Gratis elektronische bibliotheek

Checklist jaarrekening 2020 - H. Beckman

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2020
BESTANDSGROOTTE: 3,92
ISBN: 9789013156744
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H. Beckman

Veel plezier met het gratis lezen van Checklist jaarrekening 2020 H. Beckman epub boeken

Omschrijving:

Met deze checklist verkrijgt u inzicht in alle actuele wetten en richtlijnen in één overzichtelijke uitgave. Zo stelt u efficiënt een feilloos financieel verslag op dat voldoet aan alle voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. Met Checklist jaarrekening 2020 vinkt u punt voor punt alle verplichte onderdelen af. De uitgave biedt een helder overzicht van alle relevante wetten en richtlijnen voor een volledig financieel verslag. Zowel om het u gemakkelijk te maken bij de inrichting als het deponeren van de jaarrekening. Checklist jaarrekening 2020 is opgesteld aan de hand van de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW, die sinds 1 januari 2020 gelden. Zo werkt u gegarandeerd volgens de meest actuele regelgeving en heeft u de zekerheid dat het aan alle voorschriften voldoet. Naast een overzicht van alle wettelijke eisen voor de inhoud van het financieel verslag, verheldert de titel ook uitgebreid de verschillen tussen de kleine, middelgrote en grote jaarrekeningregimes. Uiteraard zijn alle veel voorkomende situaties in de checklist verwerkt. Maar om de uitgave handzaam te houden, zijn bijzonderheden die samenhangen met banken, betaalinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, beroepspensioenfondsen, beleggingsinstellingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties en uitgevende instellingen in de zin van art. 5:25c Wft in de checklist buiten beschouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor andere bijzondere verslaggevingsvoorschriften, waarbij u aanvullende literatuur kunt raadplegen.

...relevante vragen worden niet gepresenteerd ... Checklist jaarrekening 2020 | Wolters Kluwer ISBN ... ... . Uitgangspunten voor deze checklist 2 Belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten RJ 605 3 00 Bestuursverslag 4 01 Jaarrekening - algemeen 10 02 Immateriële activa w.o. VOBA 12 03 Beleggingen - algemeen 12 04 Beleggingen - toelichting 14 05 Beleggingen in terreinen en gebouwen 19 06 Groepsmaatschappijen en deelnemingen 19 Handboek Externe Verslaggeving 2020. Het Handboek Externe Verslaggeving 2020 ... Elektronische Checklist Jaarrekening MKB 2020 ... ... . Het Handboek Externe Verslaggeving 2020 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. In dit handboek behandelen wij in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP. Checklist jaarrekening / 2020 (e-boek) door H. Beckman, EAN 9789013156751. Versie 2020 - 1.0 XBRL-protocol voor jaarrekeningen 10 2.1.3 SchemaRef Het element schemaRef in een instance document verwijst naar de schema's van de inputtaxonomieën die deel uitmaken van de DTS2. Voor elk type jaarrekening (volledig, verkort of micro), bevat het Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg. Download de checklist of bekijk hem hieronder Klik hier om de pdf te downloaden...