Gratis elektronische bibliotheek

Begrip inrichting in de wet milieubeheer - V. van T Lam

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 11,90
ISBN: 9789054546016
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: V. van T Lam

U kunt het boek Begrip inrichting in de wet milieubeheer downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

BEGRIP INRICHTING IN DE WET MILIEUBEHEER

... De Wet milieubeheer ('Wm') is een zeer omvangrijke wet ... Vragen en antwoorden over het begrip inrichting in de Wet ... ... . Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer is een belangrijk begrip in de milieuregelgeving voor bedrijven. Niet alle bedrijven zijn 'Wm-inrichtingen'. Zo zijn veel winkels wel een bedrijf, maar vaak geen inrichting. Burgers kunnen door activiteiten wel een inrichting worden. Bijvoorbeeld door een olietank Elke publicatie over het begrip inrichting begint met de volgende zin: Het begrip inrichting is een kernbegrip in de Wet milieubeheer (Wm). Deze gedachte schiet degene die over dit begrip een a ... Wanneer is er sprake van één inrichting in de zin van ... ... . Deze gedachte schiet degene die over dit begrip een artikel wil schrijven, kennelijk als eerste te binnen, zoals wij bij raadpleging van de andere schrijvers ontdekten Van inrichting naar milieubelastende activiteit. Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer (Wm). Het wordt vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit.De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving ().Maar er kunnen ook andere regels gelden. Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. Een analyse van de jurisprudentie. De Kempenaer is met recht betrokken sinds 1816. We zijn geworteld in Arnhem en werken regionaal, nationaal en internationaal voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. De Wet milieubeheer zal over een aantal jaren opgaan in de Omgevingswet. In de Omgevingswet worden meer dan 20 wetten, 120 AMvB's, honderden regelingen en 40 planvormen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water geïntegreerd. De belangrijkste hoofdstukken uit de Wet milieubeheer: Dat brengt de Afdeling tot de slotvraag of de varkenshouderij een 'inrichting' is in de zin van de Wabo. Daar zit het interessante punt van deze uitspraak. In Nederland komt namelijk het begrip 'inrichting' in verschillende wetten, zoals de Wet milieubeheer en de Wabo, voor. Maar die definitie verschilt nogal. Een belangrijke milieuwet is de Wet milieubeheer (Wm). Op grond van hoofdstuk 8 Wm worden menselijke activiteiten genormeerd, met als doel de omgeving te beschermen tegen de nadelige activiteiten die die activiteiten veroorzaken. Het begrip inrichting is daarbij een kernbegrip. Vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft een bedrijf een omgevingsvergunning milieu voor de hele inrichting; Na inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaat het begrip 'inrichting in de zin van de Wet milieubeheer' (Wm-inrichting) niet meer. Het bedrijf wordt gezien als een verzameling van milieubelastende activiteiten. In 2005 ben ik gepromoveerd op het proefschrift 'Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer'. Een van de kernbegrippen van de Wet milieubeheer. Met regelmaat publiceer ik op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Daarnaast ben ik redacteur van diverse juridische tijdschriften en (co)auteur van verschillende (hand)boeken. Een friet- of viskraam kan, afhankelijk van de specifieke situatie, een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer zijn en als type B bedrijf onder het Activiteitenbesluit vallen. Hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (Wm), inrichting (type A, type B en type C), ... Hoofdstuk 8 - Inrichtingen Inrichtingen. Op het begrip 'inrichting' zijn we al ingegaan bij de bespreking van hoofdstuk 1 van de Wm. Daar kwamen we het in de volgende gedaanten tegen: In Agr.r. 2008, p. 397 werd in de rubriek wetgeving en literatuur gewezen op de uitspraak 13 augustus 2008 van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State over het begrip 'één inrichting' in de zin van artikel 1.1, vierde lid, Wet Milieubeheer 5 Indien er een melding is gedaan als bedoeld in artikel 1.10, eerste of tweede lid, en aannemelijk is dat, in andere gevallen dan die genoemd in het eerste tot en met derde lid, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT) of het maximaal geluidsniveau (L Amax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte ....