Gratis elektronische bibliotheek

Pocket interculturele competentie onderwijs - Cimic

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2015
BESTANDSGROOTTE: 4,88
ISBN: 9782509023919
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Cimic

U vindt hier de pdf van het boek Pocket interculturele competentie onderwijs

Omschrijving:

Vlaanderen is één van de meest geglobaliseerde regio's ter wereld, zo blijkt uit een recente studie. Globalisering gaat hand in hand met een toename van diversiteit op alle maatschappelijke vlakken. Toch vertaalt die verhoogde aandacht voor diversiteit en interculturaliteit in vele sectoren zich nog onvoldoende in de nodige professionele competenties om met die multiculturele realiteit aan de slag te gaan. CIMIC - Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie, werkt al bijna 20 jaar samen met organisaties uit de social profit, de overheid en het bedrijfsleven om interculturaliteit een gepaste, en dus op maat gemaakte plaats te geven. De multiculturele samenstelling van de bevolking is een gegeven geworden in onze samenleving. Minder evident zijn echter de antwoorden die individuen en organisaties (kunnen) geven om hun samenwerking ook daadwerkelijk intercultureel te maken. Dit handboek speelt in op deze vraagstelling. Op basis van haar jarenlange ervaring in onderzoek, vorming en consulting rond deze thematiek, bouwde CIMIC aan een concreet handelingskader. In dat kader worden alle betekenisvolle elementen meegenomen die nodig zijn voor het uitbouwen van een sterke interculturele samenwerking: taal, ruimte, tijd, onderhandeling, motivatie, organisatie en macht, waarden- en zingevingssystemen, grensgesprekken, enzovoort. Via het handelingskader komen we tot een definitie en invulling van interculturele competentie. Het CIMIC-intercultureel handelingskader werd zo getoetst in verschillende contexten: van welzijnscentra, hospitalen, scholen en bedrijven, tot en met overheidscentra en kunstencentra. U zal lezen over uitdagingen en knelpunten maar krijgt ook effectieve meerwaarde in de vorm van inspiratie en ideeën die in de praktijk kunnen worden omgezet en vertaald. De publicatie zal u ook aanzetten om "over het muurtje' te kijken van de eigen organisatie, het beroepsveld of zelfs de sector waarin u zelf actief bent. De bedoeling is immers dat het kader, de methodieken en de instrumenten, maar ook de praktijkvoorbeelden handvatten bieden voor toepassingen in de eigen organisatie.

...ven-Limburg: Bachelor in Onderwijs, Lager Onderwijs; Contacteer ons [email protected] ... Internationale competenties | Nuffic ... .be Sociaal. Het ICOM project is een project van het ... interculturele competenties en vakkennis meer structureel worden ingebed in het hoger sociaal agogisch onderwijs. Het project is uitgevoerd in de loop van 2011 en 2012. Het maakte onderdeel uit van de programmalijn Intercultureel vakmanschap van het ZonMw‐programma Diversiteit in het jeugdbeleid. Noté /5: Achetez Interculturele competentie in onderwijs de : ISBN: 9782509023919 sur amazon.fr, ... De IC-wijzer • Instrumenten - Internationale Competenties ... . Noté /5: Achetez Interculturele competentie in onderwijs de : ISBN: 9782509023919 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour Hij is op praktisch niveau op de hoogte van communicatietheorieën, groepsdynamica en interculturele communicatie en hij vooral ook de implicaties daarvan voor zijn eigen laten en doen. COMPETENTIE 2: PEDAGOGISCH COMPETENT. De leraar primair onderwijs moet de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Studies over het belang van de aandacht voor interculturele communicatie in het vreemdetaalonderwijs (o.a. Byram, 1997, Stadler, 2011) benadrukken de dringende behoefte aan een sterker accent op de integratie van interculturele competentie in de taalverwerving: een cruciaal element voor de toekomst van taalonderwijs en zijn vormende rol voor de toekomstige wereldburgers. interculturele competenties goed te doen landen binnen organisaties. 1.2 Opzet en stand van zaken van het project In het project werden de profielen ontwikkeld en werd gelijktijdig gewerkt aan ... professionals uit het onderwijs en het werkveld, met mensen uit de doelgroep en van Interculturele competenties belicht aan de hand van basisbegrippen als waarde, rol, comfortzone, betekenis en context wat cultuur is. Het boek gaat in op de ontstaansgeschiedenis en reikt diverse modellen aan om cultuur mee te begrijpen en in te kaderen. Pocket interculturele competentie onderwijs 9782509023919 ... Interculturele competenties ISBN: 9789001868864 ISBN-10: 900186886X ...