Gratis elektronische bibliotheek

Richtlijnen voor palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1995-01-01
BESTANDSGROOTTE: 6,51
ISBN: 9789074114073
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U kunt het boek Richtlijnen voor palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Richtlijnen voor palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk

...n de huisartsenpraktijk en kan het ontwikkelen van een zakboekje Jaar: 2019 Verwante NHG-product: LESA Palliatieve Zorg Initiërende partij(en): IKNL ... Richtlijnen palliatieve zorg | Kennisplein Zorg voor Beter ... . ... NHG-Richtlijnen. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. ... In Nederland is de Werkgroep Infectie Preventie dé deskundige partij als het gaat om ontwikkeling van richtlijnen voor hygiëne in de zorg. De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel ... Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk + ebook | NHG ... . De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. LEESTIP. Zorg en begeleiding in de laatste levensfase vergen specifieke kennis en vaardigheden. Ter ondersteuning van huisartsen is er nu het boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk, een uitgave van het Nederlands Huisartsen Genootschap.. Het boek is gebaseerd op de Richtlijnen Palliatieve Zorg van het IKNL en het NHG-Standpunt Palliatieve zorg en sluit aan bij de praktijk van alledag: Zorg en Gezondheid doet er alles aan om de maatregelen op deze pagina voortdurend bij te werken. Omdat de wijzigingen aan de richtlijnen elkaar in hoog tempo opvolgen, is het echter mogelijk dat de meest recente geldende richtlijnen van de federale overheid nog niet verwerkt zijn in de documenten op deze pagina . Een van de belangrijkste knelpunten die boven tafel kwam, is dat zowel patiënten als zorgverleners dementiezorg niet altijd als een vorm van palliatieve zorg zien. Als een patiënt in de palliatieve fase verkeert, is het proactief en tijdig bespreken van de zorgwensen en behoeften van de patiënt en de mantelzorger van groot belang. SamenvattingEén op de drie mensen krijgt kanker. De huisarts ziet kankerpatiënten in verschillende ziektefasen en is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt in de gezondheidszorg. Een belangrijke rol van de huisarts is daarom het waarborgen van continue en persoonsgerichte zorg. Daarom beschrijft dit Standpunt de rol van de huisarts in alle fasen van het zorgcontinuüm. Het boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk is geschreven voor huisartsen, maar het is ook interessant voor andere zorgprofessionals. Het bevat de nieuwste inzichten voor de zorg van patiënten in hun laatste levensfase. Basis voor dit boek: 'Richtlijnen palliatieve zorg' van IKNL en 'Standpunt palliatieve zorg' van het NHG. Kijk voor meer informatie op de website […] Palliatieve zorg. Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken Informatie over palliatieve zorg in onder andere Capelle aan den IJssel. Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase, ook wel terminale zorg. Als praktijk nemen wij deel aan PaTz-bijeenkomsten. PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk | 1 Praktijkaccreditering met NPA, dat ... zelf terminaal-palliatieve zorg aan eigen patiënten. → De zorg wordt verleend volgens de actuele stand van inzichten, standaarden en richtlijnen III. → De praktijk voldoet aan wet- en regelgeving I V. Bij 5. Palliatieve zorg heeft in de afgelopen vijftien jaar in Nederland een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Onderwijs over de zorg voor ernstig zieke en stervende patiënten, veelal in de vorm van nascholing aan artsen en verpleegkundigen, heeft in grote mate hieraan bijgedragen. Inleiding Definitie GGZ en terugblik GGZ in de huisartsenpraktijk Eerste opvang en diagnostiek Begeleiding en behandeling Rol van de huisarts als poortwachter Samenwerking Deskundigheidsbevordering Financiën Downloads 1. Doelstelling GGZ handreiking in de huisartsenpraktijk Doel van deze handreiking is behulpzaam te zijn bij het versterken van de geïntegreerde eerstelijns zorg voor mensen ... Palliatieve Zorg in de Huisartsenpraktijk 9789057932663. Koop dit boek tweedehands via booknext.nl, een marktplaats met meer dan 200.000Boeken. Boek niet goed, stuur het gratis terug. De basis van deze conceptvisie vormen de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 en de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg 2019. Het is tevens een actualisatie van het NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg uit 2009. De visie geeft een inhoudelijk kader voor de ontwikkeling van palliatieve zorg in de context van de huidige en toekomstige (eerstelijns) In het boek worden de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. In deze uitgave zijn de bestaande richtlijnen in gereviseerde vor De professionele standaard zorgt ervoor dat zorgverleners goede, veilige en verantwoorde zorg leveren. De professionele standaard is als zodanig geen regel, maar een 'kapstok', die nader is uitgewerkt in wetten, richtlijnen, protocollen, beroepscodes, uitspraken van de tuchtrechter, kwaliteitsstandaarden, gedragsregels en handreikingen. Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio....