Gratis elektronische bibliotheek

Veiligheid in de ggz - Alette Kleinsman

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2017
BESTANDSGROOTTE: 4,54
ISBN: 9789036820394
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Alette Kleinsman

Het beste pdf boek van Veiligheid in de ggz dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Veiligheid in de ggz 1e druk is een boek van Alette Kleinsman uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036820394 Dit boek helpt professionals in de ggz de patiëntveiligheid te optimaliseren. Dat is de ondergrens van kwaliteit: het voorkomen van schade door het handelen van een zorgverlener. En het is in het belang van patiënten, hun naasten én de zorgverleners zelf. Immers: hoe groter de veiligheid, hoe minder krassen op de ziel van ervaren psychiaters, psychologen of verpleegkundigen. Het aantal calamiteiten in de ggz is veel kleiner dan in de somatische zorg, maar er is wel degelijk kans op ongelukken. Daar liggen vaak verschillende redenen aan ten grondslag. De hulpverleningsrelatie tussen patiënt en professional is niet altijd eenduidig, er zijn vaak professionals vanuit verschillende disciplines betrokken en de omgeving maakt de problematiek soms nog extra complex.Vaak zijn de oplossingen ook complex. In de ggz zijn eenvoudige technische oplossingen immers niet voorhanden. We moeten het hebben van zorgvuldige samenwerking, goede afspraken over processen en optimale communicatie. Dit boek telt elf uitgewerkte ziektegeschiedenissen uit de ggz-wereld met incidenten of calamiteiten. Vaak hartverscheurend. Toch kunnen uit de bijgevoegde analyses zijn optimistische conclusies getrokken worden. Met alertheid en durf kunnen professionals vaak helpen om ongewenste uitkomsten te voorkomen.Psychiater Kleinsman en calamiteitenonderzoeker Kaptein ontleden de casuïstiek en trekken er aansprekende lessen uit. Daarbij baseren ze zich op internationaal veiligheidsonderzoek.

...egen medewerkers is aangifte doen een voorwaarde om de politie in actie te brengen ... PDF Veiligheid in de GGZ ... . Het starten van de vervolging tegen de daders begint met het instellen van een politieonderzoek. Als het proces-verbaal van aangifte is opgemaakt, wordt het verdere onderzoek bepaald. Dit kan Borgen en zichtbaar maken. Om het veiligheidsbeleid goed te borgen in onze organisatie gebruiken we gangmakers veiligheid, veiligheidsoverleggen, veiligheidscafé's, het meldsysteem Veilig Incidenten Melden en de analysemethoden DAM en SIRE. De veiligheid van ggz-professionals staat onder druk. Dat meldt GGZ Nederland in ... BSL Shop | Veiligheid in de ggz ... . De veiligheid van ggz-professionals staat onder druk. Dat meldt GGZ Nederland in aanloop naar het debat van woensdag, waarin de Tweede Kamer het gaat hebben over veiligheid in de zorg. Een veilig werkklimaat voor ggz-medewerkers, is volgens de brancheorganisatie een belangrijke stap om te kunnen werken aan een veiligere en inclusieve samenleving. Dit boek helpt professionals in de ggz de patiëntveiligheid te optimaliseren. Dat is de ondergrens van kwaliteit: het voorkómen van schade door het handelen van een zorgverlener. En het is in het belang van patiënten, hun naasten én de zorgverleners zelf. Immers: hoe groter de veiligheid, hoe minder krassen op de ziel van ervaren psychiaters, psychologen of verpleegkundigen. Het aantal ... Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt in de zorgsector, zeker gezien het grote aantal incidenten de afgelopen jaren. Hoe kun je veiligheid nadrukkelijk op de agenda krijgen binnen je organisatie en resultaten boeken? Tips van de prijswinnende GGZ Oost Brabant. Veiligheid in de GGZ Leren van incidenten en calamiteiten. eerste hoofdstuk lezen. Auteurs: Alette Kleinsman, Nico Kaptein Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Print ISBN: 978-90-368-2039-4 ... In de ggz en verslavingszorg werken medewerkers aan de gezondheid en veiligheid van hun cliënten. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om de juiste voorwaarden te scheppen voor de eigen gezondheid en veiligheid. Deze website reikt mogelijkheden aan om concreet aan de slag te gaan om het werk veilig en gezond te houden. in de GGZ VEILIGHEID VOOR CLIËNT ÉN MEDEWERKER I nstellingen in de GGZ zijn druk doende om de veiligheid voor cliënten én medewerkers te verhogen. Op 20 mei 2011 organiseerde GGZ Nederland een symposium 'Balans tussen beheersen en vertrouwen' in het kader van het Patiëntveiligheidsprogramma GGZ 2008-2011. Als vereniging van zo'n 100 instellingen met rui...