Gratis elektronische bibliotheek

Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening - Knorth

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1999-04-01
BESTANDSGROOTTE: 3,69
ISBN: 9789053507841
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Knorth

U kunt het boek Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Instellingen voor jeugdhulpverlening moeten de kwaliteit van hun handelen zichtbaar maken en optimaliseren. De afgelopen jaren is er op verschillende fronten gewerkt aan een betrekkelijk nieuw concept in het kwaliteitsde : planmatig handelen. Zowel vanuit theoretisch-onderzoeksmatige invalshoek als vanuit de praktijk zijn werkwijzen ontwikkeld die het hulpverlenend handelen ten behoeve van jeugdigen en hun omgeving een meer systematisch, planmatig karakter geven. Dat wil zeggen dat hulpverleners op grond van gedegen diagnostiek hulp bieden, dat genomen beslissingen en gemaakte keuzen transparant zijn en naar professionele maatstaven verantwoord kunnen worden, dat aan de uitvoering van de hulp een uitgewerkt plan ten grondslag ligt, dat de voortgang van de hulpverlening nauwgezet wordt gevolgd en geëvalueerdDit handboek biedt een overzicht van de kennis en de inzichten die momenteel voorhanden zijn met betrekking tot deze nieuwe benadering. Het is bestemd voor iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg of bijzondere jeugdbijstand en voor wie daarvoor in opleiding is.

...n stappen helder krijgen wat de opdrachtgever eigenlijk wil? Aan de orde komen: *sociale kaart van de Jeugdhulpverlening *theorie m ... Samenvatting van het artikel: Planmatig handelen in de ... ... .b.t orthopedagogische hulpverlening *indicatiestelling *hulpverleningsplanning *teambegeleiding *uitvoering van de behandeling: -behandeling en ethiek -interventies bij kinderen met een specifieke problematiek Sinds enkele jaren voert het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) een monitorproject uit bij acht intramurale motivatiecentra (IMC's) en een monitorproject bij acht dubbele-diagnoseklinieken (DD-klinieken). Een doelstelling van deze projecten is het vergelijken van de gegevens van de klinieken om zo informatie te krijgen over de kwali ... bol.com | Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening ... ... . Een doelstelling van deze projecten is het vergelijken van de gegevens van de klinieken om zo informatie te krijgen over de kwaliteit en uitkomsten van ... Als sociaal werker of hulpverlener in een wijkteam is het belangrijk dat je methodisch handelt en gestructureerd werkt. Dat betekent dat je stelselmatig, geordend en voor de cliënt navolgbaar werkt, met een concreet resultaat voor ogen. Dit hulpmiddel helpt je daarbij. In deze tool worden de kenmerken van methodisch handelen besproken en vind je concrete tips voor hoe je dit kunt vormgeven in ... Trauma en het handelen in de jeugdhulp 12+ Omschrijving. Een aanzienlijk deel van de jongeren die aangemeld worden voor jeugdhulp zijn blootgesteld aan huiselijk geweld, kindermishandeling of andere traumatische ervaringen in het gezin. Dit hangt vaak samen met psychiatrische problematiek bij ouders. De laatste jaren is er binnen de jeugdhulpverlening steeds meer aandacht gekomen voor het vraaggericht werken. ... benoemen van handelen op lange en korte termijn (zeggen wat je doet) Klantgerichtheid, namelijk het oordeel van cliënten over bejegening, informatie, professionaliteit DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation om de fotokwaliteit, je abonnement, de kosten en de voorwaarden. Het wat, hoe, wanneer en door wie komt in het dagelijks leven als vanzelfsprekend aan de orde. Bij het planmatig werken handel je niet onbewust, maar bewust. Het gaat om logisch nadenken waar het handelen uit voortkomt. Dat heeft een aantal voordelen:...