Gratis elektronische bibliotheek

Pimander 10 - Het evangelie van Thomas - G. Quispel

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2005
BESTANDSGROOTTE: 5,12
ISBN: 9789071608179
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: G. Quispel

Het beste pdf boek van Pimander 10 - Het evangelie van Thomas dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Deze nieuwe editie van het ''Het Evangelie van Thomas uit het koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel'' bevat, naast een integrale vertaling uit het Koptisch van de 114 logoi of Spreuken van Jezus, ook een inleiding en commentaar op iedere logos. De tekst uit 140 n. Chr. berust op twee vroegere bronnen, een Alexandrijnse en een Judese. De laatste, van rond 40 n. Chr. en daarmee de oudst bekende christelijke bron, blijkt getrouwer de woorden van Jezus weer te geven dan de kerkelijke evangeliën.Quispel maakt de lezer duidelijk dat het Nieuwe Testament een zeer eenzijdig beeld schetst van het oerchristendom. Hij toont aan dat de Jezus van het Thomas Evangelie (ook wel het vijfde evangelie genoemd) een wijsheidsleraar was; de Jezus uit de kerkelijke evangeliën - die aan het einde der tijden als Zoon des Mensen en rechter het Laatste Oordeel uitspreekt - is vreemd aan het Evangelie van Thomas.Het Evangelie van Thomas was een van de evangeliën die circuleerden in de eerste eeuwen. Het werd pas in 1945 herontdekt tussen de codices van Nag Hammadi. Het werd geschreven in Edessa, een stad in Mesopotamië rond 140, maar is gebaseerd op twee vroegere bronnen, een Alexandrijnse en een Judeese. Deze laatste kan gedateerd worden ron het jaar 40, en is daarmee de vroegst bekende christelijke bron, ouder dan de zg. Q-bron, waaruit de evangeliën van Matheus en Lucas putten. Deze Judeese bron geeft vaak een getrouwere weergave van de woorden eens door Jezus gesproken dan de canonieke evangeliën. De nieuwe uitgave door Gilles Quispel van Het Evangelie van Thomas bevat niet alleen een complete vertaling van de koptische tekst, maar ook een commentaar op ieder logion, waarbij Quispel de bron traceert (Judees of Alexandrijns) en een context biedt voor ieder woord van Jezus, en waar mogelijk parallellen trekt of afwijkingen aangeeft m.b.t. de canonieke evangeliën en andere vroeg-christelijke bronnen die veel van het oorspronkelijke christendom hebben bewaard. Quispel toont aan dat het Nieuwe Testament een zeer eenzijdig beeld geeft van het vroege christendom. Hij laat zien dat de Jezus uit het Evangelie van Thomas een wijsheidsleraar is; de eschatologie van de canonieke evangeliën ontbreekt totaal. De logia worden voorafgegaan door een introductie, die het Evangelie van Thomas plaatsen in de geschiedenis van het christendom, en gevolgd door een conclusie waarin Quispel zijn bevindingen samenvat.

... Thomas Evangelie. Informatie over dit 'vijfde evangelie' en veel links naar sites over dit onderwerp ... Boek PDF Pimander 10 - Het evangelie van Thomas | BANK72 PDF ... . Het evangelie van Lukas is een verhaal over Jezus van Nazaret en over de messiaanse beweging die hij begonnen is. Het speelt zich af in het joodse land onder Romeinse bezetting, in de eerste dertig jaar van de gangbare jaartelling. Het is vermoedelijk geschreven omstreeks het jaar 80 of later door een schrijver die geen tijdgenoot was van Jezus en dus ook geen ooggetuige. Toen hij zijn relaas ... Het Evangelie van Thomas - Nag Hammadi Geschriften, Het Thomas-evangelie w ... Het evangelie van Thomas - Pimander , G. Quispel | ISBN ... ... . Toen hij zijn relaas ... Het Evangelie van Thomas - Nag Hammadi Geschriften, Het Thomas-evangelie werd in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi gevonden in een kruik, tezamen met een aantal andere koptische geschriften, de meeste met een gnostische inslag. Buy Het evangelie van Thomas: uit het Koptisch vertaald en toegelicht (Pimander) 01 by Quispel, G. (ISBN: 9789071608179) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Category: Pimander series: Gilles Quispel About this book: Gilles Quispel, who earlier brought out Valentinus de gnosticus en het Evangelie der Waarheid and the Corpus Hermeticum and Asclepius for the Bibliotheca Philosophica Hermetica, now offers a new impetus to the study of Early Christianity with a new translation and commentary of what is also known as 'the fifth gospel', the Gospel ... Het Evangelie van Thomas [Uit het Koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel] Uitgever: In de Pelikaan: Bijzonderheden: 2004, hardcover, okergele linnen band met opdruk, gebonden, met leeslint, 1, 380 pp: Prijs: € 25,00 (Excl. verzendkosten) Meer info: Het evangelie volgens Thomas is één van 52 koptische manuscripten die in december 1945 werden ontdekt in de Egyptische woestijn nabij Nag Hammadi. Het laat ons kennis maken met een aantal uitspraken van Jezus, die opgetekend werden door een zekere Didymos Judas Thomas. Het evangelie van Thomas is een van de apocriefe evangeliën.In de proloog wordt gesteld dat het door Judas Thomas geschreven zou zijn. We mogen aannemen dat daarmee de apostel Thomas bedoeld wordt. Het Thomas-evangelie werd in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi gevonden in een kruik, tezamen met een aantal andere koptische geschriften, de meeste met een gnostische inslag. Als het evangelie van Thomas inderdaad oude, onafhankelijke tradities bevat, dan bewijst het volgens Den Heyer dat in de vroege kerkgeschiedenis niet bij álle christenen, in hun bezinning op de ... De apostel Tomas of Thomas ("tweeling"), ook wel Judas Thomas Didymus genoemd († Chennai, India, 21 december 72 - traditioneel), is een van de twaalf apostelen van Jezus uit het Nieuwe Testament.De uitdrukking "ongelovige thomas" komt van de gebeurtenis die wordt beschreven in het Evangelie volgens Johannes waarbij Tomas zei niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan totdat hij zijn ... 'Het streven naar kennis, in eerste instantie naar zelfkennis, zoals Jezus dat volgens het evangelie van Thomas daadwerkelijk heeft gepredikt, vormde voor de kerk uiteraard een bedreiging. Het zette de mens aan tot het dragen van eigen verantwoordelijkheid en leidde uiteindelijk tot een hoge mate van individualisme en dus ook tot een zich onttrekken aan gezag en autoriteit van buitenaf. Gilles Quispel, Het Evangelie van Thomas: Uit het koptisch vertaald en toegelicht (Amsterdam: In de Pelikaan, 2004), deel 10 in de serie Pimander, texts and studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica, 380 blz., € 32,50, ISBN 90-71608-15-8. Gilles Cluispel, Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid Het evangelie van Thomas bevat ook uitspraken die we mystiek en esoterisch kunnen noemen, zonder dat ze specifiek gnostisch zijn. Zo zegt Jezus in Thomas 108 dat wie van zijn mond drinkt, zal worden zoals hij, en dat Jezus die mens zal worden. Het Evangelie van Thomas. Erik van Ruysbeek/Marcel Messing. Ankh Hermes bv - Deventer 1990. Het Evangelie van Thomas. Tj. Baarda e.a. Meinema, Zoetermeer 1999. Over de oorspronkelijke tijden. Lao Tzu (Te Tao Ching) Verzaak de geleerdheid en doe scherpzinnigheid weg en het zal het volk tot honderdvoudig voordeel wezen. Pimander. Werken. Asclepius . De Keulse Mani Codex . Gnosis in de Oudheid . Hermes Trismegistus . Het evangelie van Thomas . Valentinus de gnosticus en zijn evangelie der waarheid . Via Lucis De weg van het licht . Personen R. van den Broek, Roelof van den Broek, ......