Gratis elektronische bibliotheek

Noord-Hollandse Kerken en Kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 - A.M. Numan

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,1
ISBN: 9789057303913
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.M. Numan

Het beste pdf boek van Noord-Hollandse Kerken en Kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

In de Middeleeuwen was de kerk van grote invloed op het dagelijks leven. Het Huis van God nam in een nederzetting een prominente plaats in, zowel in religieus opzicht als ook fysiek. Helaas zijn vele van de oudste kerken en kapellen in ons land verloren gegaan, waarmee ook veel informatie hierover verdwenen is. In deze uitgave zijn voor het eerst alle vindbare archeologische, bouwhistorische en historische gegevens over kerken in Noord-Holland uit de periode 700-1200 systematisch bijeengebracht. Veel daarvan is nooit eerder gepubliceerd.De uitgave Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel zien we hoe het christendom zich wortelde in het huidige Noord-Holland. De eerste kerken waren van hout en nauwelijks hoger dan de boerenhoeven eromheen. In de elfde en twaalfde eeuw begon men te bouwen met tufsteen, waardoor kerken veel hoger konden worden. Hoge kerken en torens wezen de sterveling de weg en gaven de stad of het dorp een eigen gezicht. Wie waren de bouwheren van de kerken? Welke constructievormen hanteerden zij en hoe waren de godshuizen in het toenmalige landschap gesitueerd?Het tweede deel van dit werk omvat een catalogus waarin alle beschikbare onderzoeksgegevens van wetenschappelijke instellingen of lokale geschiedkundige verenigingen zijn verzameld. Archeologische, bouwkundige en historische omschrijvingen van de kerkjes zijn aangevuld met gegevens over plattegrondvormen, afmetingen, verhoudingen en uiterlijk. Waar mogelijk zijn plattegronden, grondprofielen en details van de bouwwerken afgebeeld. Een aanwinst voor de regionale geschiedschrijving van Noord-Holland.

...iverse redacties en uitgeverijen. Zie voor de gebruikte delen de records van de database ... Noord-Hollandse Kerken En Kapellen In De Middeleeuwen, Ca ... ... . Numan, A.M., Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 (Zutphen 2005). Get this from a library! Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 : een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie. [A M Numan] Numan, A.M. Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen ca. 720-1200, Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie, (Zutphen, ... Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca ... ... . 720-1200, Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie, (Zutphen, 2005) 2 A.M. Numan, Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200, Zutphen: Walburg Pers, 2005, 182-183. 3 Noord-Hollands Archief, Haarlem (NHA), Beeldbank, Inventarisnr. NL-HlmNHA_359_003304_M, Gezicht op het dorp De In de periode voor 1300 waren er nog geen honderd stenen kerken in heel Holland. De vroegste van deze kerken werden ... Middeleeuwen Boek, ebook of luisterboek? Boek Nieuw of tweedehands ... Noord-Hollandse Kerken en Kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 (0) 34,95 25,00. Kees Nieuwenhuijsen; Strijd om West-Frisia (7) ... Hartog, Elizabeth den, De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300 (Utrecht 2002). Karstkarel, Peter, Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven (Leeuwarden 2007). Numan, A.M., Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 (Zutphen 2005). Websites. Kloosterlijst. Date of foundation: 1100 Founder(s) or main benefactor(s) Right of collation: St Adalbert's Abbey of Benedictine Monks (Egmond) Phases in the institutional history Zij- en straalkapel. Een kapel kan direct bij de ingang van de kerk gesitueerd zijn, maar is meestal een zijruimte van een zijbeuk of een uitbouw van de kooromgang bij het priesterkoor.Bij Engelse kathedralen is soms direct achter het hoofdaltaar een lady chapel aanwezig, een grote kapel toegewijd aan de maagd Maria. De kapel van Henry VII in de kathedraal van Westminster was oorspronkelijk ... Kerken door Zuiderzeewater verwoest. Toen de dijken van de Zuiderzee in januari 1916 na dagenlang stormweer op verschillende plaatsen doorbraken, overstroomde het water snel het laaggelegen Waterland, het oostelijke gedeelte van de Zaanstreek en de Anna Paulownapolder.De inwoners moesten in allerijl het vege lijf zien te redden. Brozius, John R., Zoden aan de dijk Hoorn, 1998. 24 p., ill. (Uitgaven van de stichting Vrienden van het Westfries Museum, afl. 25). Betreft de verschillende onderkomens van de ambachten en het waterschap West-Friesland. Brozius, John R.: Op de rede van Hoorn: de geschiedenis van de Hoornse zeeschilderskunst in de Gouden Eeuw. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek - Supplement 100 - december 2018; Thematische woordenschat Nederlands-Duits - 7000 woorden; Gedragsverandering binnen en buiten de klas; Noord-Hollandse Kerken En Kapellen In De Middeleeuwen, Ca. 720-1200; Kwetsbaar begin; Elektronica-zakboek; Uit de put; Grieselstate 2 De graal van het kwaad; Magazine ... Hij gaat nog te gauw uit van een continuïteit tussen heidendom en christendom. Die these wordt al lang niet meer aanvaard. Doch, laat dat geen smet zijn op de waarde van het geheel. Een fascinerende geschiedenis! (HG) A. NUMAN, Noord-Hollandse kerken in de Middeleeuwen, ca. 720-1200., Zutphen (Walburg Pers), 2008 34,95 EUR In 2005 verscheen van...