Gratis elektronische bibliotheek

Landschap van wegen en kanalen - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1991-01-01
BESTANDSGROOTTE: 6,12
ISBN: 9789073253056
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U vindt hier de pdf van het boek Landschap van wegen en kanalen

Omschrijving:

Landschap van wegen en kanalen is een boek van Ministerie van Landbouw

...aller dan 7 m zouden worden meegenomen, wordt het versnipperingsbeeld nog veel pregnanter ... Veranderend landschap - Geschiedenis Beleven ... .Deze versnippering is niet per se gelijk aan ecologische versnippering. AUTHOR(S)= Meijer, J.P.H. \ ; PUBLISHER=Stichting Populier, Wageningen, SOURCE= Populier : tijdschrift voor teelt en afzet van populier en wilg, 20(1983)2 p. 36 - 43 Populieren langs wegen en kanalen in het Nederlandse landschap | Informatie voor professionals in voedsel en groen Levend landschap 1e druk is een boek van Jan Schukkink uitgegeven bij Afdh Uitgevers. ISBN 9789072603463 Levend landschap gaat over de vele gedaanteveranderingen die het 'Lo ... Vaarten en kanalen | Leidraad Landschap en Cultuurhistorie ... . ISBN 9789072603463 Levend landschap gaat over de vele gedaanteveranderingen die het 'Lonneker Land', het gebied in de driehoek tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal, de laatste eeuwen heeft ondergaan. Vroeger waren dat vooral de rivieren en hun oevers, tegenwoordig zijn dat wegen, spoorlijnen en kanalen. Naast de openheid heeft de aanleg van buitenplaatsen geleid tot landschappen met monumentale bebouwing en oude parkbossen, die juist intiem en besloten zijn. Het landschap van de Peelvenen en ontginningen, het landschap van het Aa-dal en kanalen en het stedelijk netwerk van de Peel vormen tezamen de kwalitatieve onderlegger. Deze zullen in hoofdstuk 1 beschreven worden. De samenwerkende Peelgemeenten staan voor een vijftal opgaven die de gemeentegrenzen overstijgen en een zekere mate van urgentie ... ontwikkeling van het landschap, de bodem en het reliëf en de bewoningsgeschiedenis wordt in beeld gebracht. Het gaat over de ligging van dorpen en steden, de verkavelingvormen in het agrarische land, de loop van wegen, kanalen, en spoorlijnen, dijkenpatronen, waterlopen, defensielinies ven fortificaties. Opvallen is Kenmerken van het landschap. De koloniën van weldadigheid zijn uniek voor Nederland en verdienen bijzondere aandacht. Hoewel elk van de gebieden zijn eigen karakter en sfeer heeft, hebben ze ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken: De hoofdstructuur bestaat uit orthogonale structuurbepalende lijnen. De oorspronkelijke begroeiing van het land is sterk verandert onder invloed van de mens. Er is nog wel een verband tussen bodemgebruik en substraat, maar ook is er bijvoorbeeld door de verbeterde afwatering veel aan het landschap onderhevig. Bijv. als het gaat om wegen, treinverbindingen, kanalen, en uitbreidingen van steden. verdichte zones (bebouwing en beplan­ ting). Het bestaande stelsel van kanalen en waterlopen, wegen en bebouwings­ linten blijft of wordt daarbij weer gezichtsbepalend en is de plaats waar eventuele ontwikkelingen plaats vinden. Richting • Als ontwikkelingen plaats vinden in het veenkoloniaal landschap, dan dragen deze bij aan behoud en ... Met kanalen, wegen, steden, forten en ... Uit de eeuwenlange activiteit blijkt een grote vastberadenheid om het landschap ... De Romeinen „deinsden er niet terug voor het graven van kanalen en ... Het Julianakanaal is echter een levendig en druk bevaren kanaal, maar zelfs de passerende schepen zijn hier onder de indruk van het landschap en varen rustig en bescheiden voort. Geulle aan de Maas. Een badkuip Bij Bunde verandert het kanaal weer van karakter. We zijn nu in het gebied van Itteren en Borgharen. op kruispunten van kanalen en wegen. Naast kruisdorpen zijn er ook een aantal rechte lintdorpen langs een kanaal ontstaan. Het gebied van het Wieringermeer wordt bewoond vanaf 2600 voor Christus. Keer op keer werden de bewoners door het wassende water verdreven, totdat in 1930 het gebied werd omdijkt en drooggemalen. In de bodem van de polder zijn Tussen de Drentse zandgronden en de Friese kleigebieden zien we de vorming van een nieuwe wereld. Het is de wereld van de ontginning van de hoog- en laagvenen. Over het oude landschap wordt een nieuw raster gelegd van wegen en waterwegen. Het is een modern en modernistisch landschap: de creatie van de tekentafel wordt in het landschap gerealiseerd. Wij willen samen met inwoners en andere organisaties kenmerkende onderdelen van het landschap beschermen. Denk hierbij onder andere aan heggen en houtwallen. Op deze manier worden we samen verantwoordelijk voor het beheren van ons landschap en vergroten we betrokkenheid. Het oorspronkelijke karakter verdwijnt geleidelijk door ruilverkaveling, stads- en dorpsuitbreiding, industrialisatie, aanleg van wegen, spoorwegen en kanalen en recreatie. Deze ontwikkelingen hebben een grootschalig en universeel karakter, waardoor ze het oorspronkelijke landschap overwoekeren. Deze mooie fietstocht van bijna 37 kilometer start aan knooppunt 32, dat langsheen de drukke N9 ligt die Gent met Eeklo verbindt. Aangezien het niet echt ideaal is om daar te parkeren met de wagen, stel ik voor om nog even verder te rijden en te stoppen in de nabijheid van Bierstalbrug, waar je voldoende plaats hebt. Geschiedenis. Tot ±1850 was het vervoer over water altijd goedkoper en vaak ook sneller dan over land. Dat kwam doordat vaartuigen grotere ladingen konden vervoeren dan karren en doordat de onverharde wegen moeilijk begaanbaar waren. De voorlopers van de kanalen waren grachten ter irrigatie, die al bestonden in Soemer en het oude Egypte.In het oude China "van de Strijdende Staten" (±500 ......