Gratis elektronische bibliotheek

De nieuwe wet op het bewind - Tim Wuyts

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 5,62
ISBN: 9789046549520
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Tim Wuyts

Tim Wuyts Epub boeken van De nieuwe wet op het bewind zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

De nieuwe wet op het bewind 1e druk is een boek van Tim Wuyts uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789046549520 De materie van de beschermingsstatuten werd grondig hervormd door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. De bestaande statuten worden vervangen door één statuut: het bewind, dat op maat van elke situatie gemaakt kan worden. Ook de buitengerechtelijke bescherming (lastgeving) wordt bijzonder omkaderd.In dit uiterst actuele boek werden ook de reparatie- en de coördinatiewetten verwerkt. Na een samenvatting van de nieuwe wet, worden de nieuwe bepalingen artikelsgewijs toegelicht aan de hand van de parlementaire voorbereiding. Verder bevat dit boek de gecoördineerde nieuwe wetgeving, het advies van de Raad van State en het verslag van de hoorzittingen.De auteur, Tim Wuyts, is tevens de architect van de hervorming die in dit boek wordt besproken.

...mber 2018 werd het op 8 oktober 2018 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp, waarvan Titel 2 voorziet om, in uitvoering van het regeerakkoord, de wetgeving inzake bewindvoering te vereenvoudigen en de procedure te informatiseren, goedgekeurd ... Nieuwe wet op het bewind | Wolters Kluwer ... . Procedure In plaats van vier verschillende procedures, wordt er ... Afwezigheidsbewind: Bewind als de betrokkene is verdwenen (vermist) of is vertrokken zonder orde op zaken te stellen. Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) krijgt de persoon met schulden ook een bewindvoerder. Dit is echter iets anders dan bewind. Bewind Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt. Als je meent dat jouw ... bol.com | De nieuwe wet op het bewind | 9789046549520 ... ... . Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) krijgt de persoon met schulden ook een bewindvoerder. Dit is echter iets anders dan bewind. Bewind Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt. Als je meent dat jouw kinderen niet zelf als ze 18 jaar worden geld uit hun erfenis mogen opnemen, kan je bepalen dat een vertrouwenspersoon ( Bewindvoerder ) er voor zorgt dat dit niet mogelijk is. De nieuwe wet op het bewind. de hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, Paperback alle aanbiedingen vergelijken Beste prijs: € 59, 99 (vanaf 30-11-2016) Welk lidwoord (de of het): "de bewind" of "het bewind", wij helpen je graag. OMSCHRIJVING. De nieuwe wet op het bewind 1e druk is een boek van Tim Wuyts uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789046549520 De materie van de beschermingsstatuten werd grondig hervormd door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. De nieuwe wet op het bewind ... De bestaande statuten worden vervangen door één statuut: het bewind, dat op maat van elke situatie gemaakt kan worden. Ook de buitengerechtelijke bescherming (lastgeving) wordt bijzonder omkaderd. In dit uiterst actuele boek werden ook de reparatie- en de coördinatiewetten verwerkt. Wanneer u aan de kwaliteitseisen voldoet, worden alle rechtbanken daarvan op de hoogte gesteld. Het is aan de toezichthoudende rechtbank om te beoordelen of zij u benoembaar achten in individuele zaken. Voor een opleidingstoets of een toets nieuwe medewerker hanteert het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een streeftermijn van 4 weken. 3 De identiteit van de aangever wordt vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, dan wel op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen andere wijze. 4 De aangever verstrekt ten minste de volgende gegevens van de overledene: a. geslachtsnaam, voornamen en geslacht van de overledene; b. Sla de regeling op Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) Het bewind nieuwe stijl: voorstelling en knelpunten voor de medische praktijk Christophe Lemmens De nieuwe wet op het bewi...