Gratis elektronische bibliotheek

Academische vrijheid - Carmen van Bruggen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2020
BESTANDSGROOTTE: 10,42
ISBN: 9789024430536
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Carmen van Bruggen

U vindt hier de pdf van het boek Academische vrijheid

Omschrijving:

Het klassieke beeld van academische vrijheid is dat van een rivier die af en toe buiten zijn oevers treedt. De overstroming brengt soms forse schade toe, maar het nieuwe laagje slib dat zich dan afzet is op den duur belangrijker voor de vruchtbaarheid van het land dan de tijdelijke schade die is toegebracht. In het rivierenland dat Nederland is, kan het niet treffender worden uitgedrukt.De academische vrijheid staat tegenwoordig steeds meer onder druk: autoritaire regimes dulden geen kritische geluiden, het machtige bedrijfsleven probeert te bepalen waar wetenschap over moet gaan en invloedrijke politici als Baudet beschouwen een deel van de academici als ondermijners van de westerse beschaving en pleiten voor een meldpunt voor "linkse docenten'. Alle reden dus voor bezinning op wat academische vrijheid is, waar ze vandaan komt, waar ze voor dient en aan welke bedreigingen ze blootstaat.

...having en pleiten voor een meldpunt voor 'linkse docenten' ... Academische vrijheid - Amnesty International ... . Vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid zijn immers niet hetzelfde. De vrijheid van meningsuiting is allereerst een recht van burgers ten opzichte van de staat. Staatsorganen mogen burgers niet straffen voor een onwelgevallige mening zolang die niet in tegenstrijd is met andere artikelen uit de grondwet en dus de grenzen van de rechtsstaat niet overschrijdt. T1 - Academische Vrijheid. AU - van Lunteren, F.H. PY - ... Academische vrijheid - Wikipedia ... . T1 - Academische Vrijheid. AU - van Lunteren, F.H. PY - 2009. Y1 - 2009. M3 - Article. VL - 75. SP - 82. EP - 85. JO - Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. JF - Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. SN - 0926-4264. ER - Als de academische vrijheid inderdaad in het geding is, moet allereerst de minister actie ondernemen zegt onderwijsexpert en jurist Peter Kwikkers: 'Zij moet onmiddellijk duidelijk maken dat de bekostiging van de double degree-opleiding zal worden ingetrokken als de academische vrijheid in artikel 1.6 van de Wet op het hoger onderwijs niet is ... 1 Wat is academische vrijheid? (VI) Ruim een jaar geleden (19/11/2015) schreef mr. Peter Kwikkers een juridische beschouwing over de aca-demische vrijheid in het Nederlandse hoger onderwijs, waarbij hij een wetshistorische invalshoek koos.1 Dr. Wes Holleman, publicist op het grensvlak tussen onderwijsrecht en beroepsethiek van docenten, In dit onderzoek wordt de juridische betekenis van academische vrijheid verkend. Het boek opent met een uiteenzetting over bescherming van academische vrijheid de internationale en nationale rechtsorde, in het bijzonder middels de vrijheid van meningsuiting, het auteursrecht en de vrijheid van wetenschap. Academische vrijheid wordt geassocieerd met velerlei zaken, maar primair gaat het om de vrijheid van de academicus om naar eigen inzicht, zonder inbreuk van anderen, onderzoek en onderwijs vorm te geven. Academische vrijheid heeft daarbij kenmerken Wat is academische vrijheid? (VIII) Zoals eerder bericht, heeft een van onze openbare universiteiten nieuwe regels ingevoerd om commer-ciële en ideële reclame tegen te gaan.1 Zo is het voortaan verboden op de campus propaganda te be- drijven voor politieke partijen of religieuze/levensbeschouwelijke instellingen.2 Het is eigenlijk wel begrijpelijk dat een universiteit regels wil stellen om ... Academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit Een onderzoek naar vrijheid en verantwoordelijkheid in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek Joris Groen* 1. Inleiding 1.1 Actuele aanleiding en een eerste verkenning George Maat is een patholoog-anatoom die als expert betrokken is bij de identificatie Academische vrijheid is in de meeste landen verankerd in de wet, vaak zelfs de grondwet. In Nederland is academische vrijheid geregeld in artikel 1.6 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wat houdt academische vrijheid precies in? Hoe heeft het begrip zich ontwikkeld? En is… de onderzoeksagenda van academische instellingen in Nederland. Hiermee geeft de samenleving sturing aan de onderzoeksvragen, de focus van het wetenschappelijk onderzoek en de diversiteit van perspectieven. Echter deze sturing betekent ook een zekere beperking van de academische vrijheid. De In een open brief roepen ruim 200 hoogleraren, onderzoekers en ander wetenschappelijk personeel Thierry Baudet op de academische vrijheid te beschermen. Medewerkers van zo ongeveer alle Nederlandse universiteiten hebben zich achter de brief geschaard. Zo schrijven ze: De Forum voor Democratie-leider krijgt een veeg uit de pan over zijn uitspraken over klimaatbeleid: De schrijvers wijzen […] Het spanningsveld tussen academische vrijh...