Gratis elektronische bibliotheek

Geschiedenis InZicht - Jan de Bas

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2019
BESTANDSGROOTTE: 11,90
ISBN: 9789046906736
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jan de Bas

Het beste pdf boek van Geschiedenis InZicht dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Om goed antwoord te kunnen geven op alle geschiedenisvragen die je als leerkracht op de basisschool krijgt van je leerlingen, moet je over voldoende basiskennis beschikken. Geschiedenis InZicht is een compact praktisch handboek met een dubbelfunctie: het biedt op een toegankelijke manier de voor de leerkracht benodigde vakinhoudelijke kennis van het verleden, en bevat de informatie, inzichten en handvatten die nodig zijn om goed geschiedenisonderwijs te geven. In het eerste deel van dit boek worden aan de hand van vragen de tien tijdvakken van de Nederlandse geschiedenis beschreven. In elk tijdvak worden de voor dit tijdvak kenmerkende aspecten behandeld. Verder komen de vensters ter sprake die samen de Canon van de Nederlandse geschiedenis vormen. Deel twee van dit boek gaat over de didactiek van het vak. Achtereenvolgens staan de volgende vier hoofdonderwerpen centraal: historisch denken en redeneren, beeldgereedschappen, acht kenmerken van een goede geschiedenisles en geschiedenis in samenhang met de andere vakken. Ook in dit deel zetten voorbeelden en vragen aan tot kennisverwerking, ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en reflectie op het eigen didactisch handelen.Het boek richt zich primair op pabostudenten. Het boek tijdens en na de opleiding dienst doen als bronnenboek bij het voorbereiden van lessen op de basisschool. Tevens is het bedoeld als naslagwerk bij geschiedenismodulen over historische thema's of periodes. Het vakinhoudelijke deel van Geschiedenis InZicht kan ook worden gebruikt ter voorbereiding op de verplichte landelijke toelatingstoets voor havisten en mbo-ers.Jan de Bas was groepsleerkracht en is historicus. Sinds 1990 werkt hij als docent geschiedenis op een pabo; eerst op de Ichthus Hogeschool, daarna aan Hogeschool Inholland. Hij schreef onder andere: De pabotoets aardrijkskunde haal je zo (tweede druk 2015), De pabotoets geschiedenis haal je zo (tweede druk 2016) en Kan een bloemkool denken? Lessen in filosoferen (2016). Frank Brinkman (1986) is als docent geschiedenis(didactiek) werkzaam bij pabo Saxion Deventer. Daar heeft hij zelf de pabo gedaan, om vervolgens aan de Universiteit Utrecht zijn studie (Cultuur)geschiedenis te doen.

...helpt ook. 3) Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de geschiedschrijving en de wetenschap der geschiedenis; 4) Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap; 5) Enige kennis van en inzicht in de theoretische grondslagen, c ... bol.com | Geschiedenis InZicht | 9789046906736 | Jan de ... ... .q. de wijsbegeerte van de (geschied)wetenschap; Geschiedenis InZicht is een compact praktisch handboek met een dubbelfunctie: het biedt op een toegankelijke manier de voor de leerkracht benodigde vakinhoudelijke kennis van het verleden, en bevat de informatie, inzichten en handvatten die nodig zijn om goed geschiedenisonderwijs te geven. 2. Inzicht. Over inzichtvragen moet je meestal even nadenken, je moet de relevante leerstof onderkennen en het antwoord in eigen woorden weergeven. Je moet de leerstof kunnen uitleggen. Selecteren en samenvatten Welke geografische factoren zijn van invloed op de economische positie ... Geschiedenis InZicht, Jan de Bas - Paperback ... ... . 2. Inzicht. Over inzichtvragen moet je meestal even nadenken, je moet de relevante leerstof onderkennen en het antwoord in eigen woorden weergeven. Je moet de leerstof kunnen uitleggen. Selecteren en samenvatten Welke geografische factoren zijn van invloed op de economische positie van Rotterdam? Een verklaring geven Hoe kwam Hitler aan de macht? Geschiedenis InZicht is een compact praktisch handboek met een dubbelfunctie: het biedt op een toegankelijke manier de voor de leerkracht benodigde vakinhoudelijke kennis van het verleden, en bevat de informatie, inzichten en handvatten die nodig zijn om goed geschiedenisonderwijs te geven. Ruimtelijk inzicht is een mentale vaardigheid die bij ieder mens of dier in aanleg aanwezig is. Het dient om zich te kunnen oriënteren en positioneren in een ruimtelijke leefomgeving. Die kan min of meer complex zijn. De mate waarin deze vaardigheid ontwikkeld is, biedt dus kans op succes bij het zich in stand houden en het uitbreiden van de soort. ... Koop Geschiedenis InZicht: Vakkennis en didactiek voor het basisonderwijs van Bas, Jan de met ISBN 9789046906736. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Dit resulteerde in het werk "Geschiedenis van de macht in Europa. Volkeren, markten, staten". Het thema is bijna eindeloos: omgaan met macht, evolutie van de machtsuitoefening en van de machtsverhoudingen in Europa. En ook de periode is ook niet kort: ruim duizend jaar, en soms gaat de schrijver terug tot het Romeinse Rijk. Oefenen is het geheim. Door het maken van oude examens krijg je inzicht in het type vragen dat je bij het komende examen kan verwachten. Op het examen kun je soortgelijke vragen verwachten als de vragen die in voorgaande jaren zijn gesteld. Zo zal het examen Geschiedenis geen verrassingen meer voor jou hebben. Voor het vak geschiedenis werk je met een: 1. Hand-/basisboek. 2. Werkboek, 3. Aantekeningschrift . Als je voor een repetitie of een so een heel hoofdstuk, of een paar paragrafen, moet leren, moet je zowel 1,2 als 3 bij de hand hebben! 1. Hand-/basisboek. Vaak bestaat het handboek uit basisstof en verrijkingsstof. De basisstof moet je altijd leren. Geschiedenis & De Bijbel Wetenschap & De Bijbel BIBLIOTHEEK Meer weergeven. Online Bijbel Tijdschriften Boeken & Brochures Artikelenseries Werkboek voor vergaderingen Koninkrijksdienst Muziek Audiodrama's ... Inzicht in de Schrift Geschiedenis InZicht is een compact praktisch handboek met een dubbelfunctie: het biedt op een toegankelijke manier de voor de leerkracht benodigde vakinhoudelijke kennis van het verleden, en bevat de informatie, inzichten en handvatten die nodig zijn om goed geschiedenisonderwijs te geven. Geschiedenis. Silicone hydrogels werden geïntroduceerd in 1999. ... Door beter inzicht inhet evenwicht en hoe eigenschappen van comfort elkaar beïnvloeden kunnen we verschillende silicone hydrogel contactlenzen onderscheiden en zorgen dat de meest geschikte opties worden aanbevolen voor de lensdrager. 1. Veel deskundigen zetten vraagtekens bij deze manier van geschiedenisonderwijs. Binnen het vak geschiedenis staan drie belangrijke kernconcepten centraal: de ontwikkeling van tijdsbesef,kennis van en inzicht in de historische werkelijkheid en historisch denken (Wilschut, van Straaten, & van Riessen, 2012). Doelstellingen Opleidingsspecifieke leerresultaten Bachelor in de geschiedenis 1. Kennis en inzicht 1.a. De Bachelor in de geschiedenis kent het algemene historisch referentiekader (politiek, sociaaleconomisch, cultureel en religieus) opgebouwd volgens de gangbare westerse periodisering: Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd, in het bijzonder voor de Europese Geschiedenis....