Gratis elektronische bibliotheek

Contextuele hulpverlening - Karlan van Ieperen-Schelhaas

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2016
BESTANDSGROOTTE: 6,32
ISBN: 9789036810487
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Karlan van Ieperen-Schelhaas

Karlan van Ieperen-Schelhaas Epub boeken van Contextuele hulpverlening zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

"Contextuele hulpverlening 2e druk is een boek van Karlan van Ieperen-Schelhaas uitgegeven bij Springer Media B.V.. ISBN 9789036810487 In de contextuele benadering binnende hulpverlening wordt een mens niet gezien als een op zichzelf staandindividu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot netwerk vanbetekenisvolle (familiale) relaties die meerdere generaties behelzen. De wijzewaarop deze familierelaties iemand gevormd en beïnvloed hebben werkt door opalle terreinen van het leven. In de meeste opleidingen tot eenvan de vele beroepen op het gebied van zorg en hulpverlening is de contextuelebenadering tegenwoordig niet meer weg te denken. Hierbij kan onder anderegedacht worden aan ambulante en residentiële (jeugd)hulpverlening,psychotherapie, pleegzorg, ouderenzorg, onderwijs en leerlingbegeleiding enpastoraat. In feite is het contextuele denken bruikbaar voor nagenoeg allesocial work werkvelden. Contextuele hulpverlening is eentoegankelijk, inleidend boek. Het is bedoeld als eerste kennismaking met decontextuele benadering. De verschillende begrippen worden uitgelegd entoegelicht aan de hand van voorbeelden uit diverse toepassingsgebieden van het welzijnswerk en de hulpverlening. Nieuweonderwerpen in deze tweede editie zijn: ""de dialoog aangaan' en""ontschuldingen'. Tegelijkertijd biedt dit boek praktische handvatten hoe jeals hulpverlener deze inzichten kunt vertalen inconcreet handelen. Voorbeelden uit de praktijk van diverse werkveldenillustreren dit. In de opdrachten worden studenten en hulpverleners uitgedaagd het contextuelegedachtengoed ook in hun eigen familie context te verkennen.Deze tweede druk is eenuitgebreidere versie van de eerste – in deze druk worden verschillendebegrippen behandeld die in de eerste druk niet of slechts summier aan de ordekwamen.Het contextuele gedachtegoed isontwikkeld door de Amerikaans-Hongaarse psychiater en gezinstherapeut IvanBoszormenyi-Nagy (1920-2007)."

...t wordt Contextuele hulpverlening probeert het verlangen naar verbondenheid te mobiliseren teneinde teleurstellingen en blokkades te overwinnen ... Contextueel denken - Contextuele hulpverlening ... . Ook verwachtingen en teleurstellingen van voorgaande generaties komen waar nodig aan bod. Het doel is om mensen zo doende weer in dialoog te brengen met betekenisvolle anderen. Contextuele hulpverlening is een toegankelijk, inleidend boek. Het is bedoeld als eerste kennismaking met de contextuele benadering. De verschillende begrippen worden uitgelegd en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit diverse toepassingsgebieden van het welzijnswerk en ... Contextueel denken - Contextuele hulpverlening ... . De verschillende begrippen worden uitgelegd en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit diverse toepassingsgebieden van het welzijnswerk en de hulpverlening. De tweejarige basisopleiding contextuele hulpverlening door Leren Over Leven Opleidingsinstituut Contextuele Studies is een post HBO opleiding die tot doel heeft om studenten zich het contextuele gedachtegoed en de daarop gebaseerde werkwijzen voor hulpverlening en begeleiding eigen te laten maken. Het contextuele gedachtegoed is ontwikkeld door de Amerikaans-Hongaarse psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007). De afgelopen decennia is de belangstelling voor zijn zienswijze toegenomen. In de contextuele benadering binnen de hulpverlening wordt een mens niet gezien als een los individu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot netwerk van betekenisvolle ... Contextuele hulpverlening - Tweedaagse training. Starttijd 10:00 - 17:00 uur . Prijs cursus € 700,- ex. 21% BTW . Max. aantal deelnemers 14. 8 oktober 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 1 oktober 2020) Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw) Module 1: 8 oktober 2020 ... contextuele theorie zijn eigenheid kan behouden en toch zijn plaats kan vinden binnen het evidence-based werken. Hargrave (2005) geeft aan dat een reden voor het beperkt gebruik van de contextuele theorie is dat er verwarring is rond de moeilijke taal en de moeilijk te begrijpen filosofie. Ook bij andere schrijvers zien we kritieken opduiken. Van der Gaarden Contextueel biedt steun bij: - Angstklachten, burn-out/stress, depressiviteit, dwanghandelingen, opvoedvraagstukken, piekeren, pornografieverslaving, relatieproblemen, trauma, verlieservaringen, zelfacceptatie en zelfvertrouwen. I k maak gebruik van de volgende therapieën afhankelijk van jouw/uw hulpvraag:- Contextuele therapie * ... Vrijstellingen voor de Master Contextuele Benadering. Het certificaat Phbo Contextuele Hulpverlening Basis geeft tot 6 jaar na certificering recht op vrijstellingen voor de Master Contextuele Benadering, voor zover het curriculum van de MCB niet is gewijzigd. Wil je daar meer over weten, klik hier. Welkom bij Leren over Leven België, de school voor contextuele hulpverlening. De Contextuele Hulpverlening en Therapie werd ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy en de mensen met wie hij samenwerkte. Contextueel werken vertrekt vanuit de levenservaring dat we slechts mens zijn in relatie met de mensen met wie we door het leven verbonden zijn. Contextuele hulpverlening is een toegankelijk, inleidend boek. Het is bedoeld als eerste kennismaking met de contextuele benadering. De verschillende begrippen worden uitgelegd en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit diverse toepassingsgebieden van het welzijnswerk en de hulpverlening. Contextuele hulpverlening is een toegankelijk, inleidend boek. Het is bedoeld als eerste kennismaking met de contextuele benadering. De verschillende begrippen worden uitgelegd en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit diverse toepas...