Gratis elektronische bibliotheek

Interventies in de psychiatrische praktijk - Jack A. Jenner

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2020
BESTANDSGROOTTE: 11,78
ISBN: 9789024430987
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jack A. Jenner

U kunt het boek Interventies in de psychiatrische praktijk downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Integratief werken vanuit de directieve therapieTerwijl veel boeken beschrijven wat er moet gebeuren in een behandeling, vertelt dit boek hoe je het moet doen. Het is een aanrader voor alle hulpverleners die te maken krijgen met mensen met psychische problemen, in het bijzonder hulpverleners in de ggz. De directieve hulpverleningsaanpak richt zich op het overbruggen van de kloof tussen patiënten, hun sleutelfiguren en hun hulpverleners. Het uiteindelijke doel is het bieden van een "hulpmaatkostuum'. Om dat te bereiken worden verschillende hulpverleningsmethodieken geïntegreerd, zoals motiveringsstrategieën, omgaan met agressie, cognitieve gedrags- en gezinstherapie, crisisinterventie en opnamevoorkomende strategieën.

...n de psychiatrie ziet men steeds meer het belang in van het actief betrekken van de patiënten en hun naasten in de opzet en uitvoering van de behandeling ... PDF Jack A. Jenner Interventies in de psychiatrische praktijk ... . ... Lees in dit artikel over de theorie achter de methode en verkrijg inzicht hoe oplossingsgerichte interventies in de praktijk zijn toe te passen. Ook de verdere ontwikkeling, evaluatie en implementatie van psychologische interventies voor huidgerelateerde problematiek, jeuk- en krabproblematiek en psychiatrische problematiek in de dermatologische praktijk is van groot belang. Dit jaar gesuperviseerde praktijk en de opgedane ervaring in de psychologische assessment en interventies vormen een meerwaarde bij sollicitaties, in ka ... PDF Dynamisch overzicht (psychologische) interventies binnen ... ... . Dit jaar gesuperviseerde praktijk en de opgedane ervaring in de psychologische assessment en interventies vormen een meerwaarde bij sollicitaties, in kandidaatstellingsprocedures voor permanente vormingen in de psychotherapie en in toekomstige aanvragen tot erkenning als gezondheidszorgberoep. Duur van de opleiding Familie in de langdurige GGZ, deel 1: Interventies TRIMBOS-INSTITUUT 5 Inleiding Familieleden 1 spelen een belangrijke rol in de zorg voor cliënten in de langdurige GGz. Als in een gezin of relatie één van de leden kampt met een ernstige psychische aandoening, van de tijd. In de praktijk komt nogal eens voor dat de drempel voor het formuleren van een verpleegkundige diagnose hoog is omdat men ervan overtuigd is dat alleen de "ware diagnose" geformuleerd moet worden. In de psychiatrie is het probleem vaak van complexe aard en kunnen symptomen juist een andere diagnose doen vermoeden. Middels het Van de meeste andere psychosociale interventies is het bewijs voor de effectiviteit zwakker of soms zelfs afwezig. Dat wil overigens niet zeggen dat ze in de klinische praktijk geen waarde hebben. Verder zijn de effecten van de individuele interventies vaak bescheiden. De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd. Preventie van depressie en lichte hulp. Preventieve interventies zijn geschikt voor situaties waarin er nog geen of slechts lichte problemen zijn. Tijdens het Nursing congres Ouderenpsychiatrie in de praktijk krijg je praktische handvatten om de psychiatrische ziektebeelden bij ouderen beter te begrijpen en ernaar te handelen. Laat je inspireren door diverse experts uit de wetenschap en praktijk. Na deze dag weet je: hoe je verschillende psychische en psychiatrische aandoeningen herkent Wat zijn interventies, wanneer gebruiken we interventies, door wie worden interventies bewust gebruikt. Interventies maken je bewust van je eigen handelen. Je leert als hulpverlener je eigen vaardigheden in de omgang met de cliënt te ontwikkelen. Daarnaast bied je cliënten ook interventies aan. Voor psychische aandoeningen en verslavingen zien we dat effectieve preventie-interventies helaas nog niet door het hele land worden ingezet en zijn vastgelegd in lokaal beleid', schrijft waarnemend directeur Jiska van den Hoek in de brief aan de Tweede Kamer. Interventies voor gewichtsverlies, in aangepaste vorm, zijn ook effectief voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Vergeleken met de resultaten van overeenkomstige trials in de algemene populatie leiden deze interventies tot een langzamer, maar langduriger effect. Een belangrijke aanleiding voor deze herziening vormen de knelpunten bij het invoeren in de praktijk van effectieve interventies uit de Multi­disciplinaire richtlijn schizofrenie uit 2005. Sinds 2006 hebben in twee doorbraakprojecten 30 teams uit 28 verschillende ggz-instellingen erva­ringen opgedaan met het invoeren van de richtlijn. Dynamisch overzicht (psychologische) interventies binnen de GGZ 2 1. Interventies binnen de GGZ die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en dus kunnen vallen onder verzekerde zorg conform polisvoorwaarden Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) CGT is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve...