Gratis elektronische bibliotheek

Agressie - Erik Van Tilburg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2004
BESTANDSGROOTTE: 4,37
ISBN: 9789044114300
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Erik Van Tilburg

U kunt het boek Agressie downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Het gevoel van onveiligheid en angst neemt toe. De eis van de burger naar orde en controle klinkt almaar luider. Bepaalde delicten in incidenten krijgen in de media een hoge spektakelwaarde en spelen zo in op klachten rond agressie. Of agressie de laatste decennia wel degelijk is toegenomen, blijkt nog geen uitgemaakte zaak te zijn, ondanks een veralgemeende indruk dat dit toch het geval is. Agressie is geen eenduidig begrip. Of we bepaald gedrag als agressie ervaren, wordt medebepaald door de maatschappelijke beeldvorming rond agressie, de opvattingen die mensen daarover hebben en de inzichten van de wetenschap. Dit boek handelt hoofdzakelijk over negatieve agressie. Dit zijn alle vormen van gedrag waarmee een individu iemand anders of zichzelf benadeelt. Het boek reikt, mede aan de hand van vele casussen, inzichten en 'oefeningen' aan om de juiste omgang met agressief gedrag te verbeteren. De voorgestelde opdrachten kunnen individueel en in team worden gemaakt, de schema's en samenvattingen zijn ideale middelen bij studie en vorming. Gezondheidszorg, (ortho)pedagogische zorg, onderwijs, welzijn, asielwezen, ouderenzorg en vele andere sectoren vinden in dit praktijkboek directe aanknopingspunten, relevante inzichten en informatie.

...gen, vaak niet gericht op een ander persoon, maar meer op een bepaalde situatie of organisatie ... Agressie: omgaan met agressiviteit - leren ... .; Frustratie agressie: als expressieve agressie niet op de juiste manier wordt aangepakt, kan deze vorm van agressie veranderen in frustratie ... Agressie Onder agressie wordt meestal verstaan het gewelddadig handelen met het doel schade toe te brengen. Dikwijls gaat het om schade aan personen. == Positieve en negatieve betekenissen == Agressie kan ook anders worden gedefinieerd: als een gerichte kwaadheid die juist het belang van een effectieve communicatie kan dienen. Agressief gedrag is niet weg te denken uit onze maatschappij. Agressie zal er wel altijd bij ... Agressie en intimidatie | Arboportaal ... . Agressief gedrag is niet weg te denken uit onze maatschappij. Agressie zal er wel altijd bijhoren. Of het nu in de vorm van fysiek geweld is of in de vorm van verbale agressie, mensen zullen altijd conflicten uit willen vechten op een manier die verder gaat dan een goed gesprek. Definitie van agressie Een definitie van agressie (Peter Spelbos, 2008) die aansluit bij het spraakgebruik van de huidige tijd luidt: Agressie is gedrag wat iemand inzet om - bewust of onbewust - iets kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Agressie omschreven we als levensenergie die mensen van nature bezitten en die zij kunnen inzetten in tal van situaties. We ervaren agressie echter vooral als grensoverschrijdend, beangstigend en verwarrend gedrag. Het komt vaak onverwacht, dus we voelen ons erdoor overvallen; vaak begrijpen we het ook niet. Alle informatie over agressie, bijvoorbeeld hoe moet ik omgaan met agressie, hoe kan ik agressie voorkomen en het verbeteren van zelfbeheersing Van agressie en intimidatie is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen...