Gratis elektronische bibliotheek

Gevormde kaders - Jeroen Antonie Van Bockel

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2009-11-01
BESTANDSGROOTTE: 7,96
ISBN: 9789059723504
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jeroen Antonie Van Bockel

Alle Jeroen Antonie Van Bockel boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke wijze het werk van de ambtenaren in het vroegmoderne bestuur werd gereguleerd. De meningen over onze vroegmoderne ambtenaren en bestuurders lopen uiteen. Beelden van corruptie en nepotisme zijn sterk. Het lijkt daardoor alsof er in het vroegmoderne bestuur 'maar wat gedaan werd'. In dit historisch-bestuurskundig onderzoek laten we zien dat dit allerminst het geval was. We kunnen in de wijze waarop het openbaar bestuur georganiseerd was verschillende kenmerken van de moderne bureaucratie herkennen. Met name de organisatiestructuur vertoont overeenkomsten. Daarnaast speelt de bestuurlijke elite een sterk regulerende rol. Binnen deze elite werden carrières geregisseerd. Voortdurend zijn het de mannen met een academische opleiding – voornamelijk in de rechten – die op de ambtelijke posten terecht komen. De bestuurlijke elite speelt als professionele groep een belangrijke rol in de organisatie van het vroegmoderne bestuur. Het beeld van de vroegmoderne bestuurlijke elite is daarmee niet zonder meer negatief. Geïnspireerd door de rol van de bestuurlijke elite en de manier waarop deze zich verhoudt tot de bureaucratische ordening, wordt in het boek ook ingegaan op de hedendaagse ambitie te professionaliseren en te debureaucratiseren. Via het begrip 'bureaucratieparadox' (een bureaucratie selecteert op kennis en kunde, maar regelt de mogelijkheden om individueel kennis en kunde in te kunnen zetten bij voorkeur dicht) wordt gezocht naar een balans tussen bureaucratische en professionele regulering. Vorming kan hierbij een belangrijke rol spelen: via opleiding en ervaring kunnen professionele kaders zich vormen die passen binnen de – dan ruimere – bureaucratische afbakening van taken en bevoegdheden; Gevormde kaders. Jeroen van Bockel (1980) studeerde bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2000 – 2004) en was van 2004 tot 2009 als onderzoeker verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

...zorgen dat patiënten op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg krijgen ... bol.com | Gevormde kaders, Jeroen Antonie Van Bockel ... ... . ... De basis van de Wfz wordt gevormd door de inkoop van de forensische zorg bij zorgaanbieders. Deze stof wordt gevormd in de toppen van de planten. Voor de celstrekking is ook voldoende water nodig, droogte zal de groei remmen. Deze groeistoffen zijn bepaalde plantenhormonen. De plantenhormonen worden op bepaalde plaatsen in de plant gemaakt maar zijn elders in het organisme werkzaam, in het hele kleine hoeveelheden. Goed leiderschap is ook volgens dit onderzoek een combinatie van emotioneel b ... Gevormde kaders : Bureaucratische en professionele ... ... . Goed leiderschap is ook volgens dit onderzoek een combinatie van emotioneel beschikbaar zijn én, jawel, het stellen van duidelijke kaders. De rol van agile leiders. Leiderschap en daarmee het stellen van kaders, is in agile organisaties niet uitsluitend de rol van managers, teamleiders, directieleden. Het juridische kader voor het omgaan met afvalstoffen wordt gevormd door de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10. Een invulling van dit kader wordt gegeven door het LAP. Voor bedrijven wordt het omgaan met afvalstoffen verder uitgewerkt in het activiteitenbesluit of de milieuvergunning. Wetgevend kader Voor accreditatie wordt het wetgevend kader gevormd door verordening (EG) Nr. 765/2008 en de aanwijzing van de Raad voor Accreditatie met de wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie. Voor conformiteitsbeoordeling zijn er geen specifieke wettelijke kaders. MEUBELONDERDEEL: Het gaat hier om zitjes van gevormde kunststof,… Afzonderlijk aangeboden legplanken herkenbaar… Afzonderlijk aangeboden metalen kaders die… Afzonderlijk aangeboden profielen in geëxtrudeerd… Een derde kader voor de onderwijsinstellingen wordt gevormd door het toezicht, dat duidelijk maakt aan welke doelen moet worden gewerkt. Als laatste kader adviseert de raad de rijksoverheid om toets- en/of examencommissies ook voor primair en voortgezet onderwijs te verplichten. Dutch binnen de kaders van de conclusies van de Raad van 5 maart 2002 inzake de begrotingsrichtsnoeren voor 2003, en. more_vert. open_in_new Link naar bron; warning Vraag om herziening; within the framework of the Council's conclusions of 5 March 2002 concerning the budgetary guidelines for 2003, and....