Gratis elektronische bibliotheek

Vander rekeninghe - D.E.H. de Boer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1998-01-01
BESTANDSGROOTTE: 11,29
ISBN: 9789052161082
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: D.E.H. de Boer

U vindt hier de pdf van het boek Vander rekeninghe

Omschrijving:

none

...de geschiedenis van de Duitse Orde. in DEH de Boer, JW Marsilje & JG Smit (eds), Vander Rekeninghe ... Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over ... ... . Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van laatmiddeleeuws rekeningmateriaal, gehouden in Utrecht op 27 en 28 februari 1997. In Vander Rekeninghe verwoordde hij een drie voudige rekenplichtigheid jegens God, de graaf en de gemeenschap .De grafelijke ambtenaren hadden hen te dienen door waarheidsgetrouwe en correct uitkomende rekeningen af te leveren. Er bestond geen twijfel over welk lot God voorbeschikt had voor f° 5 r°: "Eerst betaelt mijn h ... G. vanden Hoecke - Arithmetica - math.ru.nl ... . Er bestond geen twijfel over welk lot God voorbeschikt had voor f° 5 r°: "Eerst betaelt mijn heeren den commissarissen der K. M. (keizerlijke majestiet) onsen ghenadeghen heere, ten vernieuwen vander Wet ende audicie vander rekeninghe, over huerlieder recht ende occupacie van dien" "Ende bij hemlieden ten vullen gheinformeirt zijnde, vander grooter aermoede ende desolacie vander zelver stede, hebben deselve supplianten gheconsenteirt voortaen te ontfane ... lijk beleid van de stede vander Mude: f° 4: "Eerst van dat de vorseide borchmeesters ter laetste rekeninghe meer uteghegheven dan ontfanghen hadden, alsoot blijckt in sluten van— der zelver laetster rekeninghe.. De verschillende uitgaven worden gespecifieerd. volgens de aard van de ge verantwoording. gebruikt exemplaar. eigen exemplaar dbnl . algemene opmerkingen. Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Gedichten van Willem van Hildegaersberch, in de editie van W. Bisschop en E. Verwijs uit 1870, in een fotomechanische herdruk van 1981. De oorspronkelijke gedichten dateren uit de 14de eeuw. 85) • Ander uutgheven van dachvaerden, retten ende voyagen ghedaen inde affairen vander stede binnen den tyde van deser rekeninghe (f. 90 v) • Ander uutgheven van boden ende messagiers bringhende saveconduicte ende andre lettren ghedaen binnen den tyde van deser rekeninghe (f. D.E.H. DE BOER; .W. MARSILJE; J.G. SMIT - Veilig & direct bestellen via Books in Belgium, de slimme keuze van meer dan 1200 boekverkopers! Ontfanc vander vorseide wateringhe. Eerst ontfanghen ene hovine van 12. d. par. up tghemet die ghesleghen was upden vors. dach vander laetster rekeninghe omme de vors. achterstelle dermede te betaelne ende vort de wateringhe dermede te beledene, ende dontfanc vanden 12. d. up tghemet bedrouch in ghelde tere somme 2362 lb. 17 sc. 6 d. par. Title: Orde in de bronnen. Rekeningen als bron voor de geschiedenis van de Duitse Orde: Published in: Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van laatmiddeleeuws rekeningmateriaal, gehouden in Utrecht op 27 en 28 februari 1997, 122 - 132 +Dit naeruolghende es de rekeninghe, verclaringhe ende bewijs, die Luuc de Nueble ende Martin van Brakele als vooghde ende regierers vanden godshuuse ende hospitale van sente Jans ende Sente Pauwels ter Waelbrugghen doen endeouergheuen voor scepenen v...