Gratis elektronische bibliotheek

Culturele diversiteit - Louk Hagendoorn

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2013
BESTANDSGROOTTE: 3,46
ISBN: 9789023250289
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Louk Hagendoorn

Het beste pdf boek van Culturele diversiteit dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Culturele diversiteit betreft verschillen tussen groepen, in belevingen, in vanzelfsprekendheden en in levenswijze. Sommige verschillen zijn zichtbaar en evident, andere verborgen en onverwacht - en hetzelfde geldt voor overeenkomsten. Over culturele diversiteit wordt veel gesproken, maar meestal in abstracto, want het is moeilijk zich een beeld te vormen van wat diversiteit eigenlijk inhoudt en betekent.In dit boek laat Louk Hagendoorn zien in welke opzichten culturen en groepen kunnen verschillen en overeenkomen - en wat de consequenties daarvan kunnen zijn voor de verhoudingen met andere groepen. Het betreft ratio, emotie, agressie, persoonlijkheid, relaties, familiebanden, liefde, communicatie, eer, macht en loyaliteit, maar ook de gevolgen van verschillende opvattingen hierover in een samenleving die divers is en waarin misverstanden kunnen leiden tot achterdocht en conflicten. Naast gedrag en beleving, wordt ingegaan op groepsvorming, status, tegenstellingen en wederzijdse aanpassing. Elk onderwerp wordt behandeld aan de hand van een klassiek onderzoek of enkele typerende studies, zodat de kern van het probleem vlug duidelijk wordt. Het boek is toegankelijk geschreven en kan gelezen worden zonder uitgebreide voorkennis op het terrein van de sociale wetenschappen, de psychologie of antropologie. Het boek is van belang voor studenten in het universitaire en hoger beroepsonderwijs en iedereen die te maken heeft met verschillen tussen etnische groepen en culturen.Louk Hagendoorn is hoogleraar algemene sociale wetenschappen in Utrecht. Hij schreef samen met Paul Sniderman When Ways of Life Collide (2007) en met Hub Linssen en Sergei Tumanov Intergroup Relations in States of the Former Soviet Union (2001).

... het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de pilot Barometer culturele diversiteit opgezet ... Culturele diversiteit op de werkvloer | Gelijke ... ... . Culturele gevoeligheid ontwikkelen, om te ontdekken wat iemand nodig heeft, wat de wensen, gewoontes en behoeften zijn. Zich bewust zijn van hun eigen cultuur, normen en waarden. Kennis hebben van andere culturen en leefstijlen. Drie stappen: beter omgaan met diversiteit. Gebruik hierbij de volgende drie stappen: Wees open en stel neutrale vragen Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar per 1 juli Een belangrijke aanbeveling uit het SER-advies Diversiteit in de Top, tijd voor versnelling wordt uitgevoerd. Per 1 juli komt de Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar voor werkgevers. Culturele verschillen vra ... Culturele diversiteit - Wikipedia ... . Per 1 juli komt de Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar voor werkgevers. Culturele verschillen vragen vooral om een open, begripvolle houding en open communicatie. Verdiep je vooral in iemand, in de individuele cliënt. Want als je je niet verdiept, dan loop je de kans in stereotypen te blijven hangen. Niet alle oudere moslim-mannen zijn hetzelfde. Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers In onderzoek wordt een aantal kenmerken van gezin-nen onderscheiden die samenhangen met het vaker voorkomen van problemen. Laag inkomen, opgroeien in een eenoudergezin, niet-westerse afkomst en een laag opleidingsniveau van de moeder zijn risicofactoren. Pro- Culturele diversiteit en inclusie is een thema waar we binnen Achmea veel aandacht aan schenken. Niet alleen omdat we het belangrijk vinden dat we iedereen gelijke kansen geven maar ook omdat we geloven dat we onze ambities alleen kunnen waarmaken als medewerkers zichzelf kunnen en durven te zijn. De voordelen van diversiteit. Om deze uitdagingen te overbruggen moeten organisaties een klimaat hebben dat openheid kent voor de verschillen die diversiteit met zich meebrengt. Werken met verschillende culturen gaat immers beter als je begrijpt hoe verschillende medewerkers communiceren, onderhandelingen voeren en beslissingen nemen. Bioculturele diversiteit is gedefinieerd als de diversiteit van het leven in al zijn biologische, culturele en taalkundige uitingsvormen (Persic and Martin, 2008). Deze vormen zijn niet alleen aan elkaar gerelateerd, maar hebben zich ook ontwikkeld in een proces van co-evolutie.In de loop van de geschiedenis heeft zich een grote mate van bioculturele diversiteit ontwikkeld. Het Charter Diversiteit ondersteunt & verbindt. We ondersteunen ondertekenaars bij het formuleren van de businesscase, de doelen en de aanpak van hun beleid voor diversiteit en inclusie.We geven praktisch advies op individueel bedrijfsniveau. Ook bieden we ondersteuning in de vorm van kennisdocumenten, diversiteitswijzers en video's. PwC wil de diversiteit van de medewerkers vergroten wat betreft geslacht, leeftijd, (culturele) afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit en seksuele geaardheid. Het Steunpunt Diversiteit & Leren wil migratie en integratie - in de samenleving en in het onderwijs - in een breder perspectief plaatsen. Omgaan met etnische en culturele diversiteit staat niet op zich, maar moet kaderen in een brede aanpak van omgaan met diversiteit. We besteden specifieke aandacht aan de grootstedelijke situatie. Werkgevers kunnen voor het eerst inzicht krijgen in de feitelijke culturele diversiteit in hun organisatie. Dat kan vanaf 1 juli met de CBS-barometer Culturele Divers...