Gratis elektronische bibliotheek

De gemeenteraad en de Omgevingswet - Mr. Trees van der Schoot

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2019
BESTANDSGROOTTE: 4,27
ISBN: 9789492596048
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Mr. Trees van der Schoot

U vindt hier de pdf van het boek De gemeenteraad en de Omgevingswet

Omschrijving:

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2021 in werking. De gemeente krijgt met deze decentralisatie meer verantwoordelijkheden en taken. Dit is ook een belangrijk moment om de kaderstellende, normstellende en controlerende rol van de gemeenteraad kritisch onder de loep te nemen. De parlementaire stukken verwijzen voor de rol van de gemeenteraad namelijk naar de instrumenten van het dualisme, maar hoe functioneren die? Volgens de wetgever is de gemeenteraad er voor de sturing op hoofdlijnen en B&W voor de uitvoering en handhaving. Daarom wordt de verklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunningen geschrapt. De minister wil af van ‘postzegelregelingen’ en bemoeienis van de raad bij de uitvoering. Wel moet de gemeenteraad de kwaliteit van de besluiten en van de participatie van burgers daarbij bewaken. Dat roept vragen op.Welke inhoudelijke veranderingen zijn er? Wat is de bedoeling van de wet en hoe moet dat gaan werken? Hoe vroeg is ‘vroeg’ eigenlijk bij participatie? Hoe moet de raad daarbij betrokken worden? Hoe kan de gemeenteraad effectief kaders stellen en regels vaststellen? Wat is er allemaal te kiezen bij een omgevingsplan? Hoe maak je die keuzes? Hoe kan een gemeenteraad de controlerende rol waarmaken? Wie kan daarbij helpen? De conclusie van de auteurs - Trees van der Schoot (adviseur, jurist, columnist en auteur van ‘Werken in de geest van de Omgevingswet’) en Dick Spel (adviseur, trainer en voormalig wethouder) - is duidelijk: de gemeenteraad is zo sterk als hij zichzelf maakt. Maar dan moet de gemeenteraad wel aan de slag. Dit boek geeft de informatie om daar morgen mee te starten.

... het omgevingsplan vastleggen dat de gemeenteraad bevoegd is om advies uit te brengen over en aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit (artikel 16 ... Eerste podcast 'De Raad en de Omgevingswet' | VNG ... .15 lid 2 Ow). De initiatiefnemer krijgt in de nieuwe Omgevingswet de centrale rol. Hiermee speelt de Omgevingswet in op de ontwikkelingen in de samenleving. Een initiatief beperkt zich niet tot één domein, laat staan tot één afdeling. Daarom wordt er met de nieuwe Omgevingswet integraal gewerkt; zowel binnen de organisatie als in raad en college. -Advies, coachen, opleiden en auteur: •Werken in de gees ... PDF Omgevingswet verandert rol gemeenteraad Met de ... ... . Daarom wordt er met de nieuwe Omgevingswet integraal gewerkt; zowel binnen de organisatie als in raad en college. -Advies, coachen, opleiden en auteur: •Werken in de geest van de Omgevingswet •In bewerking: De gemeenteraad en de Omgevingswet -Blogs en informatie: www.vanderschootadvies [email protected] •Onderdeel van: www.omgevingswetwerk.nl De voorinsch rijving is begonnen. Bestel het boek vóór 25 april en ontvang 10% korting! Dit boek is speciaal geschreven voor raadsleden en griffiers met het oog op de voorbereiding voor de nieuwe Omgevingswet. De vertaalslag tussen wet en praktijk heeft dit boek al gemaakt. Alle informatie is in één oogopslag beschikbaar en praktisch ... De gemeenteraad aan de knoppen met de Omgevingswet Pascale Georgopoulou Adviseur VNG Programma Invoering Omgevingswet Achtergronden Het betreft een training gericht op vooral de rol en het in positie brengen van de gemeenteraad door de invoering van de Omgevingswet Deze 'nieuwe' Omgevingswet wordt naar verwachting met ingang van 1 januari 2021 ingevoerd. De Omgevingswet staat voor een: • integrale benadering • afweging van diverse deelbelangen • ontwikkeling in onderlinge samenhang. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. De gemeenteraad kan deze bevoegdheid voor delen van het omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders (artikel 2.8 Omgevingswet). Hiervoor kan de gemeenteraad een apart delegatiebesluit nemen dat geen deel uitmaakt van een vastgesteld omgevingsplan. Afstemming...