Gratis elektronische bibliotheek

De lerende stad - Ton Notten (Red.)

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,49
ISBN: 9789044122657
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Ton Notten (Red.)

U vindt hier de pdf van het boek De lerende stad

Omschrijving:

De lerende stad 1e druk is een boek van Ton Notten (Red.) uitgegeven bij Garant. ISBN 9789044122657 Rotterdam mag zich in een bijzondere belangsteling verheugen. De Maasstad heeft niet alleen taaie problemen, ze formuleert meteen ook de bijbehorende uitdagingen en toont een dadendrang, die bestuurders van andere steden soms de wenkbrauwen doet fronsen-en hen niet zelden inspireert. Globale en landelijke ontwikkelingen komen in Rotterdam samen. De stad kent een 'scheve bevolkingssamenstelling', zeggen de deskundigen, en ze vergrijstn ze verjongt. Rotterdam moet zijn kennisniveau drastisch verhogen, de economie vraagt om versterking en vernieuwing. En gemeten op de achttien indicatoren van achterstanden en problemen komen zeven van de beoogde prachtwijken van het land in Rotterdam terecht.De sociale sector staat centraal in dit boek. Die moest zich sinds 2002 grondig herorienteren, en hij is er zeker nog niet klaar mee. Een debat over de sociale kwaliteit van de stad vormde de aanzet. Over dit interessante Europese concept handelt deel 1 van het boek, met hoofdstukken over werk en inkomen, sociale cohesie, in- en uitsluiting en sociale competentie.Het Rotterdamse stadsbestuur zette de welzijnssector aan tot enig zelfonderzoek, en verschafte vervolgens een sociaal platform, dat naast, samen en soms dwars door de gemeentelijke diensten heen opereert. Hoe reageert de sociale sector? Daarover handelt deel 2. De stad maakt op haar manier kennis met de 'lokalisering' van de verzorgingsstaat. De civil society. Klantgericht of klantgezwicht, en wat valt er te sturen?Na de begrippen en het beleid volgt in deel 3 een aantal voorbeelden van vernieuwingen in de sociale sector. Sprekende voorzieningen en activiteiten die hun aangrijpingspunt vinden in de risico's van de opgroeiende generatie: de kinderopvang, de ontwikkelingen in het brede basisonderwijs, de jeugdzorg en de actuele ambitie van lokalen landelijke politici om zich ook achter de voordeur met de gezinsopvoeding in te laten. Een exposover de brede, 'ketenverantwoordelijke professionaliteit' van de sociale sector besluit het boek. Die moet wortelen in een nauwe samenwerking tussen de sociale beroepspraktijk, aankomende beroepskrachten en een kenniscentrum als de plaatselijke hogeschool.De auteurs zijn: Angelina Adam, Paul de Beer, Godfried Engbersen, Radboud Engbersen, Johan Geraets, Jan van Gerwen, Jo Hermanns, Ton de Klerk, Marianne Kloosterman, Jantine Kriens, Theo Magito, Ton Notten (redactie), Geertien Pols, Truida de Raaf, Frans Spierings en Toby Witte.

...ezig met het analyseren en helpen oplossen ... Lelystad: een lerende stad - SVOL - SVOL | Stichting voor ... ... ... De lerende stad "Jop Fackeldey, onze wethouder van economische zaken, vertelde mij kort geleden over een nogal vreemde situatie die in Lelystad aan de hand is. Lelystad heeft namelijk te maken met een sterk groeiende werkloosheid, maar Lelystad heeft ook te maken met een sterk groeiende werkgelegenheid. De lerende stad Leiden. Een burgerinitiatief van Roos Tulen en Jan Olav Smit. Roos Tulen. [email protected] 06 46 1 ... bol.com | De lerende stad | 9789044122657 | Ton Notten ... ... . Roos Tulen. [email protected] 06 46 17 44 46. Jan Olav Smit. [email protected] 06 - 21 27 57 87. Waarom? Wil jij in 2040 (of eerder ♥) in een vitaal en duurzaam Leiden wonen, werken en ontspannen? De lerende stad 1e druk is een boek van Ton Notten (Red.) uitgegeven bij Garant. ISBN 9789044122657 Rotterdam mag zich in een bijzondere belangsteling verheugen. De Maasstad heeft niet alleen taaie problemen, ze formuleert meteen ook de bijbehorende uitdagingen en toont een dadendrang, die bestuurders van andere steden soms de wenkbrauwen doet fronsen-en hen niet zelden inspireert. Uit het boek blijkt duidelijk dat burgers en ondernemers op lokaal niveau in samenwerking met de overheid en andere partners zelf bezig zijn wijken en buurten beter te maken en vooral van elkaar te leren. Leren van elkaar en van praktijkrelevant onderzoek draagt bij aan het vormen van een lerende stad. De Lerende Stad Het onderwijs wordt geconfronteerd met een snel veranderende samenleving. Als we willen dat onze kinderen voldoende zijn toegerust op een onzekere toekomst, kunnen we dan nog wel volstaan met de huidige organisatie van ons onderwijs? Lerende Stad en de gemeente Deventer fungeren binnen deze minor als opdrachtgever voor de onderzoeksopdrachten die worden uitgevoerd door studenten. Een mooie aansluiting tussen het Saxion, de gemeente Deventer en de DSA krijgt hiermee concrete gestalte. Profijt. De Lerende Stad haalt het maximale uit haar menselijk kapitaal om zo te komen tot een kennisintensieve, creatieve en digitaliserende economie. In de Lerende Stad sluit het onderwijs goed aan op de arbeidsmarkt, investeren werkgevers investeren in de digivaardigheden van hun medewerkers en brengen digitale lesmethoden leerlingen naar een hoger niveau. We spraken met Marlies Roelofs, werkzaam in een...