Gratis elektronische bibliotheek

Onrechtmatige daad - A.J. Verheij

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2019
BESTANDSGROOTTE: 3,88
ISBN: 9789013146264
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.J. Verheij

Alle A.J. Verheij boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

In deze bundel vindt u een actueel, volledig en toch beknopt overzicht van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. U maakt op toegankelijke wijze kennis met deze en omliggende rechtsgebieden. Deze nieuwste editie bevat als gebruikelijk samenvattingen van rechterlijke uitspraken. Nieuw zijn drie paragrafen over bestuurdersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. In Onrechtmatige daad staat het actueel geldende aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht centraal. De uitgave schetst voor u een volledig en beknopt beeld. Sinds de laatste editie van 2015 hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in wet- en regelgeving. Denk onder andere de inwerkingtreding van de wet vergoeding affectieschade per 1 januari 2018. Met deze uitgave bent u weer volledig up-to-date! De uitgave besteedt veel aandacht aan rechtspraak. Daarbij worden niet alleen de belangrijkste overwegingen van de Hoge Raad weergegeven, maar ook overwegingen van rechtbanken en gerechtshoven die daaraan voorafgingen. Hiermee brengt de auteur de uiteenlopende - vaak abstracte - begrippen rondom het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht inzichtelijk. Hiernaast komt de onderlinge verhouding tussen de verschillende vereisten van de onrechtmatige daad en de toepassing van dit leerstuk in verschillende contexten aan bod. . Nieuw in deze druk zijn extra paragrafen over bestuurdersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad is de ideale titel voor advocaten en rechters die zich snel willen oriënteren. Hiermee vormt de titel ook voor studenten een uiterst waardevolle informatiebron.

...ische zijde van dit leerstuk, geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld ... Onrechtmatige daad | Wet & Recht ... . In deel 2 over dit onderwerp behandel ik de vraag aan welke voorwaarden in beginsel een gedraging moet voldoen, wil deze rechtens gekwalificeerd kunnen worden als een onrechtmatige daad zoals bedoeld in artikel 6:162 van het BW. Als iemand een onrechtmatige daad heeft gepleegd waardoor u schade lijdt, kunt u die schade alleen op de veroorzaker verhalen wanneer de onrechtmatige daad aan de veroorzaker kan worden toegerekend. Hiervan is sprake als de onrechtmatige daad te wijten is aan de schuld v ... Onrechtmatige daad - de eisen - AMS Advocaten ... . Hiervan is sprake als de onrechtmatige daad te wijten is aan de schuld van de veroorzaker, of wanneer deze op grond van de wet of krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening ... Is uw schade ontstaan door een onrechtmatige daad van iemand anders? Dan kunt u hem aansprakelijk stellen en vragen om een schadevergoeding. Heeft u (ernstige) letselschade? Neem dan altijd eerst contact op met een van onze juristen voor advies of verwijzing naar een advocaat. Maak een lijst van uw schade en alle kosten tot nu toe. Kan ik een schadevergoeding eisen bij een onrechtmatige daad? Als u schade heeft door een ander kunt u soms schadevergoeding eisen. Bijvoorbeeld bij een onrechtmatige daad, zoals een overtreding van de wet. Er zijn verschillende manieren om uw schade vergoed te krijgen. De onrechtmatige daad is een veel voorkomend juridisch verschijnsel. Iedereen komt er minstens een keer mee in aanraking in de vorm als dader of als benadeelde. Een vordering op grond van een onrechtmatige daad wordt bij de civiele rechter in gesteld, met als doel schadevergoeding. De onrechtmatige daad is een onderdeel uit het Nederlandse privaatrecht dat staat opgeschreven in het Burgerlijk wetboek. Wanneer een publiekrechtelijke instelling (zoals een gemeente of een provincie) een besluit neemt of feitelijk handelt, is sprake van een daad van bestuursrecht. Onrechtmatige daad (Paperback). Centraal in dit boek staat het thans geldende aansprakelijkheidsrecht zoals dat in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is... De onrechtmatige daad moet de dader kunnen worden toegerekend. Van toerekenbaarheid is sprake als de dader schuld aan de onrechtmatige daad heeft, een fout heeft gemaakt. Ook als de onrechtmatige daad volgens de wet, risicoaansprakelijkheid, of volgens de in het verkeergeldende opvattingen voor rekening van de dader komt, is sprake van toerekening. Een voortdurende onrechtmatige daad verjaart niet . 16 augustus 2018. Wie onrechtmatig handelt jegens een ander moet de schade vergoeden die daardoor wordt veroorzaakt. Dit wordt in zoveel woorden bepaald in artikel 6:162 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek....