Gratis elektronische bibliotheek

De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie - J. uit Beijerse

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2018
BESTANDSGROOTTE: 5,97
ISBN: 9789462905436
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. uit Beijerse

Alle J. uit Beijerse boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Dit boek bevat de bevindingen van het onderzoek naar de toepassingspraktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) dat is uitgevoerd door onderzoekers van de sectie strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Aanleiding hiervoor was een door de Tweede Kamer aangenomen motie. De centrale onderzoeksvraag is of de wettelijke regeling en de uitvoeringspraktijk van de v.i. adequaat zijn ingericht met het oog op de doelen van re-integratie en speciale preventie.Ter beantwoording van die vraag zijn het bestaande wettelijke kader en de achtergrond daarvan uiteengezet, evenals de taken en verantwoordelijkheden van de bij het v.i.-proces betrokken partijen. Daarop aansluitend wordt op basis van beschikbare cijfers, interviews met bij de v.i. betrokken organisaties en jurisprudentie inzicht verschaft in de wijze waarop de verschillende v.i.-instrumenten als uitstel, achterwege blijven, herroeping en verlenging van de proeftijd van de v.i. worden ingezet om de veroordeelde gedetineerden terug de samenleving in te geleiden, alsmede in de knelpunten die zich daarbij voordoen.

...ister voor Rechtsbescherming Dekker het rapport 'De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie' aangeboden aan de Tweede Kamer ... 'Voorwaardelijke invrijheidstelling is geen automatisme ... ... . Het rapport bevat de bevindingen van een onderzoek naar de toepassingspraktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling ... De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie (Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers; J. uit Beijerse (2017). Jeugdstrafrecht. We raden u aan het boek van De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale ... De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in ... ... . Den Haag: Boom Juridische Uitgevers; J. uit Beijerse (2017). Jeugdstrafrecht. We raden u aan het boek van De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie PDF te downloaden op onze website pianofortefestival.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie. Dit boek ... De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie Dit boek bevat de bevindingen van het onderzoek naar de toepassingspraktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) dat is uitgevoerd door onderzoekers van de sectie strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit boek bevat de bevindingen van het onderzoek naar de toepassingspraktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) dat is uitgevoerd door onderzoekers van de sectie strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Aanleiding hiervoor was een door de Tweede Kamer aangenomen motie. De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie S.R. Bakker & S. Struijk & B.A. Salverda & P.A.M. Mevis & J. uit Beijerse & F.W. Bleichrodt De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de praktijk van de v.i. in relatie tot speciale preventie en re-integratieonlangs in opdracht van uw ministerie geëvalueerd.3 In het rapport ... De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie,Erasmus Universiteit Rotterdam, mei 2018. de Rechtspraak 5 De v.i. in relatie tot speciale preventie en re-integratie 109 5.1 Inleiding 109 5.2 Uitstel en achterwege blijven van de v.i. in relatie tot de beoogde doelen 110 5.2.1 Het motiveren om alsnog mee te werken aan toezicht en begeleiding 111 5.2.2 Uitstel als laatste waarschuwing bij onttrekking en veroordeling tijdens detentie 113 Koop nu De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie van J. uit Beijerse, S. Struijk, F.W. Bleichrodt, S.R ... Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten -Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt Datum 5 juni 2018 Onderwerp Aanbieding onderzoek naar de huidige praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) in relatie tot speciale preventie en re -integratie merken de onderzoekers, die de praktijk van de v.i. onlangs hebben geëvalueerd, het volgende op (p. 153-154): "Uit het onderzoek komen in dat verband (ook) uit een oogpunt van speciale preventie en re-integratie grote zorgen naar voren ten aanzien van de voorl...