Gratis elektronische bibliotheek

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - A.T.A. Tilleman

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2018
BESTANDSGROOTTE: 11,59
ISBN: 9789012402194
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.T.A. Tilleman

U kunt het boek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 1e druk is een boek van A.T.A. Tilleman uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012402194 Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat een op de vrije beroepsbeoefenaar alsmede op andere (financiële) instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief. Daarnaast bevat de pocket voor de praktijk zeer (gedateerde) nuttige specifieke leidraden WWFT die door de verschillende toezichthouders of beroepsorganisaties zijn samengesteld. Het aan de binnenzijde van de voor- en achterkaft opgenomen Tienstappenplan vormt een praktische ondersteuning om te kunnen voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot (onder meer) het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Bij uitstek geschikt voor de compliance officer, professional, toezichthouder, advocaat, opsporingsambtenaar, officier van justitie en rechterlijke macht.

...rsie van de Leidraad WWFT en SW, gepubliceerd in december 2019 ... Wat is de Wwft? (Wet ter voorkoming van witwassen en ... ... . Een onderneming verricht een cliëntenonderzoek ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het cliëntenonderzoek kan worden afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie. Stuur deze vraag door Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Richtlijnen voor verkopers van goederen en risicomatrixen vo ... PDF Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ... ... . Richtlijnen voor verkopers van goederen en risicomatrixen voor edelstenen en edelmetalen, kunst en antiek, vaartuigen, voertuigen en wooninrichting De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hanteert een risico gebaseerde aanpak. Instellingen en bepaalde beroepsbeoefenaars, zoals notarissen en advocaten, moeten in veel gevallen zelf het risico inschatten dat een cliënt geld witwast of terroristen financiert. Vanaf 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingevoerd. Het doel is het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld en financieren van terrorisme, om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de herkomst ... Belastingdienst NL. Voor bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen: regels ter voorkoming van witwassen en voorkomen van financieren terrorisme. Per 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen op een rij: risico's op witwassen en financieren van terrorisme inventariseren en beoordelen en maatregelen daarop afstemmen, naar aard en omvang van de accountantspraktijk; Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit is de eerste leidraad specifiek voor kansspelaanbieders. In deze leidraad licht de toezichthouder verplichtingen uit de Wwft toe. Deze leidraad is een aanvulling op de l eidraad van het ministerie van F inanciën; de De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme (Wwft) heeft als doel het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering en het handhaven van de oprechtheid van het financiële stelsel. WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME ("WWFT") De Wwft1 zoals gewijzigd bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn,2 zoals geldend vanaf 25 juli 2018 Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bevat geen officiële (wet)teksten. Voor de De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor belastingadviseurs. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Daarnaast moeten zij voldoen aan regels voor Informatie voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken over plichten volgens Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. geheel van maatregelen ter voorkoming van gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme. Zij zijn echter tot dusver op verschillende wijze ingericht, hetgeen een verminderde inzichte-lijkheid van de in beide wetten neergelegde voorschriften tot gevolg heeft. 9 De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht banken om klantonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Leuk dat je onze website bezoekt We zouden graag cookies plaatsen waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Voor Caribisch Nederland Dienstverleners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) hebben in de financiële markten een belangrijke rol om financieel-economische criminaliteit en niet-integer gedrag te voorkomen. Deze praktijkhandreiking Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is aangepast aan de huidige wetgeving. Met ingang van 25 juli 2018 zijn in verband met de implementatie van de 4e antiwitwasrichtlijn diverse bepalingen uit de Wwft aangepast en is de wet aangevuld. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000 en het uitbreiden van de mogelijkheden voor - informatie uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)...