Gratis elektronische bibliotheek

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden - Ann Callebert

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2015
BESTANDSGROOTTE: 9,31
ISBN: 9789462922990
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Ann Callebert

Ann Callebert Epub boeken van Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden 2e druk is een boek van Ann Callebert uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789462922990 Pas recent formuleren steeds meer patiënten in de geestelijke gezondheidszorg de vraag naar een humane dood, geïnitieerd door een arts. Dit boek is een eerste verkenning van de hulp bij zelfdoding en euthanasie als antwoord op ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden.Hulpverleners, psychiaters, getroffenen en naasten vinden in dit boek een beschrijving van het huidige wettelijke landschap en de opduikende problemen. Het bevat getuigenissen van een tiental patiënten over hun lijden, de redenen voor hun euthanasievraag en de reacties van de omgeving en de hulpverlening. Waar mogelijk vulden naasten en de begeleidende arts het verhaal vanuit hun perspectief aan. De beperkte steekgroep laat geen algemene conclusies toe. Toch biedt het boek belangrijke denklijnen en uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg en voor onze maatschappij.Deze geüpdatete editiesteunt op recente cijfers van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie en van psychiaters,bevat de wetswijziging rond euthanasie voor minderjarigen,legt een link naar de herstelvisie.

...ekkende casus. Er is duidelijk sprake van invoelbaar ondraaglijk psychisch lijden ... Een zachte dood: euthanasie bij ondraaglijk en ... ... . De arts moet de overtuiging hebben gekregen dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Uitzichtloosheid Het lijden van de patiënt wordt als uitzichtloos beschouwd als de ziekte of aandoening die het lijden veroorzaakt niet te genezen is en het ook niet mogelijk is om de symptomen zodanig te verzachten dat daardoor de ondraaglijkheid verdwijnt. Onderwerp van debat: euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. 'Zo'n existen ... Euthanasie bij psychisch lijden: wanneer kan het, hoe gaat ... ... . Onderwerp van debat: euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. 'Zo'n existentieel debat laat zich niet opsluiten in afgesloten richtlijnen.' "Schrap euthanasie op basis van louter psychisch lijden uit de wet", betoogden 65 professoren, psychiaters en psychologen. Het euthanasieverzoek in kwestie gebeurde op basis van ondraaglijk psychisch lijden veroorzaakt door een psychiatrische aandoening. Omdat sommige artsen fel gekant zijn tegen euthanasie bij psychisch lijden, wordt hier en daar geopperd dat niet enkel deze drie artsen terecht staan, maar dat de euthanasiewet zelf mee op de beklaagdenbank zit. Euthanasie. Jaarlijks stijgt het aantal toegekende euthanasieverzoeken, ook van mensen die ondraaglijk psychisch lijden. Artsen moeten dit lijden evalueren voordat ze een verzoek inwilligen, maar ze vinden het gesprek erover erg moeilijk of vermijden het zelfs. Frits Jacobs was een buurtgenoot van Megje en maakte jarenlang dagelijks een wandeling met haar.Op 28 augustus was Frits samen met Jim van Os te gast bij NPO Radio 1 om te praten over euthanasie bij psychisch lijden. Beluister hier het interview terug.. photo credit: Foto's door Frits Jacobs, hij stuurde ze als kaarten aan megje. Ze kiest voor euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. "Ik ben zo opgevreten door mijn psychiatrische aandoeningen dat ik helemaal kapot ben." Aurelia woont op zichzelf in ... Uitzichtloos ondraaglijk lijden is de basisvoorwaarde voor het toepassen van euthanasie. Wát lijden uitzichtloos en ondraaglijk maakt, verschilt echter van persoon tot persoon en niet zelden verschuift dit ook binnen één persoon. Huisarts en onderzoeker Marianne Dees heeft de afgelopen jaren in… Oorspronkelijk konden alleen volwassenen kiezen voor euthanasie, maar vijf jaar geleden werd de euthansiewet ook opengezet voor minderjarigen, als ze toestemming krijgen van hun ouders of voogd. Er is geen minimumleeftijd, maar er zijn wel extra strikte voorwaarden.Zo kunnen minderjarigen bijvoorbeeld alleen euthanasie vragen voor ondraaglijk fysiek lijden en niet bij louter psychische problemen. Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden 2e druk is een boek van Ann Callebert uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789462922990 Pas recent formuleren steeds meer patiënten in de geestelijke gezondheidszorg de vraag naar een humane dood, geïnitieerd door een arts. Als de zorgvuldigheidscriteria voor euthanasie bij psychisch lijden niet op wetenschappelijk onderbouwde en toetsbare wijze worden toegepast, geven ze enkel de schijn van zorgvuldigheid en leiden ze tot willekeur en rechtsongelijkheid. Een debat over een streng of minder streng euthanasiebeleid is dan een schijndebat. Interview 'Een levenseinde kan ook heel vredevol zijn': Geerdt Magiels over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden 'Een gesprek over de dood leidt vanzelf tot een gesprek over het leven ... Eindwerk journalistiek 2015 aan Hogeschool West-Vlaanderen. Geschreven, gefilmd en gemonteerd door Lisa Van Cauwenbergh. Nee, in dit proces ging het om euthanasie bij 'aanhoudend ondraaglijk psychisch lijden', een notie die al in de oorspronkelijke wet van 2002 was opgenomen. Tine Nys was allerminst terminaal ziek. Ze was wel een ernstig zieke psychisch patiënte en had menige zelfmutilatie en zelfmoordpoging achter de rug. Een juridische zaak rond euthanasie bij psychisch lijden kan artsen doen aarzelen om nog tegemoet te komen aan de specifieke wens van patiënten. Psychisch lijden: Wat is het verschil met depressie? X. ... Bij depressie is deze stemming elke dag, gedurende de hele dag aanwezig. Nog een verschil met depressie is de tijdsperiode. Om te kunnen spreken van een dysthyme stoornis moeten de symptomen gedurende 2 jaar aanwezig zijn. Euthanasie bij psychisch lijden verdeelt België Rechtszaak Belgische artsen werkten mee aan de euthanasie van een vrouw (38). Ze stonden voor een jury terecht voor doodslag en werden vrijgesproken. Bij niet-terminaal lijden zijn twee adviezen nodig, waarvan één van een specialist of psychiater, die gaan over de ernstige en ongeneeslijke aard van de aandoening, het aanhoudend, ondraaglijk en niet te lenigen fysiek of psychisch lijden en het vrijwillig, herhaald en overwogen karakter van het verzoek....