Gratis elektronische bibliotheek

Armoede en sociale uitsluiting - Danielle Dierckx

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2014
BESTANDSGROOTTE: 4,53
ISBN: 9789033488306
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Danielle Dierckx

U kunt het boek Armoede en sociale uitsluiting downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Dit is de 20ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Deze jubileumeditie bevat een stand van zaken op het vlak van armoede en ongelijkheid. Immers, doorheen de jaren is de armoede zeker niet afgenomen of versimpeld. Dit Jaarboek bewijst bovendien dat we steeds meer weten over armoede en andere vormen van sociale uitsluiting. Het gevoerde beleid en de verzamelde cijfers worden hier geactualiseerd en nieuwe terreinen worden verkend, zoals energiearmoede en armoede bij zelfstandigen.Uitgebreide aandacht gaat naar armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Het is een heikel thema, omdat de armoedecijfers hallucinant zijn. Verschillende auteurs zoomen in op markante situaties van sociale uitsluiting. Zo botsen personen van buitenlandse herkomst door ongelijke onderwijskansen en door allerlei vormen van discriminatie op torenhoge barrières op hun weg richting de arbeidsmarkt. De groepen die in dit boek aan bod komen zijn heel divers; ze gaan van mensen zonder papieren en de Roma naar hooggeschoolde migranten. Ook het integratiebeleid, de rol van zelforganisaties en van hulpverleningsinstanties krijgen de nodige aandacht. Voor de ruimere context zorgen stukken over de druk van migraties op de welvaartsstaat en de veranderde vertogen doorheen de tijd.Het derde deel van het Jaarboek bevat het traditionelemaar tegelijk grondig herziene - overzicht van de recentste statistieken; dit jaar aangevuld met enkele opvallende cijfers over het thema armoede en migratie.Over de auteurs:DANIELLE DIERCKX is maatschappelijk assistente en sociologe. Ze is docente aan de Faculteit Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en postdoctoraal onderzoekster bij OASeS.JAN VRANKEN is socioloog en emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (OASeS).JILL COENE is maatschappelijk assistente, sociologe en onderzoekster bij OASeS.AN VAN HAARLEM is master in de politieke wetenschappen en onderzoekster bij OASeS.

...erhaal. Opgroeien en opvoeden in armoede (Nederlands Jeugdinstituut, december 2015 | pdf, 908 kB)) Artikel over het effect van armoede op kinderen ... Armoede en sociale uitsluiting | Divosa ... . Armoede en sociale uitsluiting 2018 17-1-2018 09:30 Er wordt verslag gedaan van de recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland. Armoede en sociale uitsluiting kunnen zowel de oorzaak als het gevolg zijn van een onvoldoende toegang tot inkomen, werk, opleiding, gezondheid, huisvesting, maatschappelijke participatie. Het Armoederapport 2016. In het Brussels Gewest is er meer armoede dan in de rest van België. Armoede en sociale uitsluiting 2019. Door Hub Cri ... Armoede en sociale uitsluiting 2018 - CBS ... . Het Armoederapport 2016. In het Brussels Gewest is er meer armoede dan in de rest van België. Armoede en sociale uitsluiting 2019. Door Hub Crijns. In december verscheen het onderzoek 'Armoede en sociale uitsluiting 2019'. Het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden van de groepen met het laagste inkomen in Nederland in beeld. Perspectieven op armoede en sociale uitsluiting. Armoede wordt doorgaans afgebakend op basis van het inkomen. De daarbij gehanteerde inkomensgrenzen worden in dit hoofdstuk besproken. Armoede en sociale uitsluiting zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderzo...