Gratis elektronische bibliotheek

Bestuursrecht in praktijk - De last onder dwangsom - F.R. Vermeer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2017
BESTANDSGROOTTE: 6,61
ISBN: 9789013123746
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: F.R. Vermeer

Alle F.R. Vermeer boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

De last onder dwangsom behandelt de last onder dwangsom van oplegging tot invordering aan de hand van de wettelijke bepalingen in de Awb en relevante jurisprudentie. Omdat bestuursorganen niet verplicht zijn te handhaven met een herstelsanctie, gaat een afzonderlijk hoofdstuk over de beginselplicht tot handhaving - en de ruimte die bestuursorganen hebben om te gedogen. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als: ? De begrippen ‘overtreder’ en ‘overtreding’ uit hoofdstuk 5 Awb ? Vragen die spelen in bezwaar- en beroepsprocedures ? De verplichting van de overheid om schadevergoeding te betalen bij een onrechtmatige of een rechtmatige last onder dwangsom Voor professionals en studenten Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor ambtenaren en rechtshulpverleners die dagelijks te maken hebben met bestuursrechtelijke handhaving. De uitvoerige behandeling van wetgeving en rechtspraak maakt het echter ook geschikt studiemateriaal voor universitaire en hbo-opleidingen.

... voorziening wordt gedaan na afloop van de begunstigingstermijn van een dwangsombesluit (zijnde de termijn om aan de last te voldoen, zonder dat dwangsommen kunnen worden verbeurd), waardoor ook bij een schorsing van het dwangsombesluit toch dwangsommen kunnen worden verbeurd ... Bestuursrecht in praktijk - Wolters Kluwer ... . Bestuursorganen zijn belast met de uitvoering van wetten en kunnen sancties opleggen om de naleving daarvan te bevorderen. Zoals het opleggen van een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of het aankondigen van bestuursdwang. Als uw bezwaar tegen de aan u opgelegde sanctie is afgewezen, kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. Voordat het bevoegd gezag een last onder dwangsom oplegt, moet het eerst vaststellen wie overtreder is. Pas nadat dit is vastgesteld, komt de vraag a ... Handhaving: last onder dwangsom en last onder ... ... . Als uw bezwaar tegen de aan u opgelegde sanctie is afgewezen, kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. Voordat het bevoegd gezag een last onder dwangsom oplegt, moet het eerst vaststellen wie overtreder is. Pas nadat dit is vastgesteld, komt de vraag aan de orde of diegene bij machte is de overtreding te beëindigen en of er dus een last onder dwangsom mag worden opgelegd. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat een bestuursorgaan die bij de wet de bevoegdheid is toegekend om bestuursdwang toe te passen, ook de mogelijkheid heeft om in plaats van bestuursdwang een last onder dwangsom op te leggen aan de overtreder. Last onder dwangsom Inleiding In hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht(Awb) zijn mogelijkheden opgenomen voor bestuursorganen om financiële sancties op te leggen. In artikel 5:32 Awb is de bevoegdheid voor bestuursorganen om ambtshalve of op verzoek van een derde-belanghebbende een last onder dwangsom op te leggen. Bestuursrechtelijke dwangsom Last onder dwangsom Inleiding. In hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn mogelijkheden opgenomen voor bestuursorganen om financiële sancties op te leggen. In artikel 5:32 Awb is de bevoegdheid voor bestuursorganen om ambtshalve of op verzoek van een derde-belanghebbende een last onder dwangsom op te leggen. De last onder dwangsom is de meest gebruikte herstelsanctie. Bestuursorganen in Nederland leggen de sanctie dan ook dagelijks op. Deze uitgave biedt u een overzicht van alle relevante wetgeving en jurisprudentie (die nog steeds in ontwikkeling is) en biedt u daarnaast praktisch bruikbare adviezen en voorbeelden. De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief ... ook aan te bevelen voor degenen die in de praktijk te maken krijgen met de last onder dwangsom.2 In deze bundel staat de handhaving van het ... 8 In het economisch bestuursrecht heeft alleen OPTA de bevoegdheid om een last Een bestuursorgaan kan een last onder dwangsom voor onbepaalde tijd opleggen. Het is goed voor te stellen dat dit in sommige gevallen erg bezwarend is voor degene(n) waartegen de last zich richt. De regeling in artikel 5:34, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan dan uitkomst bieden. Het invorderen van dwangsommen is mogelijk niet langer het automatische gevolg van een onherroepelijk opgelegde last onder dwangsom. Uit de conclusie (ECLI:NL:RVS:2018:1152) van Staatsraad A-G Wattel blijkt dat ook in de fase van het invorderen van een dwangsom gekeken moet worden naar alle relevante omstandigheden, waaronder de (on)rechtmatigheid van de opgelegde dwangsom. De Afdeling Bestuursrechtspraak geeft in haar uitspraak van 12 september 2018 een voor de praktijk belangrijke invulling aan het vereiste van zorgvuldige voorbereiding van besluiten tot invordering van verbeurde dwangsommen. Lees in dit blogbericht meer over de uitspraak en de gevolgen voor bestuursorganen....