Gratis elektronische bibliotheek

Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren - E. Verhulp

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,42
ISBN: 9789054091363
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: E. Verhulp

U vindt hier de pdf van het boek Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren

Omschrijving:

Grondrechten zijn de pijlers van de democratie. Zonder de garantie van vrije meningsuiting is de inrichting van een democratische samenleving ondenkbaar. Daarnaast biedt de vrije uitwisseling van meningen en gedachten de mens de mogelijkheid zich te ontplooien. Daarom is de vrijheid van meningsuiting een recht dat onvervreemdbaar is. Door het sluiten van een arbeidsovereenkomst wordt de werknemer beperkt in zijn mogelijkheden zich vrij te uiten. Soms wordt door specifieke bepalingen in de arbeidsovereenkomst, zoals een geheimhoudingsbeding, die vrijheid nog verder beperkt. Hoe verhouden deze beperkingen zich tot het zo fundamentele grondrecht van de vrije meningsuiting? Is dat grondrecht wel van toepassing in de relatie tussen werkgever en werknemer? En als dat zo is, mag een werknemer misstanden die hij bij zijn werkgever aantreft in de publiciteit bekend maken? Mag een werknemer ontslagen worden omdat hij zijn leidinggevende een keer uitschelt? Op deze vragen probeert dit onderzoek e

...d regelmatig verslag ge­ daan van conflicten tussen democratisch gelegitimeerde bestuurders en de bureaucratie ... De vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren ... . Verscheidene keren was daarbij een eventuele vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren de inzet. zoals rechtvaardigheid en vrijheid van meningsuiting. Het afscheid van De Ruiter valt in een periode waarin het Kabinet voornemens is om de rechtspositie van ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven gelijk te schakelen. De bijzondere ambtelijke status van de ambtenaren komt daarmee te vervallen. Het is de vraag Vrijheid van men ... Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren ... . De bijzondere ambtelijke status van de ambtenaren komt daarmee te vervallen. Het is de vraag Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren. Verhulp, E. Prijs: € 34,03 (onder voorbehoud) Beschikbaarheid: Nee: Bindwijze: Boek, Paperback (22-03-1997) Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht: Boekenliefde.nl: Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren op boekenliefde.nl. Mail naar vriend ... "Op basis van de berichtgeving heb ik de indruk dat het schoentje knelde bij de loyaliteit van de ambtenaar. Dat is ook precies de reden waarom er een verschil is tussen de vrijheid van meningsuiting van gewone werknemers en die van ambtenaren. De vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren wordt beperkt middels artikel 125a lid 1 van ... ambtenaren en werknemers moest verdwijnen en dat de gelijkheid in de rechtspositie moest worden bevorderd.20 In de literatuur werd de mogelijke wijziging voor de ambtenarenstatus De!vrijheid!van!meningsuitingvan!werknemersvan!art.!7!van!de!Grondwet!en!art.! 10!van!het!EuropeesVerdragtot!beschermingvan!de!rechten!van!de!mensen!de! Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm.. Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen - in gesprekken en gedrukte ... Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren (1997) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren: Series: Sinzheimer sociale monografieën: Author: Verhulp, E. Publisher: Faculteit der Rechtsgeleerdheid ... De bezoldiging der ambtenaren van de regterlijke magt wordt door de wet geregeld (art. 60 Gw 1840). Art. 61, eerste, tweede en vierde lid, Gw 1848: De Koning heeft het opp...