Gratis elektronische bibliotheek

Gedeeld eigenaarschap - Pascal Lamberigts

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2015
BESTANDSGROOTTE: 11,7
ISBN: 9789462760486
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Pascal Lamberigts

Het beste pdf boek van Gedeeld eigenaarschap dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Complexe veranderopgaven als klimaatverandering, energietransitie of stedelijke concurrentiekracht kan niemand alleen tot een goed einde brengen; intensieve samenwerking tussen actoren is een vereiste.In Gedeeld eigenaarschap laten Pascal Lamberigts en Liesbeth Schipper zien hoe je deze samenwerking tot stand brengt. Hoe actoren proactief, vroegtijdig en in gelijkwaardige verhoudingen samen hun strategische keuzes bepalen en vernieuwing realiseren. En hoe dat bijdraagt aan een meer duurzame leefomgeving. Gedeeld eigenaarschap laat zien dat samen werken mensenwerk is, waarin telkensde balans wordt gezocht tussen het ordenen van processen en het verbinden van mensen. Het boek is bestemd voor iedereen die geboeid is door maatschappelijke veranderopgaven en daar op een professionele manier een bijdrage aan wil leveren.

...temd voor iedereen die geboeid is door maatschappelijke veranderopgaven en daar op een professionele manier een bijdrage aan wil leveren ... Gedeeld eigenaarschap door Pascal Lamberigts, Liesbeth ... ... . Gedeeld eigenaarschap richt zich op de kwaliteit van samenwerkingsprocessen tussen organisaties. Daarmee krijgt kwaliteitszorg primair een externe oriëntatie. Deze externe oriëntatie biedt een veel sterkere legitimatie om kwaliteitszorg ook in de komende jaren op de agenda te blijven zetten. Gedeeld eigenaarschap om de aanschafkosten te delen, maar ook om de dagelijkse kosten van verzorging, stalling etc. te delen. Gedeeld ... PDF De route naar eigenaarschap 13 - Ten Have en Partners ... . Gedeeld eigenaarschap om de aanschafkosten te delen, maar ook om de dagelijkse kosten van verzorging, stalling etc. te delen. Gedeeld eigenaarschap gaat goed zolang de eigenaren op één lijn zitten en het met elkaar eens blijven, maar zodra een van de eigenaren - of meerdere eigenaren - een ander belang bij de eigendom krijgen liggen conflicten op de loer. In Gedeeld Eigenaarschap laten Pascal Lamberigts en Liesbeth Schipper zien hoe je deze samenwerking tot stand brengt. Hoe actoren proactief, vroegtijdig en in gelijkwaardige verhoudingen samen hun strategische keuzes bepalen en vernieuwing realiseren. En hoe dat bijdraagt aan een meer duurzame leefomgeving. Bij gedeelde eigendom ontstaat er een gemeenschap. Daarvan is sprake als een of meer goederen in eigendom toebehoren aan twee of meer deelgenoten. De verhouding van eigendom (als percentage) is normaal gesproken gelijk, dus iedere deelgenoot heeft voor de helft het eigendom. In een overeenkomst kan je zelf de verhouding aanpassen. Eigenaarschap is een breed begrip dat vooral te maken heeft met het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en een echte bijdrage leveren aan de organisatie. Wat is de mate van eigenaarschap binnen de Nederlandse beroepsbevolking of binnen jouw organisatie? Doe de test! Medewerkers die eigenaarschap tonen zorgen dat het goed komt. 6. Ze stellen eisen. Als je eigenaarschap wil pakken, dan zal je als medewerker zorgvuldig afwegen of iets wel te doen is. Je wilt immers kwaliteit leveren, ja-zeggen om iets moois te kunnen maken. Dat betekent vaak dat medewerkers die eigenaarschap tonen veeleisend over kunnen komen. Gedeelde waarden binden en geven eigenaarschap. Moet het delen van waarden niet het belangrijkste selectiemechanisme worden voor medewerkers en leiders? Als iemand spreekt over 'mijn bedrijf' of 'bij ons', is dat hoogstwaarschijnlijk een eigenaar of een eindverantwoordelijke manager en niet een medewerker. Gedeeld eigenaarschap laat zien dat sa-delen over de toepassing van de principes. Geert Teisman, Research Director Public. men werken mensenwerk is, waarin tel-en handvatten in uw eigen praktijk. Gedeeld eigenaarschap. Lokaal eigenaarschap van de warmteketen, bijvoorbeeld in de vorm van een energie coöperatie, kan bijdragen aan de welwillendheid van bewoners om mee te doen. Houd daarbij wel in de gaten dat dat (gedeelde) eigenaarschap de professionaliteit, efficiëntie en garantie van de warmtelevering niet in de weg staat. (gedeeld eigenaarschap). - Het concretiseren van houding en gedragsaspecten (gedeeld eigenaarschap) vormgeven in een gezamenlijk leer-ontwikkelproces. Het in gang gezette leerproces van zowel management als medewerkers kan dienen als basis. Ondersteuning is hierbij (nog) noodzakelijk. Ik interpreteer "gedeeld eigenaarschap" als een vorm van procesmanagement die gekenmerkt wordt door sturen op samenwerking om gezamenlijk te werken aan een grote veranderingen (transities is daarvoor het modewoord). Deze aanpak vergt een gelijkwaardige relatie tussen actoren die afhankelijk zijn van elkaar om de opgave te realiseren. Door gedeeld eigenaarschap wordt de JOGG-aanpak vormgegeven samen met buurtbewoners, ouders én jongeren. Stuur bij waar nodig. De JOGG-aanpak is een lerende aanpak op maat. Door monitoring en evaluatie stuur je lokaal bij, en zet je energie in waar dit het meest nodig is en zie je snel of je op de goede weg zit....