Gratis elektronische bibliotheek

De NCKO Kwaliteitsmonitor - Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2009
BESTANDSGROOTTE: 3,43
ISBN: 9789088500947
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

Alle Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

De NCKO Kwaliteitsmonitor 1e druk is een boek van Merkloos uitgegeven bij UitgeverijS.W.P. B.V.. ISBN 9789088500947 H t instrument waarmee kinderdagverblijven zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengenEr wordt veel gesproken over de kwaliteit in de kinderopvang van nul tot vier jaar, onder andere waar het de interactievaardigheden van de groepsleiding in de omgang met kinderen betreft. Maar ook de aanwezigheid en kwaliteit van onder andere spelmateriaal en meubilering zijn bepalend voor de kwaliteit van de dagelijkse ervaringen van de kinderen. Ook structurele kwaliteitskenmerken zoals groepsgrootte, staf-kindratio en de opleiding en training van pedagogisch medewerkers spelen een rol. De vraag is alleen hoe je die kwaliteit kunt meten.De NCKO-Kwaliteitsmonitor is een praktisch instrument waarmee kinderopvangorganisaties zelf de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in kaart kunnen brengen. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om de kwaliteit te beoordelen van de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, van de leefomgeving en de structurele kwaliteit. Door de monitor toe te passen krijgt men snel inzicht in wat de sterke en zwakkere kanten van de kinderopvangorganisatie zijn en op welke concrete punten de pedagogische kwaliteit (verder) verbeterd kan worden.De ontwikkeling van de NCKO-Kwaliteitsmonitor werd financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

...iseren. Doelgroep. De pedagogische kwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door de vaardigheden van de pedagogisch medewerker in de omgang met kinderen ... Welkom | NCKO ... . De NCKO-Kwaliteitsmonitor is een praktisch instrument waarmee kinderopvangorganisaties zelf de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in kaart kunnen brengen. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om de kwaliteit te beoordelen van de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, van de leefomgeving en de structurele kwaliteit. NCKO Kwaliteitsmonitor voor de kinderopvang Eén van de manieren om de kwaliteit in de kinderopvang te meten is met de NCKO kwaliteitsmonitor. Deze kwali ... NCKO-Kwaliteitsmonitor | NCKO ... . NCKO Kwaliteitsmonitor voor de kinderopvang Eén van de manieren om de kwaliteit in de kinderopvang te meten is met de NCKO kwaliteitsmonitor. Deze kwaliteitsmonitor is door een team van deskundigen op het gebied van de kinderopvang ontwikkeld. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vanaf 2017 de kwaliteit van de kinderopvang weer in beeld gebracht. Onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) voeren het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes deze kwaliteitsmeting uit. Samen met het werkveld hopen we hiermee de kwaliteit van de kinderopvang verder te versterken. De NCKO-Kwaliteitsmonitor is een praktisch instrument waarmee kinderopvangorganisaties zelf de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in kaart kunnen brengen. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om de kwaliteit te beoordelen van de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, van de leefomgeving en de structurele kwaliteit. Met de NCKO-Kwaliteitsmonitor voor kinderdagverblijven uit 2009 hebben kinderdagverblijven een instrument in handen om de kwaliteit zichtbaar te maken en te meten op een wijze die wetenschappelijk gevalideerd is. Met deze Kwaliteitsmonitor BSO is nu eenzelfde kwaliteitsmeting mogelijk voor de buitenschoolse opvang. Met de NCKO-Kwaliteitsmonitor voor kinderdagverblijven uit 2009 hebben kinderdagverblijven een instrument in handen om de kwaliteit zichtbaar te maken en te meten op een wijze die wetenschappelijk gevalideerd is. Met deze Kwaliteitsmonitor BSO is nu...