Gratis elektronische bibliotheek

Gehoor geven - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2011
BESTANDSGROOTTE: 8,11
ISBN: 9789058506573
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U vindt hier de pdf van het boek Gehoor geven

Omschrijving:

In de periode 1 maart 2010 tot 1 maart 2011 is door het Centrum voor Migratierecht en het Instituut voor Rechtssociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar de effecten van werkinstructie 2008/6. Werkinstructie 2008/6 is een richtlijn voor hoor- en beslisambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor de wijze waarop zij binnen de asielprocedure moeten omgaan met asielzoekers met psychische problemen. De werkinstructie geeft daarnaast handvatten voor advocaten die asielzoekers met psychische problemen bijstaan. Het grote belang van de werkinstructie is dat daarmee de noodzaak van aandacht voor psychische problemen in de asielprocedure is erkend en dat deze problemen van invloed kunnen zijn op die procedure. Het uitgangspunt van de werkinstructie is dat asielzoekers worden gehoord. Maar voor getraumatiseerde asielzoekers kan het moeilijk zijn om consistent en coherent te vertellen over de redenen van hun vlucht. Als deze asielzoekers niet worden gehoord, betekent dat een voor alle partijen onwenselijke vertraging van de procedure. Daarom hebben de IND, het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP), VluchtelingenWerk Nederland (VWN), de Raad voor Rechtsbijstand, Pharos en het Centraal orgaan opvang asielzoekers met elkaar overlegd over mogelijkheden om deze asielzoekers toch te horen op een wijze die recht doet aan hun psychische problemen. Dit heeft geleid tot werkinstructie 2008/6. De werkinstructie beschrijft verschillende opties en speciale voorzieningen die mogelijk zijn als is gesignaleerd dat een asielzoeker psychische problemen heeft. Of de werkinstructie inderdaad heeft geleid tot voldoende handvatten voor IND-medewerkers en advocaten om asielzoekers met psychische problemen te horen, dan wel daarin bij te staan, is de vraag die in dit onderzoek centraal stond. Dit boek bevat een verslag van het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een rechtssociologisch en een juridisch deel.

...van 'gehoor geven aan' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen ... Gehoor - 12 definities - Encyclo ... . Online vertaalwoordenboek. EN:gehoor geven. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. De exploitant dient alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle in het vliegtuig aanwezige personen gehoor geven aan alle geoorloofde bevelen die door de gezagvoerder gegeven worden ter waarborging van de veiligheid van het vliegtuig en van de daarin vervoerde personen of goederen. Vertalingen in context van "gehoor geven aan" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Wij willen ... Gehoor - 12 definities - Encyclo ... . Vertalingen in context van "gehoor geven aan" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Wij willen gehoor geven aan nieuwe verzoeken van Syrië om hulp bij het hervormingsproces. Nederlandse synoniemen voor "gehoor geven" - Interglot woordenboek. gehoor geven werkwoord (geef gehoor, geeft gehoor, gaf gehoor, gaven gehoor, gehoor gegeven) "gehoor geven" Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden De oproepkracht moet aan alle oproepen gehoor geven. Binnen redelijke grenzen is hij verplicht om te komen werken zodra de werkgever dat van hem vraagt. De werkgever mag de oproepkracht niet overvallen. Hij moet de werknemer 4 dagen van tevoren aangeven wanneer hij moet komen werken (art. 4:2 Atw). De werkgever is niet verplicht om j...