Gratis elektronische bibliotheek

Klinische statistiek - Maastricht University

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 1999
BESTANDSGROOTTE: 8,25
ISBN: 9789031329786
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Maastricht University

Alle Maastricht University boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Klinische statistiek 2e druk is een boek van H.J.A. Schouten uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031329786 Dit boek bevat de meest relevante statistische methodologie en analysetechnieken voor wetenschappelijk onderzoek met pati nten en proefdieren. Het zal zijn waarde bewijzen bij de voorbereiding van onderzoek, bij de analyse van onderzoeksresultaten en bij het lezen van artikelen. Elk onderwerp wordt behandeld op een manier die aansluit bij de medische onderzoekspraktijk. Aan de hand van medische voorbeelden worden de mogelijkheden en beperkingen van statistische onderzoeksmethoden en analysetechnieken uitgelegd.Dit boek is bestemd voor studenten geneeskunde, studenten gezondheidswetenschappen en hbo-studenten gezondheidszorg (verpleegkunde, fysiotherapie, verloskunde). Naast studenten is het boek tevens geschikt voor huisartsen en kan het gebruikt worden als een betrouwbaar naslagwerk op een klinische afdeling. Leidinggevende onderzoekers, zoals promotoren, kunnen de inhoud van dit boek gebruiken om de kwaliteit van hun klinisch wetenschappelijk onderzoek te waarborgen.

...an onzekerheid. Statistiek is belangrijk voor het voorkómen van fouten en bias bij medisch onderzoek ... bol.com | Klinische statistiek | 9789031329786 ... ... . Deze cursus is bedoeld voor eerstejaars aios Revalidatiegeneeskunde. In deze cursus doe je de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van Klinische epidemiologie en statistiek. In deze cursus komen de onderwerpen diagnose en prognose, functionele diagnostiek en therapie aan bod. Medische Statistiek. Het onderzoek in de sectie Medische Statistiek is gericht op de ontwikkeling, interpretatie en impl ... VRA Klinische Epidemiologie en Statistiek - Radboudumc ... . Het onderzoek in de sectie Medische Statistiek is gericht op de ontwikkeling, interpretatie en implementatie van statistische methodes en data management voor medisch onderzoek. De sectie participeert in klinische onderzoeksprojecten in het LUMC en daarbuiten. Grondslagen van de klinische psychologie (7,5 studiepunten) Psychopathologie II (7,5 studiepunten) Methodologie en statistiek (7,5 studiepunten) Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Clinical Psychology. Onderzoeksvaardigheden (7,5 studiepunten) In klinische beroepen bijvoorbeeld, richt je je op het behandelen van mensen met emotionele of gedrags- stoornissen of op patiënten met neurologische aandoeningen. ... Statistiek, testtheorie en onderzoeksmethodologie worden als college en in practicumvorm gegeven. Klinische statistiek | ISBN 9789031329786 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Klinische significantie. Omdat de statistische significantie van een verschil niet altijd relevant is, kijken onderzoekers vaak ook naar de klinische significantie. Ze gaan na bij hoeveel cliënten na de interventie het risico is verdwenen, het probleem is opgelost of de situatie weer normaal is. Statistische significantie is de aannemelijkheid dat een correlatie in de statistiek niet op toeval berust. Het significantieniveau is de kans dat de hypothese die wordt getest ten onrechte wordt verworpen. Voor deze grenswaarde wordt vaak 0,05 gekozen, al is dit arbitrair, aangezien significantie een continuüm is. Bij klinische heterogeniteit kan worden gezocht naar voldoende vergelijkbare subgroepen; indien deze niet voorhanden zijn dient te worden afgezien van pooling (zie schema op laatste pagina van dit formulier). Hoewel in sommige situaties geen sprake is van klinische heterogeniteit, lopen de resultaten van de Statistiek is de sleutel tot het voorkómen van fouten en bias bij medisch onderzoek. In dit artikel wordt de selectie van steekproefpopulaties voor klinische onderzoeken besproken. Steekproefpopulaties. In een klinisch onderzoek is het doel informatie te verkrijgen over het effect van een behandeling in een bepaalde patiëntenpopulatie. SMPE/e zorgt tevens voor ondersteuning bij de opleiding van klinisch fysici in de vorm van post-master cursussen die specifiek op deze doelgroep zijn afgestemd. Deze cursussen staan ook open voor andere technologie professionals in de zorg. Klinische Epidemiologie en statistiek Doelstellingen van de cursus 1. Het kritisch kunnen beoordelen van een wetenschappelijk artikel. 2. Het zelfstan...