Gratis elektronische bibliotheek

Jaarrekening - Stefaan Tuytten

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,71
ISBN: 9789044121339
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Stefaan Tuytten

U vindt hier de pdf van het boek Jaarrekening

Omschrijving:

nGrote verenigingen moeten een jaarrekening maken. De jaarrekening bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting. De balans en de resultatenrekening geven een overzicht van het vermogen en het resultaat van de vereniging. De toelichting becommentarieert de cijfers uit de balans en de resultatenrekening. Een en ander vloeit voort uit de boekhouding, maar er kunnen nog andere aspecten zijn die grote impact hebben op de financiële soliditeit van een vereniging. Iedereen die op een of andere wijze te maken heeft met het reilen en zeilen van een vereniging, moet al deze informatie kunnen lezen en interpreteren, op een manier dat ook knipperlichten in werking treden waar dat nodig is. Dat vormt immers de basis voor een gezond beleid van de vereniging. Dit is te leren voor wie alles stap voor stap doorneemt. Zeker in een boek dat dit zorgvuldig en behoedzaam uitlegt. Meteen leert het ook door de cijfers heen te kijken. Daarvoor moet de nodige techniciteit helder worden toegelicht Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor niet niet-financieel geschoolde lezers. Maar ook wie dat wel is, vindt er veel nuttige informatie in. De jaarrekening wordt dan niet zomaar een wettelijke verplichting maar evenzeer een bron van informatie om een goed beleid te voeren binnen de vereniging.

... Hoe groter een onderneming, hoe meer financiële informatie ... Wat is een jaarrekening? - MKB Servicedesk ... . Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting. Originele jaarrekening in digitale vorm (XBRL): € 3,05. Momenteel zijn micro, kleine en middelgrote rechtspersonen verplicht om digitaal hun jaarrekening te deponeren in XBRL formaat. XBRL is een elektronische standaardtaal die leesbaar is voor software applicaties. Bekijk hier een voorbeeld van een (onleesbare) originele j ... Voorbeeld jaarrekening - Lancelots ... . Bekijk hier een voorbeeld van een (onleesbare) originele jaarrekening in XBRL. Voorbeeld jaarrekening. Om je op weg te helpen heeft de KvK een gedeponeerde jaarrekening als voorbeeld beschikbaar gesteld. De gegevens zijn geanonimiseerd, maar het is een handig voorbeeld om bij de hand te hebben. Hier vind je het voorbeeld. Let op: dit is een uitgebreide jaarrekening. Als kleine ondernemer hoef je een stuk minder aan te ... In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses. jaarrekening 2018 Bij het samenstellen van de Voorbeeldjaarrekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • De Voorbeeldjaarrekening is gebaseerd op een enkelvoudige jaarrekening. • De in artikel 407 BW 2 genoemde vrijstellingen van de verplichting tot consolidatie zijn van toepassing. Voor het overige worden de bepalingen van RJ 217 Jaarrekening. De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Dit jaarlijkse overzicht bestaat uit een balans, een resultatenrekening, een toelichting op deze onderdelen, het kasstroomoverzicht en in sommige gevallen een accountantsverklaring. Jaarverslag en jaarrekening. Het belangrijkste wapenfeit van 2018 was vanzelfsprekend de verhuizing naar de nieuwbouw. Wij zijn trots op ons nieuwe gebouw en nemen u graag mee op een korte rondleiding. De Jortt jaarrekening voldoet aan de wettelijke eisen, zoals deze in Titel 9 Boek 2 BW staan. Dit zodat een zo breed mogel...