt een minimale afstand van 0,5 meter. De afstand wordt gemeten vanaf het midden van de voet van de boom tot aan de gemeenschappelijke scheidslijn (perceelgrens). Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven Artikel 37 (J) De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Burenrecht: een korte uitleg (o.a. erfkwesties en overlast) www.woutersadvocaten.nl. Burenrecht beperkt de vrije uitoefening van het eigendomsrecht meestal. Kortom: men moet rekening houden met de ander en is niet absoluut vrij te doen wat men wil. In het dichtbevolkte Nederland geeft het burenrecht een ordening en zodoende heeft het een Het Burenrecht regelt de onderlinge bevoegdheden en verplichtingen van buren. De wettelijke regeling is niet dwingend: buren kunnen met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid. Inleiding burenrecht. Titel 4, Boek 5 B.W. is gewijd aan de rechten en verplichtingen van eigenaars van naburige erven, oftewel aan het burenrecht.De Titel omvat 24 artikelen (art. 5:37 B.W. tot en met art. 5:59 B.W.).Hierbij wordt ook teruggegrepen op de algemene bepalingen van het vermogensrecht in Boek 3 B.W. (zie o.a. de pagina Begripsbepalingen. Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.* Bel maandag tot en met donderdag 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur. Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur. U krijgt één van onze juristen aan de telefoon....