Gratis elektronische bibliotheek

Rechtspraak Bestuurdersaansprakelijkheid - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2020
BESTANDSGROOTTE: 11,27
ISBN: 9789013158823
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Alle none boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

De bundel biedt u een uitvoerige selectie van niet eerder gepubliceerde Nederlands Caribische rechtspraak. De uitspraken zijn deels van commentaar voorzien en waar relevant vindt u bovendien verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur. Geschikt voor student en praktijkjurist. Wanneer u zich als praktijkjurist of rechtenstudent richt op de Caribische delen van het Koninkrijk, dan weet u dat uitgaven omtrent de rechtspraak inzake bestuurdersaansprakelijkheid binnen dit gebied dun gezaaid zijn. Rechtspraak bestuurdersaansprakelijkheid Nederlands Caribisch rechtspersonenrecht biedt een unieke bundel met veel niet eerder gepubliceerde Nederlands Caribische rechtspraak. De bundel volgt de historische lijn en belicht de meest actuele ontwikkeling in de rechtspraak. De rechterlijke uitspraken zijn in chronologische volgorde opgenomen. Indien waardevol worden de uitspraken verhelderd met commentaar. In de noten vindt u verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur, zodat u zich direct verder kunt verdiepen. Op het vlak van bestuurdersaansprakelijkheid onderscheiden we drie situaties, die alle drie aan de orde komen binnen de rechtspraak die in deze bundel is opgenomen: Intern: aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon (art. 2:9 lid 2 BW- NL/art. 2:14 BWC) (criterium: ernstig verwijt) Extern: aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad jegens derden (art. 6:162 BW) (criterium: persoonlijk ernstig verwijt) Extern: aansprakelijkheid jegens de boedel (faillissement) op grond van art. 2:138/248 BW-NL/art. 2:16 BWC (criterium: kennelijk onbehoorlijk bestuur) De publicatie komt zowel van pas voor studenten als voor juristen die in de praktijk met het leerstuk bestuurdersaansprakelijkheid in aanraking komen, zoals advocaten en bedrijfsjuristen. Daarnaast is de bundel nuttig voor rechtswetenschappers in Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk.

... de bestuurder een (ernstig) persoonlijk verwijt kan worden gemaakt ... Rechtspraak Bestuurdersaansprakelijkheid | Wolters Kluwer ... ... . Onrechtmatige selectieve betaling. In bepaalde gevallen is een selectieve betaling onrechtmatig (zie artikel 6:162 BW). De nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid. vrijdag 12 augustus 2016. ... Deze gehoudenheid beantwoordt aan diegene waartoe reeds door heersende rechtspraak voor de Programmawet van 20 juli 2006 besloten werd. Rechtspraak weerhoudt aldus nog steeds volgende situaties als fout : 3 Zo blijkt althans uit de gepubliceerde rechtspraak. Zie: S. DE GEYTER, "Bestuurdersaansprakelijkheid voor en na faill ... Bestuurdersaansprakelijkheid: overzicht recente rechtspraak ... . Zie: S. DE GEYTER, "Bestuurdersaansprakelijkheid voor en na faillissement" in DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), De vennootschap in de verschillende takken van het recht, Gent, Larcier, 2013, (57), 57. De casuïstiek binnen de rechtspraak neemt dan ook in een snel tempo toe. Een goede kennis van de burgerrechtelijke principes van de bestuurdersaansprakelijkheid is derhalve niet alleen relevant voor personen die een aansprakelijkheidsvordering tegen bestuurders wensen in te stellen, maar is tevens, zo niet nog meer, van kapitaal belang voor (kandidaat-) bestuurders. Bundel rechtspraak bestuurdersaansprakelijkheid Nederlands Caribisch rechtspersonenrecht verschenen May 02, 2020 1:57 PM WILLEMSTAD - Onlangs is een unieke bundel rechtspraak bestuurdersaansprakelijkheid Nederlands Caribisch rechtspersonenrecht verschenen, samengesteld en van commentaar voorzien door advocaat Karel Frielink. Bestuurdersaansprakelijkheid. Art. 2:55. De in artikel 2:50 bedoelde personen en alle andere personen die ten aanzien van de rechtspersoon werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn jegens de rechtspersoon aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Bestuurdersaansprakelijkheid en de beschermingsmaatregelen die een bestuurder daartegen kan nemen. Tilburg University Tilburg Law School, ... rechtspraak en literatuur onderzocht welk risico bestuurders daadwerkelijk lopen om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. Noté /5: Achetez Rechtspraak Bestuurdersaansprakelijkheid: Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht de : ISBN: 9789013158823 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour In de rechtspraak is de maatstaf aanvaard dat bestuurdersaansprakelijkheid kan worden aangenomen wanneer deze bij het namens de vennootschap aangaan van verbintenissen wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden, behoudens door de bestuurder aan te voeren omstandigheden op grond waarvan de conclusie ......