Gratis elektronische bibliotheek

Polders! - A. Geuze

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2005
BESTANDSGROOTTE: 10,92
ISBN: 9789056624446
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A. Geuze

U vindt hier de pdf van het boek Polders!

Omschrijving:

'Polders!' verschijnt ter gelegenheid van de tweede Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, 2005, die als thema 'De Zondvloed' heeft. Het bevat een unieke inventarisatie van de bijna vierduizend polders in Nederland, prachtig in kaart gebracht door ontwerpbureau MUST en rijk geïllustreerd met vele hoogtepunten uit de Nederlandse schilderkunst, de poëzie en de fotografie. Hoogtepunten en dieptepunten liggen in het laagland maar een paar meter uit elkaar, en toch zijn in die beperkte ruimte miljoenen verhalen te vertellen, vol glorie en drama. 'Polders!' biedt uit die verhalen een prikkelende en poëtische bloemlezing.

...en Vecht zorgen voor veilige polders. Ook zorgen we voor schoon en voldoende water ... Polder - Wikikids ... . Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied met zijn unieke flora en fauna, en habitat. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden. Polders wodt in et algemean deurkruust mit watergangen. Veur de waterhuusholding ... De Polders ... . Polders wodt in et algemean deurkruust mit watergangen. Veur de waterhuusholding is et neuder dat de sloten good deur könt streumen. Um hiervan zeaker te wean wodt de gravens 2 keer per joar bekekken: der wöd bekekken of et water deep genög is en of der geen waterplanten in et water stoat. De Polders Poelgeest zijn een heerlijke natuur-achtertuin voor de omwonenden en staan bekend om hun opvallende vogelrijkdom. Rietzanger, blauwborst, lepelaar, kluut; er zit hier van alles. Je zal hier als kind maar mogen opgroeien met zoveel natuur om je heen! Gelukkig mag iedereen hier komen genieten van dit vogelparadijs. Polders are also a part of our history, an interplay between human activity and natural circumstances that - looked at from various standpoints - produces a valuable landscape. It is this contradiction, combined with peace and space that creates this beautiful landscape with its panoramas under Dutch skies. Polders werden vroeger drooggehouden met molens. Die molens pompten het water weg. Daardoor kwam het water in de grond nooit te hoog te staan. Zo zorgden ze er dus voor dat stukken land niet onder water kwamen te staan. Nu regelen computers en elektrische pompen dit vaak in plaats van molens. Polder definition, a tract of low land, especially in the Netherlands, reclaimed from the sea or other body of water and protected by dikes. See more. Verwonder u over het vele water dat er toen nog was, over de voortgang van de inpolderingen in de tussenliggende 25 jaar, over de talloze details als bruggetjes, molens, veerbootjes, dorpen en vestingsteden. Onder leiding van Willem van Ham en Karel Leenders vindt u in Polders in kaart. Noord-West Brabant 1565-1590 de weg in deze oude wereld. Polders Polders Een polder is een stuk land dat door een dijk wordt beschermd tegen omringend water. Halverwege de Middeleeuwen begonnen de mensen in het waddengebied stukken van de hoge kwelders te omringen met dijken om zo meer akkergrond ter beschikking te krijgen. Polders werden en worden gemaakt ter bescherming tegen het water. Nederland ligt onder de zeespiegel. Dat betekent dat het land lager ligt dan de zee. Het kan dus gemakkelijk overstromen. De duinen langs de Noordzee beschermen het land. En langs de rivieren werden dijken aangelegd. Een andere reden om polders te maken, was om land te winnen. Vertalingen in context van "polders" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Oorspronkelijke polders waren ondergelopen of veranderd in een moerasachtig gebied. Drooglegging Polders en droogmakerijen zijn typisch Nederlands. Andere landen hebben ook polders, maar niet zoveel als Nederland. Vanaf de 11e eeuw werden de eerste kwelders of aangeslibde gronden bedijkt en vervolgens drooggelegd. Deze eerste vormen van drooglegging werden aangestuurd door religieuze ordes, die landbouwgrond wilden winnen. De Groese Polders zijn een aaneenschakeling van kleine natuurgebieden en vormen een perfecte combinatie tussen (speel)natuur, landbouw en recreatie. Met de Strandcamping als startpunt is het een mooi gebied voor een wandeling of fietstocht. Onderweg ravotten de kinderen naar hartenlust op de boomstammen of klimmen op de toren met glijbaan...