Gratis elektronische bibliotheek

Recht en existentie in filosofie en literatuur - Timo Slootweg Bouteligier

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 5,11
ISBN: 9789463710695
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Timo Slootweg Bouteligier

Het beste pdf boek van Recht en existentie in filosofie en literatuur dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Wat heeft kunst te betekenen voor het denken over het recht? Wat draagt literatuur bij aan het begrip daarvan? In welke zin is het recht zelf esthetisch geconditioneerd, zoals een kunstwerk? Kan het rechterlijk oordeel worden opgevat als een esthetisch oordeel en in hoeverre behoort het dat te zijn?Dergelijke vragen zijn binnen de rechtsgeleerdheid en de rechtsfilosofie nog nauwelijks aan de orde gekomen. Onder invloed van het rationalisme is het recht voornamelijk als een wetenschap benaderd. Vanuit dit wetenschappelijk perspectief moesten kunst en recht principieel onverenigbaar en tegenstrijdig lijken. In afwijking van dit dominante paradigma wordt in deze uitgave de kunstzinnige dimensie van het recht verkend. Deze literaire of poëtische benadering blijkt van onschatbare waarde voor de theorie en de praktijk van rechtsvinding.Fundamenten voor deze alternatieve opvatting vinden de auteurs in het moderne existentialisme: in het hier besproken werk van Nietzsche, Dostojevski, Unamuno, Sartre, Kafka, Genet en Camus.De literatuur gaf de aanzet tot de ontwikkeling van de existentiefilosofie. In deze uitgave is zij tevens bron van inspiratie voor een existentiële en poëtische rechtsfilosofie, die het recht wil zien vanuit het perspectief van het leven en het menselijk bestaan. Voor het vakgebied ‘Recht en literatuur’ biedt het existentialisme – als kunst en filosofie – een uiterst vruchtbare leerschool.Claudia Bouteligier is universitair docent aan de sectie Sociologie, theorie en methodologie van de rechtswetenschap van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij publiceerde Dialoog in recht en literatuur. Kritiek van de narratieve rede, het eerste deel uit de reeks Kritische Studies in Recht en Literatuur.Timo Slootweg doceert Rechtsfilosofie en Ethiek aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde Uit de schaduw van de wet. Inleiding tot de esthetica van het recht.ISBN: 9789463710695

...een reflectie op centrale noties en grondbeginselen van het recht ... Webinar 'Recht en Existentialisme in Filosofie en ... ... . Het existentialisme is een brede stroming in de filosofie en de kunst uit de 19e en vooral 20e eeuw. De hoofdvraag is: Wat betekent het voor mij om mens te zijn? Het gaat existentialisten niet om kennis over de mens in algemene zin, maar om de individuele ervaring van het eigen bestaan. Authenticiteit De […] Doorgaans situeert de mens de vrijheid in het hart van zijn conditie. Daarmee onderscheidt hij zich van het dier dat zich op onvrije ... Recht en Literatuur Nederland - Home | Facebook ... . Daarmee onderscheidt hij zich van het dier dat zich op onvrije wijze verhoudt tot de omgeving waarin het leeft. Maar is de vrijheid de alfa en omega van ons menselijk bestaan? Gevonden boeken, volgens onderstaande selectiecriteria: waarheid en existentie, filosofie (-) waar filter verwijderen waar Categorie Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten (Paperback). Alle kunst is het resultaat van een sociaal proces, en hetzelfde geldt voor de... De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid.Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.. In het dagelijks spraakgebruik wordt de term filosofie gebruikt om elke vorm van wijsheid of levensbeschouwing aan te duiden (zoals in ... •Continentale filosofie gaat door op de levenskunst. Veel aandacht voor literatuur en psychologie, m.n. psychoanalyse. •Marxisme. maieutiek De Beauvoir 1908-1986 maieutiek Existentialisme • Begint bij Kierkegaard en later Jaspers en Heidegger en wordt uitgewerkt door Sartre op een voor veel mensen herkenbare wijze; Postacademische lezingreeks Recht en Literatuur: Recht en Existentialisme in Filosofie en Literatuur 18/19. Vanaf september biedt Recht en Literatuur, in samenwerking met Juridisch PAO (JPAO) van de Universiteit Leiden, een postacademische reeks aan over existentialisme, met uitdagende en prikkelende inzichten ten aanzien van de theorie en de praktijk van het recht. (zn) Van Dale: een moderne filosofie waarin de nadruk valt op het individu en zijn existentie => existentiefilosofie Wikipedia: een filosofische beweging die wordt gekarakteriseerd door een benadrukking van individualiteit, individuele vrijheid, en subjectiviteit. LITERATUUR EN EXISTENTIALISME Edith Brugmans Hans van Stralen, Choices and Conflicts. Essays on Literature and Existentialism, Brussel, Presses lnteruniversitaires Européennes Peter Lang, 2005, 24lpp, ISBN 90-5201-273-3. De haat-liefde verhouding tussen literatuur en filosofie is zo oud als de filosofie Doorgaans situeert de mens de vrijheid in het hart van zijn conditie. Daarmee onderscheidt hij zich van het dier dat zich op onvrije wijze verhoudt tot de omgeving waarin het leeft. Maar is de vrijheid de alfa en omega van ons menselijk bestaan? Of zijn we, voordat we de vraag na ......