Gratis elektronische bibliotheek

De Wet Bopz - R.B.M. Keurentjes

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2017
BESTANDSGROOTTE: 4,90
ISBN: 9789012398879
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: R.B.M. Keurentjes

Het beste pdf boek van De Wet Bopz dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

De Wet Bopz 9e druk is een boek van R.B.M. Keurentjes uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012398879 De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen stelt regels voor de onvrijwillige opneming van patiënten in psychiatrische ziekenhuizen en zwakzinnigen- en verpleeginrichtingen. Zij is daarom van belang voor alle beroepsbeoefenaren binnen de geestelijke gezondheidszorg en degenen die daarvoor in opleiding zijn.Het boek is ook bedoeld voor diegenen die - anders dan in de instellingen - een relatie hebben met de wet: de indicatiecommissies, beroepsorganisaties, huisartsen, de rechterlijke macht, advocaten,de ambulante psychiatrie, SPD's et cetera. De uitvoering van de regels van de Wet Bopz blijkt in de praktijk de nodige problemen op te leveren en de betekenis van begrippen is niet altijd duidelijk. Wie is de verantwoordelijk behandelaar; wie ondertekent de geneeskundige verklaring; wanneer mag dwangbehandeling en hoe mag men middelen en/of maatregelen toepassen; hoe verhouden de huisregels zich ten opzichte van de beperking van bewegingsvrijheid; wat moet er geregistreerd worden; welke eisen gelden er voor het behandelingsplan en wat zijn strafbare feiten in deze wet? Op deze en vele andere vragen geeft de auteur, mr. dr. R.B.M. Keurentjes, in deze 9e herziene druk, helder en praktijkgericht antwoord. Hij maakt hierbij gebruik van veel praktijkvoorbeelden en jurisprudentie, en vermijdt theoretische verhandelingen. Ook de meest recente wijzigingen in de Wet Bopz komen uitgebreid aan bod. De heer Keurentjes heeft als rechter in de praktijk een ruime expertise opgebouwd met de Wet Bopz. Daarnaast was hij lid van de begeleidingscommissie van de eerste en de tweede evaluatie van de wet en voorzitter van de evaluatiecommissie van de derde evaluatie.

...delijk gehandicapten indien de diagnose niet is beperkt tot het "eigen deskundigheidsterrein" van die arts, maar tevens het ... wetten.nl - Regeling - Wet bijzondere opnemingen in ... ... ... Spreekt de Wet Bopz nog van dwangbehandeling, de nieuwe wetten kennen de begrippen verplichte zorg (Wvggz) en onvrijwillige zorg (Wzd). Die laatste begrippen zijn ruimer dan dwangbehandeling onder de Wet Bopz en omvatten ook vormen van somatische zorg, zoals het toedienen van vocht, voeding en medicatie. De uitvoering van de regels van de Wet Bopz blijkt in de praktijk de nodige problemen op te leveren en de betekenis van be ... BOPZ en Wet zorg en dwang: wat is het verschil? | Zorgplan ... . De uitvoering van de regels van de Wet Bopz blijkt in de praktijk de nodige problemen op te leveren en de betekenis van begrippen is niet altijd duidelijk. Mr. dr. R.B.M. Keurentjes geeft op vele vragen helder en praktijkgericht antwoord. Gedwongen opname volgens de Wet Bopz. Het kan voorkomen dat iemand niet snapt of beseft dat hij/zij opgenomen moet worden in een zorginstelling. Bijvoorbeeld vanwege dementie, omdat iemand niet meer goed voor zichzelf kan zorgen of erg in de war is. Wij handelen hierbij volgens de Wet Bopz: de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. De rechten en verplichtingen van patiënten in verschillende psychiatrische situaties zijn uitgewerkt in een aantal wettelijke regelingen waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen BOPZ en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector WKCZ en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De Wet verplichte ggz (Wvggz): handreikingen, informatie en links. Eén van de belangrijkste wetten binnen de ggz is de Wet verplichte ggz, (Wvggz), die 1 januari 2020 de BOPZ verving. De BOPZ regelde wanneer iemand gedwongen kan worden opgenomen, hoe dat moet gebeuren en waar een psychiatrisch ziek… Binnen de Wet BOPZ kan een patiënt echter niet om vernietiging van zijn gegevens vragen voordat de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Anonieme gegevens; Indien uw hulpverlener uw gegevens anonimiseert, kunnen ze langer dan 15 jaar worden bewaard. De Wet Bopz staat voor Wet Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen. De Wet Bopz regelt de rechten en plichten van de cliënt, zijn of haar vertegenwoordiger en de zorgverleners in psychiatrische ziekenhuizen, maar de wet regelt het ook voor instellingen zoals S&L Zorg....