Gratis elektronische bibliotheek

Alternatieven van en voor de bestuursrechten - B.J. van Ettekoven

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2001-01-01
BESTANDSGROOTTE: 6,97
ISBN: 9789054540984
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: B.J. van Ettekoven

Het beste pdf boek van Alternatieven van en voor de bestuursrechten dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Alternatieven van en voor de bestuursrechten is een boek van B.J. van Ettekoven

...de bevoegdheid om - kort gezegd - in het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap in te trekken van iemand van ouder dan zestien jaar die zich buiten het Koninkrijk bevindt en die zich heeft aangesloten bij een organisatie die deelneemt aan een gewapend conflict en een bedreiging vormt voor de nationale ... PDF Alternatieven van en voor de bestuursrechter ... ... Alternatieven van en voor de bestuursrechter : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 11 mei 2001 ter behandeling van de preadviezen van Mr. B.J. van Ettekoven, Mr. M.A. Pach, Mr. I.C. van der Vlies. gen van het besluit) als de bestuursrechter (voor de schade) moeten benaderen? Voorwaarde voor - en nadeel van - de verwezenlijking van dit alternatief lijkt dat ook de normale bevoegdheid van de bestuursrechter wordt uitgebreid, waar-door het gehele stelsel ... Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de ... ... . B.J. van Ettekoven, Mr. M.A. Pach, Mr. I.C. van der Vlies. gen van het besluit) als de bestuursrechter (voor de schade) moeten benaderen? Voorwaarde voor - en nadeel van - de verwezenlijking van dit alternatief lijkt dat ook de normale bevoegdheid van de bestuursrechter wordt uitgebreid, waar-door het gehele stelsel op de schop zal moeten. Het derde alternatief is: meer armslag voor de bestuursrechter. De gevolgen van de uitspraak van de rechtbank zijn verstrekkend. In de eerste plaats, omdat een warmteplan vatbaar is voor beroep en er dus over kan worden geprocedeerd. In de tweede plaats, omdat gemeenten gelijkwaardige alternatieven voor aansluitingen op het warmtenet niet zomaar kunnen verbieden. Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap ... buite n de termijn ingesteld beroep toch inhoudelijk door de bestuursrechter wordt beoordeeld en dat de op artikel 4:6 Awb gebaseerde jurisprudentie over de wijze waarop bestuursorganen verzoeken om De commissie Deetman, die was ingesteld om advies uit te brengen over de modernisering van de rechterlijke organisatie, maakte weer een ander onderscheid, naar werkstromen waarin hetzij snelheid en eenheid, uitgevers 2007, A.F.M. Brenninkmeijer, Een eerlijk proces, NJB 2009, p , B.J. van Ettekoven, Alternatieven van de bestuursrechter (observaties vanuit de eerste lijn), preadvies VAR, in: B.J ... Bijna 70 procent van de zaken die via de bestuursrechter onderwerp van mediation worden, krijgt een geheel of gedeeltelijk goede afloop. Dit succes wordt voor een belangrijk deel bepaald door de motieven van u en de andere partij om voor mediation te kiezen (zie het vorige hoofdstuk). Maar ook de strikte uitgangspunten spelen een belangrijke rol. 2.4 De bestuursrechter is verantwoordelijk voor de regie, voortgang en tijdige afdoening van een aan hem toebedeelde zaak en voor de contacten met partijen. 1. De bestuursrechter besluit in welke volgorde de zaken op zitting worden behandeld en hoeveel tijd hij voor de behandeling van iedere zaak uittrekt. 2. Als gevolg van de recente uitspraak van de Raad van State over de beperking van uitstoot van stikstof komt de komende vijf jaar voor 14 miljard euro aan bouwprojecten op loss...