Gratis elektronische bibliotheek

Kinderrechten in de praktijk - Wolters Kluwer Nederland B.V.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2012
BESTANDSGROOTTE: 11,88
ISBN: 9789013109726
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Wolters Kluwer Nederland B.V.

U kunt het boek Kinderrechten in de praktijk downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind is een belangrijk verdrag in het werken met jeugdigen. Het kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het analyseren van opvoedsituaties en bij het nemen van beslissingen. Het verdrag kent belangrijke beginselen als `het belang van het kind, `de waardigheid van een jeugdige en `de zich ontwikkelende vermogens van de jeugdige.Het geeft richtlijnen voor het praten met kinderen en het benadrukt hoe belangrijk ouders zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Ook stelt het kinderrechtenverdrag eisen aan organisaties en jeugdprofessionals voordat kan worden besloten tot een uithuisplaatsing. Het benadrukt het belang van spel, besteedt aandacht aan de positie van minderjarige vreemdelingen en geeft aan hoe belangrijk bescherming tegen kindermishandeling is.Hoewel het verdrag vele aanknopingspunten biedt voor de praktijk, wordt het verdrag nog weinig toegepast. Dit kan te maken hebben met de juridische inhoud, waardoor het voor jeugdprofessionals een weinig toegankelijk document is. De meeste jeugdprofessionals hebben immers geen juridische achtergrond.In `Kinderrechtenverdrag in de praktijk worden juridische begrippen hanteerbaar gemaakt. Er wordt ingegaan op relevante artikelen waaruit het verdrag is opgemaakt. Aan de hand van voorbeelden wordt geschetst waar het kinderrechtenverdrag kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk.Dit boek biedt ondersteuning aan leerkrachten, medewerkers van peuterspeelzalen en opvoedwinkels, professionals in de geestelijke gezondheidszorg, raadsonderzoekers, medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, gezinsvoogden en beleidsmedewerkers. Deze uitgave levert een bijdrage aan het optimaal toepassen van een prachtig verdrag waarvan de mogelijkheden beter benut kunnen worden.

...nde juridische regelingen en (rand)voorwaarden voor professionals die geen juridisch-academische opleiding hebben gevolgd, maar wel in de praktijk in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen en met juridische regelgeving te maken krijgen ... bol.com | Kinderrechten in de praktijk (ebook), Wolters ... ... . Kinderrechten in België bevat de schriftelijke neerslag van een postacademische vorming kinderrechten die de UNICEF-leerstoel kinderrechten van de Universiteit Antwerpen in het najaar van 2007 organiseerde. De teksten werden geschreven vanuit verschillende invalshoeken (sociale agogiek, pedagogiek, criminologie, kinder- en jeugdpsychiatrie, sociologie, recht), zowel door mensen uit de ... Kinderrechten versterken op hun beurt de klaspraktijk, ... bol.com | Kinderrechten in de praktijk (ebook), Wolters ... ... . De teksten werden geschreven vanuit verschillende invalshoeken (sociale agogiek, pedagogiek, criminologie, kinder- en jeugdpsychiatrie, sociologie, recht), zowel door mensen uit de ... Kinderrechten versterken op hun beurt de klaspraktijk, de leerkrachten en leerlingen. Uitvoerig onderzoek geeft aan dat de verankering van kinderrechten in de lerarenopleiding belangrijk is voor zowel de onderwijskwaliteit als het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Ze gaan over verschillende onderwerpen waarvan het belangrijk is dat deze worden geregeld. Ze raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Leerkracht of toekomstige leerkracht? Ontdek ons materiaal over Kinderrechten en Diversiteit in de klas Werk rond kinderrechten op een participatieve en positieve manier met jouw leerlingen, om zo de klas -en schoolomgeving samen vorm te geven. Op die manier leren en beleven leerlingen wat kinderrechten zijn en wat ze betekenen voor hun eigen situatie en die van andere kinderen bij ons en in ... Kinderrechtenverdrag in de praktijk bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. De kinderrechten staan in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het kinderrechtenverdrag. Zo'n 20 jaar geleden werd dit op papier gezet. De kinderrechten mogen geen dode letter blijven. Ze moeten omgezet worden in daden. Dat moet de regerin...