Gratis elektronische bibliotheek

BINT 4 - Het menselijk kapitaal - Annette van den Berg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2012
BESTANDSGROOTTE: 5,64
ISBN: 9789461058973
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Annette van den Berg

U vindt hier de pdf van het boek BINT 4 - Het menselijk kapitaal

Omschrijving:

BINT 4 - Het menselijk kapitaal 1e druk is een boek van Annette van den Berg uitgegeven bij Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789461058973 Al voor de aanvang van de twintigste eeuw traden enkele bevlogen ondernemers op de voorgrond, die met sociale maatregelen voor hun personeel wilden laten zien dat er een weg was tussen het hardvochtige beleid van veel van hun collega's en de radicale eisen van het opkomende socialisme. De bekendste namen waren Van Marken en Stork, maar in de loop van de twintigste eeuw kreeg deze benadering meer navolging en werd die een regulier onderdeel van het beleid van vele ondernemingen. De diepere drijfveer daarvoor was de zorg voor het personeel als menselijk kapitaal.In deze studie schetsen Erik Nijhof en Annette van den Berg de ontwikkelingen op vijf cruciale onderdelen van dit sociale ondernemingsbeleid: huisvesting, pensioenfondsen, medezeggenschap, veiligheid en gezondheid op het werk, en scholing. Uit deze analyses komt naar voren, dat dit sociale beleid in toenemende mate met dat van de overheid en van de vakbeweging vervlochten raakte. De drie partijen hadden ieder hun eigen agenda, maar bleken elkaar steeds meer nodig te hebben. Daardoor ontwikkelde zich een hecht overlegsysteem waarin deze drie partijen op sociaal terrein steeds nauwer samenwerkten. Over de auteur(s):Erik Nijhof is docent-onderzoeker bij het Departement Geschiedenis van de Universiteit Utrecht, afdeling Economische en Sociale Geschiedenis. Hij publiceerde onder meer over arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven, over techniekgeschiedenis en de historische ontwikkeling van pensioenen. Annette van den Berg is werkzaam bij de Utrecht University School of Economics, leerstoelgroep Institutionele Economie. Tevens is zij verbonden aan de Universiteit van Antwerpen in het kader van een project over de rol van werknemers in goed ondernemingsbestuur.BINTHet menselijk kapitaal is het vierde deel in de reeks Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigste Eeuw (BINT). Deze reeks belicht de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven gedurende de twintigste eeuw in zeven thema's: ondernemers, internationalisering, concentratie en concurrentie, menselijk kapitaal, bedrijfsleven en overheid, innovatie en kennisinfrastructuur en corporate governance. BINT is een groots opgezet samenwerkingsproject van diverse vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstituten.

...even en overheid, innovatie en kennisinfrastructuur en corporate ... Het menselijk kapitaal | Van den Berg, Nijhof ... ... ... Naast menselijk en sociaal kapitaal is immers ook besluitvormingskapitaal ... door de mentoren geïnitieerde interventies hebben we met 98,4% het hoogste slagingspercentage in jaren gehaald en een aantal ... nu ik de kans van mijn rector krijg stappen te zetten in mijn professionele ontwikkeling. Daarmee ben ik het level van Bint en ... Menselijk kapitaal is de voorraad van competenties, kennis, s ... Het menselijk kapitaal | Van den Berg, Nijhof ... ... ... Menselijk kapitaal is de voorraad van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden, waaronder ook creativiteit, die wordt belichaamd in de mogelijkheid voor de mens om in een economie arbeid te verrichten, opdat er economische waarde kan worden geproduceerd. Het is een geaggregeerde economische visie op het handelen van de mens binnen de economie, een poging om de sociale ... 4 De vorming menselijk kapitaal is synoniem voor alle activiteiten die de verdiencapaciteit van mensen vergroten. Menselijk kapitaal wordt vergaard via scholing, via on-the-job training en learning by doing.Wij hanteren in onze analyse het zogenaamde human capital model waarin onderwijs en training investeringsgoederen zijn.5 Het human capital model is in zwang gekomen door onder andere Mincer ... Menselijk kapitaal gaat volgens Hargreaves en Fullan (2013) over het hebben en ontwikkelen van de vereiste kennis en vaardigheden. Kennis van de onderwerpen die je behandelt en weten hoe je dat overbrengt. Inzicht in je leerlingen en weten hoe zij leren. Inzicht in de verschillende culturele en gezinssituaties waarin leerlingen opgroeien. Maar ook over op de hoogte zijn… De truc is - ik verklap het maar meteen - investeren in menselijk kapitaal. Nú geld uitgeven aan een opleiding, levertop termijn meer geld op dan het heeft gekost. Al eerder hebben we op deze plek vastgesteld dat het rendement van onderwijs groot is voor degene die zijn diploma haalt. menselijk kapitaal: De verzameling van ervaring, kennis en kunde van medewerkers in een organisatie; dit menselijk kapitaal is voor de meeste organisaties van grote waarde en kan ook een belangrijk onderdeel vormen van de concurrentiekracht. Vertalingen van 'menselijk kapitaal' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Het klinkt niet aardig, om mensen met machines te vergelijken. Zelfs binnen de economische discipline duurde het enige tijd voordat het begrip 'menselijk kapitaal' gemeengoed was. Wie zich echter over de morele verontwaardiging heen zet, komt tot de ontdekking dat het inzicht dat je ook in mensen kunt investeren een krachtig analytisch instrument is. Het menselijk kapitaal groeit in Nederland met 0,3 procent per jaar. Dat is veel minder dan in landen als de VS, Polen, Frankrijk of Australië. Volgens cijfers van de Oeso ligt de gemiddelde ... Het komt er dus op neer dat het verhaal van de theorie van menselijk kapitaal in westerse economieën gelijkstaat met desinvesteren in mensen, van investeren is geen sprake. De reden daarvoor is dat de theorie is ontstaan in een extreme periode in de 20 e eeuw, toen velen geloofden dat het lot van de mensheid op het spel stond. Menselijk kapitaal is enerzijds terug te voeren op aangeboren talenten, anderzijds op vaardigheden en kennis. Men kan het menselijk kapitaal vergroten door te investeren in een opleiding, een cursus of een persoonlijk ontwikkeltraject. De Engelse term voor menselijk kapitaal, human capital, wordt in Nederland ook veel gebruikt....