Gratis elektronische bibliotheek

De hoge raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht - R.A.A. Duk

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2013
BESTANDSGROOTTE: 4,28
ISBN: 9789089748607
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: R.A.A. Duk

Alle R.A.A. Duk boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

De hoge raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht 1e druk is een boek van R.A.A. Duk uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers. ISBN 9789089748607 Voor het individuele arbeidsovereenkomstenrecht is de rechtspraak van de Hoge Raad van belang. Ook in de afgelopen jaren zijn er veel standaardarresten op dat gebied gewezen. Deze dissertatie neemt als vertrekpunt de kronieken van die rechtspraak zoals die over de periode vanaf begin 1997 in eerst het Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) en vervolgens vanaf 2009 in het Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) zijn gepubliceerd.Het thema van het onderzoek is hoe, blijkens de besproken arresten, de Hoge Raad in arbeidszaken het recht 'vindt'. Dat thema wordt, na een korte inleiding in het eerste hoofdstuk, in het tweede hoofdstuk geplaatst tegen de achtergrond van theorie n over rechtsvinding in het algemeen, in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, en die over de rechtsvinding in het arbeidsrecht van auteurs als Koopmans en Rood.Pi ce de r sistance vormt het derde hoofdstuk, waarin wordt onderzocht welke belangrijke uitspraken de Hoge Raad in de beschouwde periode van in totaal zestien jaar heeft gedaan, van welke rechtspolitieke ontwikkelingen uit die uitspraken blijkt en hoe die uitspraken zich tot eerdere cassatierechtspraak en tot elkaar verhouden.In het vierde hoofdstuk wordt bezien hoe de arresten van de Hoge Raad wat hun motivering betreft zijn opgezet en in hoeverre daarin typisch arbeidsrechtelijke motieven, zoals ongelijkheidscompensatie, een (grotere of kleinere) rol spelen. Na te hebben vastgesteld dat de Hoge Raad kiest voor een argumentatie waarin die motieven niet steeds op de voorgrond treden, wordt tot slot de ontkennend beantwoorde vraag gesteld of daarin wijziging zou moeten komen.Mr. R.A.A. Duk (1947) is sinds 1972 als advocaat te Den Haag werkzaam. Hij richt zich in zijn praktijk met name op het arbeidsrecht en is zelf betrokken bij tal van procedures bij de Hoge Raad, met name op arbeidsrechtelijk gebied, zowel voor werkgevers als voor werknemers.

... clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon ... De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht (e-Book ... ... . Het thema van het onderzoek is hoe, blijkens de besproken arresten, de Hoge Raad in arbeidszaken het recht 'vindt'. Dat thema wordt, na een korte inleiding in het eerste hoofdstuk, in het tweede hoofdstuk geplaatst tegen de achtergrond van theorieën over rechtsvinding in het algemeen, in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, en die over de rechtsvinding in het arbeidsrecht van ... Noté /5: Achetez De hoge raad en rechtsvinding in het arbei ... De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht ... ... ... Noté /5: Achetez De hoge raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht: the Dutch supreme court and judicial rule-making in labour law de Duk, R.A.A.: ISBN: 9789089748607 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour Title: R.A.A. Duk,De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht Den Haag:Boom Juridische uitgevers ,2013 9789089748607: Author(s): Hammerstein, A. Oppositie bij proefschrift R.A.A. Duk, 'De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht' (diss. EUR) Bouwens, W. H. A. C. M. (Examiner) Fundamental Rights, Regulation and Responsible Government 59. Vakbond kan normatieve werking delegeren aan de OR. Annotatie bij Hof Amsterdam 4 maart 2014, nr. 200.101.410/01 Mr. dr. I. Zaal Klik hier voor de complete annotatie. BOEKEN. 60. De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht (Duk) Prof. mr. A. Hammerstein. 61. Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid (Rayer) Mr. dr. J. van Drongelen R.A.A. Duk,De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht Den Haag:Boom Juridische uitgevers ,2013 9789089748607 De rechter zal de betekenis van het woord achterhalen en zo de wettekst uitleggen. De wetgever is degene die wetteksten maakt. Deze teksten kennen vaak een lange geschiedenis en een lastig ontwikkelingsproces. Tijdens het maken van zo'n wet wordt vaak uitleg gegeven over waarom de wet is gemaakt en waarvoor hij dient. In Rechtsvinding in belastingzaken wordt besproken hoe rechters wettelijke regels uitleggen. In het eerste deel wordt de huidige stand van zaken in de rechtsvindingsleer in het algemeen behandeld. Het tweede deel gaat in op de wijze waarop de Belastingkamer van de Hoge Raad deze leer hanteert. De NGK Hattem heeft een eigen regeling voor de arbeidsrelatie met de predikant gemaakt, in afwijking van het wettelijke arbeidsrecht. Dat is in beginsel toegestaan. De Hoge Raad oordeelt dat de ontslagregeling in de eigen regeling van de kerk niet zodanig afwijkt van het wettelijke arbeidsrecht waarop de predikant zich in deze zaak beroept, dat daardoor belangen van fundamentele aard worden ... Hoge Raad: Billijke vergoeding in het arbeidsrecht géén punitief karakter! Lex Rutten Publicatiedatum: 3 juli 2017. ... waarbij leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding een rol spelen. ... De Hoge Raad is het met de benadering van he...