Gratis elektronische bibliotheek

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming - J.B. Huizink

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2013
BESTANDSGROOTTE: 7,14
ISBN: 9789013117752
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.B. Huizink

J.B. Huizink Epub boeken van Rechtspersoon, vennootschap en onderneming zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A BW (maatschap) en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) worden tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken. In het inleidende hoofdstuk komt de plaats van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht in het burgerlijk recht aan de orde en worden enkele bijzondere regelingen zoals de Handelsregisterwet, de Wet op de ondernemingsraden en de concernbegrippen besproken. In de daaropvolgende hoofdstukken worden belangrijke onderwerpen als oprichting en doeloverschrijding, organisatierecht, besluitvorming en vertegenwoordiging en zorgvuldig vermogensbeheer aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen behandeld. Het betreft de centrale onderdelen van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. De gekozen opzet maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op allerlei onderdelen met elkaar te vergelijken, waardoor bij de studenten inzicht ontstaat in de grotere verbanden binnen het rechtsgebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht.

...M3 - Book. T3 - Studiereeks burgerlijk recht Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Rechtspersoon, vennootschap en onderneming, geschreven door J ... bol.com | Studiereeks burgerlijk recht 7 - Rechtspersoon ... ... .B. Huizink. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over verdieping, samenvatting ondernemingsrecht, samenvatting, rechten, recht en onderneming, ondernemingsrecht, hbo rechten & hbo. Een rechtspersoon heeft ook rechten en plichten, ... een vereniging en stichting zijn rechtspersonen. Een eenmanszaak en vennootschap onder firma zijn geen ... Rechtspersoon, vennootschap en onderneming — Vrije ... ... . Een rechtspersoon heeft ook rechten en plichten, ... een vereniging en stichting zijn rechtspersonen. Een eenmanszaak en vennootschap onder firma zijn geen rechtspersoon, de eigenaar is zelf aansprakelijk voor de schulden van zijn organisatie. ... Zelfstandig Ondernemen Steeds meer mensen starten een zelfstandige onderneming. Het verschil tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon is dat er geen sprake is van een mens van vlees en bloed, maar van een organisatie die de verplichtingen aangaat. Definitie Een rechtspersoon is een organisatie die als juridische eenheid (rechtssubject) opereert en eigen rechten en verplichtingen heeft die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of bestuurder. Micro-ondernemingen. Per 1 november 2015 is het Wetboek aangevuld met artikel 395a BW 2. Vanaf dat moment is er in Nederland de micro-onderneming ontstaan.. Een micro-onderneming heeft een balans op basis van verkrijgingsprijs van niet meer dan € 350.000,-, een netto-omzet van niet meer dan € 700.000,- en gemiddeld minder dan 10 medewerkers in dienst. Een vennootschap is een organisatievorm met als hoofddoel het realiseren van winst voor de eigenaars van de vennootschap. Aldus is het een ondernemingsvorm waarbij de onderneming of het bedrijf al dan niet over rechtspersoonlijkheid beschikt al naargelang de gekozen rechtsvorm.Voorbeelden zijn de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de vennootschap onder firma. Rechtspersoon, vennootschap en onderneming is het ideale studieboek voor studenten binnen het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. In deze actuele uitgave vinden zij een integraal beeld van dit rechtsgebied. In dit onderdeel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. Samenvatting Rechtspersoon, vennootschap en onderneming en andere samenvattingen voor je studie, geschreven door studenten. Uitgebreide samenvatting van Rechtspersoon, vennootschap en onderneming, 2e druk van J.B. Huizink. ISBN: 9789013091069. Dit uittreksel ... Rechtspersoon, Vennootschap en Onderneming 3 de druk - J.B. Huizink Week 1: p. 2 - 3 Week 2: p. 4 - 5 Week 3: p. 6 - 7 Week 4: p. 8 - 9 Week 5: p. 10 - 14 Week 6: p. 16 - 17 Opdracht Literatuur p. 18 Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Week 1. 1.3 De verschillende rechtspersonen en vennootschappen. Voordeel personenvennootschap ten ... 149 Rechtspersoon ka een onrechtmatige daad begaan, obv de handelingen van bestuurders en andere bij de rechtspersoon betrokkenen. 40 Vaak zijn de NV en BV een rechtssubject binnen een concern. Omdat een rechtspersoon in vermogensrecht gelijk staat tot een natuurlijk persoon kan ook een rechtspersoon een rechtspersoon oprichten, aandelen houden en bestuurder zijn. De naamloze vennootschap is een vennootschapsvorm die meestal gebruikt wordt voor grotere, kapitaalkrachtige ondernemingen en is hoofdzakelijk gericht op het inbrengen van kapitaal door de vennoten. Deze vennootschapsvorm biedt het voordeel dat de onderneming volledig gescheiden is van haar aandeelhouders, die meestal anoniem zijn. Het e-book Rechtspersoon, vennootschap en onderneming, geschreven door J.B. Huizink, koopt u bij Boeken.nl | Sne...