Gratis elektronische bibliotheek

Mens en mensenrechten - Thomas Mertens

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2012
BESTANDSGROOTTE: 5,40
ISBN: 9789461053473
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Thomas Mertens

U kunt het boek Mens en mensenrechten downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Mens & mensenrechten biedt een unieke inleiding in de rechtsfilosofie. In een heldere stijl bespreekt Thomas Mertens aan de hand van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de voornaamste vraagstukken, stromingen en denkers binnen deze rijke wijsgerige traditie. Mertens gaat in op de historische en filosofische achtergronden van de Verklaring en bespreekt de belangrijkste juridische kwesties die hier spelen. Aan de orde komen onder andere het verschil tussen positieve en negatieve vrijheid en de menselijke rechten en plichten. Naast toegankelijke analyses van deze kwesties bevat het boek omvangrijke tekstfragmenten uit de canon van de rechtsfilosofie en uitgebreide registers. Het boek is bij uitstek geschikt voor studenten in het hbo en wo.

...: nl.humanrights.com.. Docenten kunnen op die site tevens een gratis lespakket aanvragen ... bol.com | Mens en mensenrechten | 9789461053473 | Thomas ... ... . Vrijheid en mensenrechten in 10 vragen 1 Wat is vrijheid? De essentie van vrijheid is dat je niet gehinderd wordt om te zeggen en te doen wat je wilt. Vrijheid wordt ingeperkt door het recht en door de omgangsvormen (de zeden, het fatsoen). Het recht staat vast; als er een geschil is moet de rechter erover beslissen. Mensenrechten in de middeleeuwen In de middeleeuwen was het cultuurconcept: organisme ... Coronavirus en mensenrechten: enkele vragen en antwoorden ... ... . Mensenrechten in de middeleeuwen In de middeleeuwen was het cultuurconcept: organisme / organische samenhang: we leven allemaal samen in een samenleving, waarbinnen we onze eigen taak vervullen. Er is in de middeleeuwen een hiërarchisch mens- en maatschappijbeeld: de mens is ondergeschikt aan en afhankelijk van een religieus stelsel. Dat neemt niet weg dat zich ook in Nederland veel situaties voordoen waar de mensenrechten en burgerrechten onvoldoende worden nageleefd. Dat blijkt onder meer uit rapporten van het College voor de Rechten van de Mens en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Van mensenrechten waar ieder mens recht op heeft (en dit eventueel ook kan inroepen) kan pas sprake zijn als er een statenpraktijk aanwezig is met een ruime meerderheid. Dan pas kan men spreken van een universele mensenrecht. Eén van deze mensenrechten die in het internationaal recht als universeel mensenrecht wordt beschouwd is het recht op ... de Mens en in verdragen van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie. Daarnaast zijn mensenrechten vastgelegd in nationale grondwetten, waaronder de Nederlandse Grondwet. Daarin worden ze vaak 'grondrechten' genoemd. In totaal zijn er wel zo'n negentig mensenrechten. Mens en mensenrechten van Thomas Mertens, 9789461053473 voor € 49,90 bij Boom Filosofie. Geen verzendkosten vanaf € 20,-. Ze bevat een preambule, waarin de 'inherente waardigheid en onvervreemdbare rechten van de mens' worden erkend, en dertig artikelen. Artikelen 1-21 hebben betrekking op burgerrechten en politieke rechten. Daaronder zijn integriteitsrechten zoals die op leven, op erkenning als persoon voor de wet en op vrijwaring van marteling. Alle mensenrechten staan samen in een tekst: de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN). Die rechten zijn de basis voor de wetten van een land. Kinderen zijn ook mensen (ahja!) en hebben dus ook die mensenrechten. Maar kinderen hebben andere behoeftes en verwachtingen. Ze zijn ook kwetsbaarder. Koop Mens en mensenrechten basisboek rechtsfilosofie van Mertens, T. met ISBN 9789461053473. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl De mensenrechten staan centraal in de relaties van de EU met andere landen en regio's. Het EU-beleid: bevordert de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden; verzet zich tegen de doodstraf, marteling, mensenhandel en discriminatie; verdedigt burgerrechten, politieke rechten, economische rechten, sociale rechten en culturele rechten Mens en mensenrechten 9789461053473. Koop dit studieboek op bookmatch.nl, een marktplaats met 200.000 Tweedehands studieboeken . Geen risico met vooraf betalen want wi De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven, het recht op bescherming tegen marteling en het zelfbeschikkingsrecht. Mens en mensenrechten. Thomas Mertens. december 2012; 9789461053473; 1; Meer samenvattingen voor studieboek. Samenvatting Overzicht rechtsfilosofen. Samenvatting Samenvatting Mens & Mensenrechten - Thomas Mertens. Alles voor dit studieboek (39) Meer vakken ... De filosofie van de mensenrechten was eeuwenlang gestoeld op het natuurrecht. In de twintigste eeuw is er een pragmatischer opvatting: mensenrechten zijn als basisrechten nodig voor een samenleving, als die niet aan geweld en willekeur ten onder wil gaan. De oorsprong van ideeën over mensenrechten ... mensenrechten aan alle mensen op grond van hun mens-zijn toekomende rechten die dus niet (als grondrechten) op een Grondwet hoeven te steunen Gebruikt voor: rechten van de mens Meer specifiek: rechten van het kin...