Gratis elektronische bibliotheek

Humanisme - Paul Cliteur

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2015
BESTANDSGROOTTE: 5,72
ISBN: 9789085309895
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Paul Cliteur

Alle Paul Cliteur boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

''Wat is humanisme? Vanuit welke cultuur en filosofie is het humanisme ontstaan en hoe heeft de humanistische gedachte vorm gekregen? In dit hoorcollege wordt een beeld gegeven van het humanisme aan de hand van vier thema's die in de humanistische traditie een belangrijke rol spelen. atheïsme, vrijdenken, de scheiding van moraal en religie en het ideaal van de religieus neutrale staat. Op meeslepende wijze toont Paul Cliteur de blijvende betekenis van het humanisme in de mondiale cultuur.InhoudCollege 1. AtheïsmeH1. Humanisme: een inleidingH2. AtheïsmeH3. AgnosticismeCollege 2. VrijdenkenH4. De eerste pijler van het vrijdenken: religie heeft ook schaduwkantenH5. De tweede pijler van het vrijdenken: vrijheid van meningsuiting als ideaalH6. Kritiek op vrijdenkenCollege 3. De scheiding van moraal en religieH7. Betekent ''van God los'' ook los van de moraal?H8. Problemen met de goddelijke bevelstheorie van de moraalH9. Autonome moraalCollege 4. De scheiding van kerk en staatH10. James Madison en de Federalist PapersH11. Vier modellen van denken over religie en staatH12. Bezwaren tegen de religieus neutrale staat

...taan die de mens centraal stelt en uitgaat van de waarde van de mens (Latijn: humanus = 'menselijk') ... Wat is het humanisme | Mens en Samenleving: Religie ... . Tijdens de renaissance waren er veel geleerden die pas in de 19e eeuw "humanisten" werden genoemd. Dit woord werd afgeleid van het Italiaanse umanista = "docent Latijnse letteren" of humaniora. Het humanisme is rijk geschakeerd. Er zijn drie hoofdgroepen aan te wijzen, op basis van hun basishouding tegenover godsdiensten. Anti-godsdienstig of atheïstisch 1) aanhanger van het humanisme vb: een humanist vindt menselijke ... Humanisme - Humanistisch Verbond ... . Anti-godsdienstig of atheïstisch 1) aanhanger van het humanisme vb: een humanist vindt menselijke vrijheid erg belangrijk (2) de humanist zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [h... Humanism, system of education and mode of inquiry that originated in northern Italy during the 13th and 14th centuries and later spread through continental Europe and England.The term is alternatively applied to a variety of Western beliefs, methods, and philosophies that place central emphasis on the human realm. Humanisme [Lat. humanum, dat wat op de mens betrekking heeft], vernieuwingsbeweging, die in reactie op de middeleeuwse wijze van denken tot een algemeen menselijke beschaving en waardering van de persoonlijkheid trachtte te komen. Het humanisme was een uiting, in literatuur en wetenschap, van de → Renaissance. Religieus humanisme is, om het meteen duidelijk te stellen, echt humanisme. Dat betekent dat men uitgaat van de overtuiging dat er niet zo iets als een bijzondere, bovennatuurlijke openbaring bestaat. Alle zogenaamde heilige boeken zijn, dus niet meer en ook niet minder dan producten van de menselijke geest. Humanisme wordt dan opgevat als een open, dialogische en verdraagzame levensbeschouwing die inhoudelijk niet alleen te vinden is buiten godsdiensten en religies, maar ook daarbinnen. Dat betekent dat grote aantallen christenen, joden, moslims, boeddhisten en hindoes geen humanist zijn, maar veel andere christenen, joden, moslims, etc., wel. Het humanisme wil dat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze leven, terwijl je toch niet volledig je eigen gang kan gaan. We moeten ook rekening houden met anderen, omdat we niet alleen op de wereld wonen. Ieder mens heeft evenveel recht op een plaats in deze wereld. In het humanisme staat dus de medemens centraal en is belangrijker dan jezelf. 5. En wat is het verschil tussen religie en humanisme? Religie is een typisch cultuurkenmerk waarin één of meerdere goden aanbeden worden door middel van verschillende rituelen… Verder is kenmerkend voor een godsdienst dat God of de goden op de een of andere manier heil brengen, in ieder geval na de dood en dat er een bepaalde levensvisie op de mens bij hoort, die aangeeft hoe men moet leven ... Wat is humanisme? Vanuit welke cultuur en filosofie is het humanisme ontstaan en hoe heeft de humanistische gedachte vorm gekregen? In dit hoorcollege wordt een beeld gegeven van het humanisme aan de hand van vier thema's die in de humanistische traditie een belangrijke rol spelen: atheïsme, vrijdenken, de scheiding van moraal en religie en het ideaal van de religieus neutrale staat. Transhumanisme. Uitleg, betekenis & situatie Nederland. Wat is posthumanisme? Wat zijn argumenten & risico's? Incl. boek, film & documentaire tips! In het Humanisme is de uitvaart een afscheid waaraan iedereen naar eigen inzicht vorm geeft en waarin voor zowel de overledene als de nabestaanden aandacht is. Voor nabestaanden is het belangrijk om goed afscheid te nemen van een overledene. Het afscheid is daarmee tegelijkertijd een goed begin van het weer verder leven....