Gratis elektronische bibliotheek

Integriteit van bestuurders bij gemeenten en provincies: een handreiking - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2001-01-01
BESTANDSGROOTTE: 10,13
ISBN: 9789032271671
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U kunt het boek Integriteit van bestuurders bij gemeenten en provincies: een handreiking downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

none

...g van lokale affaires. Parlementariërs stellen Kamervragen ... PDF Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij ... ... . En terecht, want belangenverstrengeling, misbruik Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen Een modelgedragscode 4e gewijzigde druk 1 2 Inhoud Woord vooraf 7 1 Inleiding Integriteit en kwaliteit van het openbaar Nieuwe 'Handreiking integriteit politieke ambtsdragers gemeenten, provincies, waterschappen' Op 14 april heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de nieuwe 'Handreiking integriteit voor politieke ambtsdragers van gemeenten, provincies, waterschappen' met een modelgedragscode overhandigd aan vertegenwoordigers van deze overheden. Deze gedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeent ... Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij ... ... . Deze gedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. De Handreiking Integriteit Politieke Ambtsdragers is bedoeld voor elke politieke ambtsdrager en moet gemeenten, provincies en waterschappen stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken. volksvertegenwoordigers en bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen. Iedere keer dat de integriteit van een politiek ambtsdrager ter discussie staat, schaadt dit het vertrouwen van de samenleving in het openbaar bestuur. Integriteit staat de laatste jaren volop in de schijnwerpers. De Handreiking integriteit politieke ambtsdragers is aangepast. In 2015 zijn namelijk nieuwe modelgedragscodes integriteit tot stand gekomen voor volksvertegenwoordigers en voor bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Minister Plasterk (BZK) stuurt hierover een brief. Deze handreiking vervangt de handreiking uit 2013 en is een gezamenlijk product van de VNG, het IPO, de UvW en het ministerie van BZK. Zij willen hiermee gemeenten, provincies en waterschappen stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken. De handreiking is bedoeld voor elke politieke ambtsdrager. bestuurders en een voor de volksvertegenwoordigers. ... ambtenaren bij gemeenten, provincies en waterschappen evenals met deskundigen vanuit de wetenschap en het kennisinstituut BIOS. ... Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet ook op de onderlinge omgangsvormen. 1.7 Integriteit van ambtenaren Deze handreiking is gericht op de politieke ambtsdragers in gemeenten, provincies en waterschappen. Zij zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de integriteit van het openbaar bestuur in hun provincie, gemeente of waterschap. Zij dragen daarmee ook verantwoordelijkheid voor de integriteit van hun ambtenaren. Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen Het ministerie van BZK heeft een handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor politieke partijen laten ontwikkelen. Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer zijn. Er zijn regels en gedragscodes ontwikkeld om die integriteit zoveel mogelijk te borgen. Maar minstens zo belangrijk is dat integriteit een soort grondhouding moet zijn, een mentaliteit. We zoeken daarom niet naar een definitie, maar gaan uit van een aantal kernbegrippen, zoals die worden genoemd in de in oktober 2001 verschenen publicatie van de VNG Integriteit van bestuurders bij gemeenten en provincies, een handreiking. en aantal kernbegrippen zijn daarbij leidend en plaatst ambtelijke integriteit in een breder perspectief. In september van dit jaar hebben de VNG, het IPO, de UvW en het ministerie van BZK een nieuwe handreiking integriteit politieke ambtsdragers uitgebracht. Zij willen hiermee gemeenten, provincies en waterschappen stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken. De handreiking is bedoeld voor politiek ambtsdragers. Deze Gedragscode is gebaseerd op de landelijke modelgedragscode voor volksvertegenwoordigers. De modelgedragscode maakt de...