Gratis elektronische bibliotheek

Implementatie - Richard Grol

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2006
BESTANDSGROOTTE: 8,48
ISBN: 9789035228528
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Richard Grol

Richard Grol Epub boeken van Implementatie zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Implementatie 3e druk is een boek van Richard Grol uitgegeven bij Reed Business. ISBN 9789035228528 Elk jaar komen in de gezondheidszorg veel waardevolle nieuwe inzichten, technologieën, programma's of 'best practices' beschikbaar. Helaas vinden veel van deze innovaties hun weg naar de praktijk niet. Hoe komt dat? En hoe kan effectieve verbetering van de patiëntenzorg worden gerealiseerd? In deze uitgave van Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg vindt u actuele informatie over de implementatie van uiteenlopende veranderingen. Het proces van innovatie in de praktijk wordt zorgvuldig geanalyseerd en besproken aan de hand van een praktisch, stapsgewijs model. Een groot aantal wetenschappelijke bevindingen en praktische voorbeelden wordt gepresenteerd om het model toe te lichten.In Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg ligt de nadruk op het verbeteren van het handelen van artsen, paramedici en verpleegkundigen en de teams waarin zij werken. De patiënt staat hierbij centraal. Aan deze druk is een onlineomgeving toegevoegd: Studiecloud. De lezer kan via deze internetsite voortdurend beschikken over dit aanvullende materiaal zoals extra oefenvragen, samenvattingen en deep links met betrouwbare informatie, samengesteld door de auteurs van het boek. Deze site is te bereiken via www.Studiecloud.nl, en vanaf 1 augustus 2012 is de scratchcode uit het boek te gebruiken.Richard Grol is emeritus hoogleraar Kwaliteit van Zorg aan de universiteiten van Nijmegen en Maastricht, Michel Wensing is hoogleraar Implementation Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

...'invullen' of 'vervullen') is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie ... Implementatie - Wikipedia ... . De term wordt [..] Van 31 maart 2017 tot en met 28 april 2017 was het conceptwetsvoorstel ter implementatie van artikel 30 van de toen geldende vierde anti-witwasrichtlijn ter consultatie voorgelegd. De inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn had directe gevolgen voor het geconsulteerde conceptwetsvoorstel, waardoor het reeds ingezette wetgevingstraject niet ongewijzigd kon worden voortgezet. Dit plan omvat het geheel aan activiteiten dat nodig is voor de mentale (leren) en structurele (inpassen) implementatie, zoals opl ... Synoniemen van implementatie; ander woord voor ... ... . Dit plan omvat het geheel aan activiteiten dat nodig is voor de mentale (leren) en structurele (inpassen) implementatie, zoals opleidingen, veranderingen in processen, gebruikershandleidingen, migratie van systemen, ingerichte beheerorganisatie, etc. 1. Managementsamenvatting. In dit implementatieplan worden de volgende onderwerpen toegelicht: Implementatie. Het is niet altijd makkelijk om een verandering succesvol te implementeren. Dit dossier helpt u op weg bij het vinden van een passende aanpak. Omgaan met gevolgen coronavirus Informatie voor ouders, kinderen, jongeren en professionals. Bij een klassieke strategie-implementatie wordt het Strategie Realisatie Model van linksboven naar rechtsonder doorlopen, waarbij in elke fase de drie aandachtsgebieden betrokken worden. Vanuit een strategietraject (Richten) wordt invulling gegeven aan de organisatie-inrichting, via een vertaling in strategische doelstellingen en een inspirerend organisatieconcept. In Implementatie ligt de nadruk op het verbeteren van het handelen van artsen, verpleegkundigen, paramedici, andere zorgverleners, en de teams waarin zij werken. De patiënt staat hierbij centraal. Deze geactualiseerde uitgave geeft een toegankelijk overzicht van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van implementatie. Implementatie-interventies op maat, ofwel tailored implementatie. Bij de interventies-op-maat strategie worden eerst de problemen in kaart gebracht die de invoering van de vernieuwing hinderen. In overleg worden de problemen geprioriteerd. We kijken daarbij onder andere naar de veranderbaarheid ervan. Plannen; De gekozen aanpak en implementatiestrategie bepaalt hoe de organisatie van het (implementatie deel-) project eruit ziet, inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Welke medewerkers (met welke kennis en kunde) zijn nodig, welke lijnmanagers zijn nodig, welke overlegstructuren zorgen voor voldoende betrokkenheid. Het primaire proces van een organisatie is een middel om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. In het primaire proces wordt een bouwwerk ontworpen, gerealiseerd en eventueel geëxploiteerd. Hierin vinden de hoofdactiviteiten van het bedrijf plaats, zoals ontwerpen, calculeren, werk voorbereiden, inkopen en bouwen. Little BIM en BIG BIM zijn belangrijke onderdelen bij de BIM-implementatie. Vertalingen in context van "implementatie" in Nederlands-Frans van Reverso Context: voor de implementatie, over de implementatie, de implementatie van deze, de implementatie ervan, dat de implementatie Implementatie (Hardcover). Elk jaar komen in de gezondheidszorg veel waardevolle nieuwe inzichten, technologieën, programma's of 'best practices'... implementatie en het plan in de juiste context te plaatsen. Vervolgens wordt aangegeven in welke mate en op welke wijze de kwaliteits verbetering aansluit bij de bestaande praktijk, en welke kenmerken van de kwaliteits verbetering de succesvolle implementatie bevorderen of juist beperken. 4. De implementatie-scorecard. Om de implementatie van strategie effectie...