Gratis elektronische bibliotheek

De buitengerechtelijke kosten - A.M.F. de Groot

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2005
BESTANDSGROOTTE: 6,44
ISBN: 9789077320129
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.M.F. de Groot

Veel plezier met het gratis lezen van De buitengerechtelijke kosten A.M.F. de Groot epub boeken

Omschrijving:

Wij leven in een ingewikkelde en gejuridificeerde samenleving. Dit brengt mee dat burgers steeds vaker behoefte hebben aan deskundig, juridisch advies van een gespecialiseerde jurist. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. In het algemeen kan men stellen dat elk specialistisch advies, waaronder juridisch advies, relatief duur is ten opzichte van de meer algemene adviezen. In beginsel dient eenieder daarbij zijn eigen kosten te dragen.De vergoeding van buitengerechtelijke kosten roept in de theorie en de praktijk allerlei juridische vragen op. In dit preadvies gaat de auteur in op een aantal van deze vragen ingaan. Aan de orde komen de wettelijke regeling van de buitengerechtelijke kosten, het onderscheid buitengerechtelijke kosten en proceskosten, de grondslag van vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, de kwestie van buitengerechtelijke kosten van verweer, het verschil tussen bedongen en niet-bedongen buitengerechtelijke kosten, de inhoud van de dubbele redelijkheidstoets bij niet-bedongen buitengerechtelijke kosten, BTW over buitengerechtelijke kosten en ten slotte de kwestie van de nakosten. Het preadvies sluit af met een aantal aanbevelingen.

...n noodzakelijk dienen te zijn. Om dit te toetsen, wordt vaak gebruik gemaakt van de dubbele redelijkheidstoets ... Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) | Rechtspraak ... . Hierbij geldt allereerst dat het maken van de kosten redelijk dient te zijn. Voor het verhalen van buitengerechtelijke kosten zijn soms formaliteiten van toepassing. Bijvoorbeeld; consumenten zijn pas buitengerechtelijke kosten verschuldigd, nadat deze kosten (en soms de BTW separaat): 1) op de juiste wijze zijn aangezegd met daarbij 2) hantering van een "vrije" betalingstermijn van ten minste 14 dagen na ontvangst van de brief. De kosten die een incassobureau hiervoor maakt, moet u in sommige gevallen betalen. Aanmaningen incassoburea ... Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) | Rechtspraak ... . De kosten die een incassobureau hiervoor maakt, moet u in sommige gevallen betalen. Aanmaningen incassobureau. Een incassobureau stuurt u 1 of meer aanmaningen. Op deze aanmaningen staat niet alleen het bedrag dat u in eerste instantie moest betalen, maar ook de incassokosten. Wanneer is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK) ... 'In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Incassokosten zijn buitengerechtelijke kosten die door een schuldeiser (crediteur) gemaakt worden als een schuldenaar (debiteur) niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting, en op de schuldenaar verhaald worden. Als een schuldenaar niet (tijdig) voldoet aan zijn betalingsverplichting is een schuldeiser genoodzaakt actie te ondernemen om alsnog zijn geld te krijgen. Indien de rechter het vergoeden van de buitengerechtelijke kosten redelijk acht, worden zij begroot op € 945,-. Dit is de opstelsom van het bedrag van € 875,- en 1% over € 7.000,- (€ 17.000 - € 10.000). Het bedrag wordt niet met btw verhoogd aangezien u als btw-plichtige ondernemer de btw kunt verrekenen. Met de niet bij deze overeenkomst aangesloten partijen steekt de discussie over buitengerechtelijke kosten (BGK) echter nog regelmatig de kop op. Een eenvoudige zoekopdracht op de PIV site leert dat alleen in 2011 al talloze keren de omvang van de buitengerechtelijke kosten van het slachtoffer ter discussie is gesteld door de verzekeraar van de aansprakelijke. 'De buitengerechtelijke kosten' door A.M.F. de Groot, Marc Hendrikse - Onze prijs: €37,00 - Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen De vordering van voormalig advocaat Witlox werd door de rechtbank niet redelijk geacht. Dat is de strekking van de uitspraak van de kantonrechter in Den Bosch in de procedure over de buitengerechtelijke kosten tussen deze voormalige advocaat en (de verzekeraar van) het ziekenhuis. Buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die een schuldeiser moeten maken om zijn vordering op de schuldenaar buitengerechtelijk te innen. U moet dan denken aan de kosten van het door de schuldeiser ingeschakelde incassobureau. Op grond van de wet komen buitengerechtelijke kosten alleen voor vergoeding in aanmerking indien (i) de kosten in redelijkheid zijn gemaakt, en (ii) de omvang van de ... De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt hoeveel incassokosten u bovenop het factuurbedrag in rekening mag brengen als een klant niet betaalt. Dit zijn de vaste kosten voor het incasseren van de factuur. Voor uw zakelijke klanten geldt dat u naast de verplichte incassokosten ook de extra kosten uit uw algemene voorwaarden in rekening mag brengen. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten roept in de theorie en de praktijk allerlei juridische vragen op. In dit preadvies gaat de auteur in op een aantal van deze vragen ingaan. Aan de orde komen de wettelijke regeling van de buitengerechtelijke kosten, ......