Gratis elektronische bibliotheek

Vruchtgebruik - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2020
BESTANDSGROOTTE: 3,37
ISBN: 9789013158700
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Het beste pdf boek van Vruchtgebruik dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Vruchtgebruik raakt aan vele facetten van het algemene vermogensrecht en het erfrecht. In deze monografie vindt u een algemene verkenning van het leerstuk van vruchtgebruik, uitgediept met heldere antwoorden op specifieke vragen die in de wetenschap en de praktijk leven rond de civielrechtelijke aspecten van het vruchtgebruik. Vruchtgebruik is een fascinerend onderwerp. De wortels van vruchtgebruik zijn eeuwenoud en komen vandaag de dag nog steeds tot wasdom in een erfrechtelijke context. Op veel kleinere schaal speelt het vruchtgebruik ook een rol in de moderne financieringspraktijk. Hiermee is vruchtgebruik van groot belang voor een tal van juridische disciplines, waaronder het notariaat, de wetenschap, de advocatuur en de rechterlijke macht. De monografie Vruchtgebruik verkent het gelijknamige leerstuk en biedt antwoord op tal van vragen die hiermee gepaard gaan. Het is een handzaam en overzichtelijk opgezet naslagwerk, waar de lezer een antwoord # of een startpunt voor het vinden van een antwoord # treft op bijna alle denkbare civielrechtelijke vragen die spelen rond het vruchtgebruik. Het boek vormt dan ook een goede ingang tot andere literatuur over het onderwerp. Deze vernieuwde editie is geheel herschreven. De inhoud is ten opzichte van de vorige editie, die alweer 30 jaar oud is, van A tot Z bijgewerkt naar de actuele stand van zaken. De publicatie neemt een unieke positie in binnen de literatuur over vruchtgebruik. Geen enkele andere publicatie dekt de breedte van deze monografie. Toch slaagt de auteur erin het leerstuk vruchtgebruik op toegankelijke wijze te verkennen. Ook met betrekking tot de rechtsvergelijking en de rechtshistorie kent de uitgave een unieke insteek. Kennis van het Romeinse recht en van het oud BW helpt u bij het begrip van de hedendaagse vruchtgebruikfiguur. De titel bevat op de eerste plaats waardevolle inzichten voor notarissen. Kennis van vruchtgebruik is voor hen van belang bij de voorlichting aan cliënten, maar eveneens bij de afhandeling van transacties waarbij aan vruchtgebruik onderworpen goederen zijn betrokken. Denk hierbij aan registergoederen of aandelen in een BV. Ook biedt de monografie houvast aan advocaten en rechters om op de juiste wijze te handelen bij conflicten over vruchtgebruik. Tot slot vormt de titel ook voor wetenschappers een uitstekend naslagwerk en startpunt voor verdere verdieping.

...gt bij het overlijden van de vruchtgebruiker die als eerste sterft (vruchtgebruik eindigt bij overlijden eerste vruchtgebruiker) ... Vruchtgebruik - Wikipedia ... . Lees voor. Belangrijke datums. 15 Vruchtgebruik omzetten. In veel families levert het vruchtgebruik weinig problemen op. Wanneer de banden tussen ouder en kinderen echter minder sterk zijn, of er sprake is van een complexe familiale situatie, ervaren veel erfgenamen het blote eigendom als een straf. Beide partijen hebben nu eenmaal tegengestelde belangen. Vruchtgebruik. Bij het vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende ... Hoe berekent de fiscus de waarde van vruchtgebruik en de ... ... . Beide partijen hebben nu eenmaal tegengestelde belangen. Vruchtgebruik. Bij het vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende partner de beschikking over de "vruchten" (inkomsten) van de nalatenschap. Als er een huis tot de nalatenschap behoort, mag de langstlevende (vruchtgebruiker) gratis in het huis wonen. Wie het vruchtgebruik erft, zal daar ook op belast worden. Daarom moet de waarde van dat vruchtgebruik worden geschat.De waarde van het vruchtgebruik hangt af van de leeftijd van de vruchtgebruiker. Hoe ouder die is, hoe minder het vruchtgebruik waard is. Op dit ogenblik hanteert de fiscus de onderstaande tabel om de waarde te berekenen:Leeftijd vruchtgebruikerVruchtgebruik (in % van de volle ... Alleen recht op gebruik wordt vruchtgebruik genoemd. Als u iets erft of geschonken krijgt, maar (nog) geen recht op gebruik heeft, wordt dat blote eigendom genoemd. Een veel voorkomende situatie waarin sprake is van vruchtgebruik en blote eigendom is als de eerste ouder overlijdt. Vruchtgebruik houdt in dat er gebruik gemaakt mag worden van goederen, die uw eigendom niet zijn. Letterlijk de vruchten ervan plukken. In het Romeinse rijk bestond het recht van vruchtgebruik al. Hierdoor bleven goederen in de familie en konden anderen er wel tijdelijk de vruchten van plukken. Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de 'vruchten' (bijvoorbeeld rente) te genieten.Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald.. Veelvoorkomend is de situatie waarin de langstlevende partner het vruchtgebruik heeft over de erfenis van de ... Vruchtgebruik Ongedaan Maken. Het is mogelijk om vruchtgebruik ongedaan te maken. Dit kun je als langstlevende ouder bijvoorbeeld doen wanneer je toch niet in het huis wilt blijven wonen. Of wanneer de kinderen het financieel moeilijk hebben en je graag wilt dat een deel van de erfenis hun kan op gaat. Vruchtgebruik Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn , en daarvan de 'vruchten' (bijvoorbeeld rente ) te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald. Vruchtgebruik kan gevestigd worden door een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en een vestigingshandeling: deze laatste verschilt naar gelang de aard van het goed waarop het vruchtgebruik wordt gevestigd. Bij vruchtgebruik op een onroerende zaak is bijvoorbeeld een akte van vesti...