Gratis elektronische bibliotheek

Mediation reeks 10 - Mediation in strafzaken - Janny Dierx

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2012
BESTANDSGROOTTE: 8,53
ISBN: 9789012389396
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Janny Dierx

U vindt hier de pdf van het boek Mediation reeks 10 - Mediation in strafzaken

Omschrijving:

Dit boek gaat over de praktische toepassing vanmediation in strafzaken en de spelregels die dannodig zijn. InhoudGekeken wordt hoe advocaten enandere betrokkenen bij de strafrechtsplegingermee kunnen omgaan. Er wordt inzicht gegevenin de theoretische grondslagen, het internationalekader en de toepassingspraktijken in anderelanden. Ook de recente ervaringen met hettoepassen van mediation in strafzaken en debetekenis van recente wetgeving in Nederlandkomen aan bod. De samenhang tussen mediationin strafzaken en andere vormen van confl icthanteringdie zijn gebaseerd op restorativejustice en herstelrecht wordt overzichtelijkuitgewerkt.Mediation in strafzaken heeft voordelen voorslachtoffers en daders. Emotioneel herstel,persoonlijke vergoeding van schade engedragsveranderingen zijn mogelijk. Ook vriendenen familieleden van slachtoffers en daders kunnenzich beter voelen door deelname aan deze vormvan mediation. Het gevoel van veiligheid vanindirect betrokkenen – zoals omstanders ofbuurtbewoners – kan erdoor worden vergroot.AuteursDe auteurs Janny Dierx en Anneke van Hoekdeden hun eerste ervaringen met mediation instrafzaken en herstelrecht op in respectievelijkArgentinië en Afrika. Janny Dierx is adviseur enmediator. Anneke van Hoek is criminologe enmanager bij de stichting Restorative JusticeNederland. John Blad is hoofdredacteur van hetTijdschrift voor Herstelrecht en verbonden aande Erasmus Universiteit Rotterdam (Strafrechten Criminologie). Stijn Hogenhuis is als mediatorbetrokken bij bemiddeling bij confl icten in destrafrechtelijke sfeer. Suzanne Jansen werkt bijde Rechtbank Den Haag en specialiseerde zichals masterstudent rechten in de betekenis vanherstelrecht voor het jeugdstrafrecht.

...orkshops of presentaties te geven voor bedrijven en andere mediators die in het werkveld willen groeien, zoals de training voor ... PDF Mediation in strafzaken | infoblad 1 - Rechtspraak ... ... 1.2 Mediation 10 1.3 Mediation in strafzaken 12 Hoofdstuk 2 Pilot 16 2.1 Inleiding 16 2.2 Mediation varianten 17 2.3 Verwachtingen pilot 17 2.4 Pilot 18 2.5 Resultaten 21 Hoofdstuk 3 De positie van het slachtoffer 24 3.1 Inleiding ... 3.1 Structuur mediation in strafzaken. Mediation in strafzaken kan worden ingezet nadat aangifte van een strafbaar feit is gedaan en ook nog in een lopende strafzaak ... PDF Mediation in strafzaken | infoblad 1 - Rechtspraak ... . Mediation in strafzaken kan worden ingezet nadat aangifte van een strafbaar feit is gedaan en ook nog in een lopende strafzaak. Een justitiële verwijzer, de politie, het Openbaar Ministerie of de strafrechter verwijst de strafzaak door naar een onafhankelijke mediator. Mediation in strafzaken is in Nederland nog steeds een relatief nieuw fenomeen. In onze contacten met officieren van justitie, parketmedewerkers, rechters en medewerkers in de rechtspraak zien we dat terug.2 Er bestaan geen eensluidende en dus veel verschillende verwachtingen over de resultaten van mediation in strafzaken. Bestel Mediation in strafzaken van Janny Dierx;;Anneke van Hoek;;John Blad;;Stijn Hogenhuis;;Suzanna Jansen. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd Mediation in strafzaken heeft voordelen voor slachtoffers en daders. Emotioneel herstel, persoonlijke vergoeding van schade en gedragsveranderingen zijn mogelijk. Ook vrienden en familieleden van slachtoffers en daders kunnen zich beter voelen door deelname aan deze vorm van mediation. Het gevoel van veiligheid van indirect betrokkenen zoals omstan Levertijd: 5 tot 7 werkdagen. Auteur: Suzanne Jansen; Stijn Hogenhuis; John Blad; Janny Dierx; Anneke van Hoek, Prijs: € 41,75, ISBN/ISBN13: 9789012389396, Categorie... Mediation in strafzaken. Mediation in strafzaken is in ontwikkeling en maakt een behoorlijke groei door. Reino Meinema heeft bij Reclassering Nederland in 2008 en 2009 als één van de eerste mediators in Nederland samen met Reclassering Amsterdam vorm gegeven aan een pilot mediation in strafzaken. Mediation in strafzaken heeft voordelen voor slachtoffers en daders. Emotioneel herstel, persoonlijke vergoeding van schade en gedragsveranderingen zijn mogelijk. Ook vrienden en familieleden van slachtoffers en daders kunnen zich beter voelen door deelname aan deze vorm van mediation. Het gevoel van veiligheid van indirect betrokkenen - zoals omst Mediation in strafzaken stopt. Mediation in strafzaken, waar sinds 3 jaar mee wordt geëxperimenteerd, is voorlopig van de baan. Verzoeken om bemiddeling tussen slachtoffer en verdachte die al waren aangemeld worden afgehandeld, maar voor nieuwe doorverwijzingen is geen geld meer....