Online boeken lezen? Lezen Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag e-book online. Met onze website BESTE BIBLIOTHEKEN het is makkelijk. Registreer en download gratis boeken. Goede keuze!

Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag PDF EPUB


Jelle Dijkstra

Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag - Jelle Dijkstra pdf epub

PRIJS: VRIJ

TAAL: NEDERLANDS

INFO

AUTEUR Jelle Dijkstra
BESTANDSGROOTTE 10,18
DATUM maart 2012
ISBN 9789023249795
FORMAAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klik op de onderstaande knop en download gratis boeken!

OMSCHRIJVING

Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag 2e druk is een boek van Jelle Dijkstra uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023249795 Reorganisaties kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van de organisatie en het welzijn van dewerknemers die erdoor getroffen worden. Uit onderzoek is gebleken dat slecht uitgevoerde reorganisaties inhoge mate ten koste gaan van de productiviteit en de resultaten van organisaties en ook van de gezondheiden het welzijn van het personeel.Ondanks dat reorganisaties veel voorkomen, is de kennis hierover bij management en HR doorgaans zeergebrekkig. In de beroepsopleidingen wordt hieraan meestal weinig aandacht besteed. Bovendien isinformatie hierover versnipperd beschikbaar en is het moeilijk de betrouwbaarheid van informatie vast testellen en een samenhang tussen de diverse gegevens te zien. Om in deze lacunes te voorzien is dit boekgeschreven.In principe kan op meerdere manieren met de noodzaak om personeel te laten afvloeien worden omgegaan:• Als het om minder dan 20 personen in één UWV-district gaat, kan worden gewerkt met individuelebeëindigingsovereenkomsten. In dat geval kan een formele reorganisatie achterwege worden gelaten.• Bij 20 of meer af te vloeien werknemers in één UWV-district binnen een tijdsbestek van drie maandenwordt de personeelsbestand meestal ingekrompen door het afspiegelingsbeginsel te hanteren incombinatie met ‘Last in, first out’ (LIFO). In dat geval is advies van de OR noodzakelijk en dient overleg teworden gevoerd met de vakbonden.• In sommige organisaties is het noodzakelijk te selecteren op kwaliteit, bijvoorbeeld omdat bij toepassingvan afspiegeling en LIFO essentiële nieuwe kennis verloren gaat. Toepassing van kwaliteitsselectie ismogelijk bij nieuwe of ingrijpend gewijzigde functies onder voorwaarde dat de hiervoor vereisteinstrumenten in het HR-beleid van de organisatie zijn geïntegreerd.• Als voldoende tijd beschikbaar is, kan de reorganisatie naar voren worden gehaald om zo tijd te creërenvoor het toepassen van een “van-werk-naar-werk”-begeleiding (= preventieve aanpak): aan werknemersdie op termijn overtollig zijn, wordt in een zo vroeg mogelijk stadium meegedeeld dat zij op termijn hunfunctie zullen verliezen. In de tussentijd kunnen zij proberen een andere functie te vinden of zelfstandigondernemer te worden. In het ideale geval zijn de werknemers vertrokken op het moment dat dereorganisatie had moeten plaatsvinden.• Helemaal ideaal is als de noodzaak om te reorganiseren wordt gebruikt om de organisatie fundamenteelanders in te richten zodat deze gemakkelijker kan meebewegen met ontwikkelingen in de omgeving(“Het Nieuwe Organiseren”): de organisatie wordt vrijwel volledig ontmanteld tot een kleine flexibelekern. Delen van de organisatie gaan als zelfstandige units (‘hubs’) verder en een groot deel van dewerknemers worden begeleid naar zelfstandig ondernemerschap of continuering van hun functie bij een‘hub’ of een andere organisatie. Deze laatste variant wordt in de praktijk al steeds vaker toegepast en zalin de toekomst steeds meer gebruikelijk worden.In dit boek worden deze varianten nader uitgewerkt. In de bijlagen is praktisch materiaal opgenomen zoalsbijvoorbeeld een opzet van een sociaal plan en een concept-brief voor melding van het collectief ontslag bijde bevoegde instanties.Na lezing van dit boek beschikt de lezer over een goed referentiekader en een up-to-date instrumentariumom verantwoord om te gaan met de noodzaak het personeelsbestand in te krimpen.Dr. Jelle Dijkstra is eigenaar van Dijkstra Organisatieadvies & Personeelsmanagement en schreef dit boekvanuit zijn jarenlange ervaring als HR-adviseur en zijn wetenschappelijke achtergrond. Samen met Paul-PeterFeld, Directeur & Organization van Xerox Benelux, schreef hij het boek Gedeeld leiderschap dat onlangs isgekozen tot Managementboek van het Jaar 2012.

...emers -, waardoor het niet is uit te sluiten dat de werkgever vooral de hem minst welgevallige werknemers voor ontslag selecteert ... Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag ... ... . Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag is onder voorwaarden mogelijk Geplaatst door Jelle Dijkstra op 15 juni 2012 om 2:43pm in HR Blog Gisteravond 14 juni 2012 vond een interessante en levendige paneldiscussie plaats met enkele tientallen deelnemers aan een roundtable HR Leaders over hoe organisaties en met name HR het best met reorganisatie en collectief ontslag om kunnen ... Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij managementboeken-ko ... Ontslag tijdens reorganisatie - Juridisch Platform ... ... Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij managementboeken-kopen.nl. Onderdeel van Boeken.com Samenvatting PB4 Deeltoets 2 Thema Personeelsplanning: Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag (Dijkstra): HST. 5 5.1: Naar een preventieve praktijk Reorganisaties ontstaan, omdat: De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die hun weerslag hebben op de ontwikkelingen in de markt of het politieke krachtenveld. Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers binnen 3 maanden hun ontslag krijgen. Ook moeten deze werknemers in 1 werkgebied werken. Het maakt niet uit hoe de werkgever het ontslag regelt: via het UWV, de rechter of met wederzijds goedvinden. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag. Bestel Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag van Jelle Dijkstra. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd Read "Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag" by Jelle Dijkstra available from Rakuten Kobo. In veel bedrijven worstelen managers en HR-specialisten met de vraag, hoe zij de personele kant van reorganisaties en in... Sociaal plan bij collectief ontslag. Een sociaal plan is een collectieve regeling, die beschrijft hoe een reorganisatie gaat verlopen en wat er geregeld is voor de werknemers die hun baan verliezen. Een sociaal plan is niet wettelijk verplicht, maar is wel in veel cao's verplicht gesteld. Kwaliteitsselectie Bij Reorganisatie En Collectief Ontslag wordt 8 keer aangeboden op Bookmatch. Wil je dit boek kopen? Je kunt direct de vraagprijs betalen. Of je doet een bod en gaat in onderhandeling met een van de verkopers van Kwaliteitsselectie Bij Reorganisatie En Collectief Ontslag. Wanneer er sprake is van collectief ontslag, moet u zich houden aan de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). U moet dan het volgende doen: U meldt bij UWV en de vakbonden met leden binnen uw bedrijf dat u werknemers collectief gaat ontslaan. U raadpleegt de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag 2e druk is een boek van Jelle Dijkstra uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023249795 Reorganisaties kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van de organisatie en het welzijn van de werknemers die erdoor getroffen worden. In 'Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag' brengt Jelle Dijkstra de ontstane situatie in kaart. Hij laat zien hoe je bij reorganisatie en ontslag de beste medewerkers voor je organisatie kunt behouden, zonder in conflict met de wet te komen. Definitie: "Ingrijpende veranderingen in een organisatie, welke aanpassingen vaak gepaard gaan met gevolgen voor werknemers. Een werkgever kan financiële of organisatorische redenen hebben om een reorganisatie door te voeren, wat tot functiewijzigingen of ontslagen voor werknemers kan leiden." Reorganisatie in het arbeidsrecht Organisaties streven een bepaalde inzet van de factor arbeid na....